"eredmény" English translation

HU

"eredmény" in English

HU eredmény
volume_up
{noun}

1. general

eredmény (also: folyomány, kimenetel)
Meggyőződésem szerint az eredmény a politikai dimenzióban fog eldőlni.
I strongly believe that the outcome will be decided in the political domain.
Az ő érdeme, hogy az egyeztetést követő eredmény olyan kiegyensúlyozott.
It is to his merit that the outcome, following conciliation, is so well-balanced.
Tulajdonképpen azt találtuk, hogy minden egyes üzleti eredmény javul.
In fact, what we've found is that every single business outcome improves.
Az eredmény: egy hatalmas, kristályból metszett város.
The effect was one of a city of intagliated crystal.
Az eredmény, nagyon rövid időn belül, egy újfajta szexuális vágy.
So the effect, very quickly, is it's a new kind of arousal.
Nos, itt ellenkező eredmény figyelhető meg.
Now we see the opposite effect.
eredmény (also: ügy, következmény, kiutalás, kiosztás)
volume_up
issue {noun}
Kicsit olyan, mint az infláció: túl sok valutát adunk ki, és az eredmény a csökkenő árak.
A bit like inflation: you over-issue currency, you get what you see, declining prices.
A lefoglalt trák tulajdon kérdését számos alkalommal megtárgyalta mindkét ország, legmagasabb szinten és munkacsoportokban is, eredmény azonban nem született.
The issue of the seized Thracian property has been discussed on numerous occasions by both countries, including at the highest level and in working groups, but without any result.
This is a unique and historic accomplishment.
Négy űrszondánk volt, kettő a Mars körül, kettő a felszínén -- hatalmas eredmény.
We had four spacecraft, two around Mars, two on the surface -- an amazing accomplishment.
Bármilyen eredmény megérte volna a fáradozást, amivel visszavásárolhatják betörő-engedélyüket (amit Kabe egy sötét tolvajlása miatt vesztettek el) a huttól.
Any pay off would have justified their effort, given them the wherewithal to buy back their burglary franchise (lost due to an ill-advised bit of pickpocketry by Kabe) from the Hutt.
Kicsit olyan mint maszturbálni minden eredmény nélkül.
A bit too much like masturbation for me without the payoff.
eredmény
volume_up
result {noun}
Ez nagy eredmény az Európai Unió számára, és hatalmas eredmény valamennyiünk számára.
This is a great result for the European Union and a great result for us all.
Az eredmény a szociális egyenlőtlenségek megsokszorozódása és elmélyülése.
The result is the multiplication and deepening of social inequalities.
A háromoldalú párbeszéd keretében született eredmény, megteremtette ennek előfeltételét.
The result achieved in the trialogue will create the preconditions for this.
Az eredmény az volt, hogy ráförmedt Tadre: mivel szörnyek nincsenek, felejtse el az egészet, ölelje át a macit, és aludjon szépen!
The upshot was her curt suggestion that since there were no such things as monsters, Tad should put the whole thing out of his mind, hug his Teddy, and go to sleep.

2. "vki által elért"

Ez az eredmény megmutatja a munkások harcának erejét és jelentőségét.
This achievement demonstrates the power and importance of the workers' fight.
Egy másik jelentős eredmény az EU külső fellépésének előmozdítása.
Another significant achievement was the promotion of the EU's external actions.
Az is eredmény azonban, hogy ma itt lehetünk, és holnap szavazni fogunk a kérdésben.
But it is an achievement that we are here today and are going to vote tomorrow.

Context sentences for "eredmény" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSikoltozás, lövöldözés, az eredmény mégiscsak az, hogy Michael Gorman halott.
Screams and shots--but what has actually happened is that Michael Gorman is dead.
HungarianGolyói a volán oszlopának csapódtak; azonnali, ólmos fájdalom lett az eredmény.
His balls thumped against the steering column, producing instant leaden pain.
HungarianBeszéltünk a másik két fölszolgálólánnyal is, de minden további eredmény nélkül.
We had a word with each of the other two girls but with no further results.
HungarianBár nem voltak látványos sikerek, több eredmény született, mint eddig valaha.
Although there were no spectacular successes, more was achieved than hitherto.
HungarianAz eredmény: a legtöbb országban az eltelt idő nagy részében rossz kamatlábak.
What we have is the wrong interest rate for most countries most of the time.
HungarianAz atomfegyverek utáni vadászat folytatódik, de eredmény nélkül, ami nem meglepő.
The nuke hunt was under way, but without results, which wasn't surprising.
HungarianKét teljes órát töltött el fésűvel a kezében, de az eredmény magáért beszélt.
That had entailed the waste of two hours, but there were prices that one had to pay.
HungarianReménykedjünk, hogy ez lesz az eredmény, s pártom támogatja ezt a lépést.
We can hope that it will be the case, and my party certainly supports this move.
HungarianAz eredmény meglepett bennünket, mert az -a várakozáshoz képest- fordított volt.
And our results surprised us, but they were backward of what we thought.
HungarianEz nem valami fényes eredmény, különösen egy évszázados mérnöki erőfeszítés után nem.
This is not very gratifying after more than a century of devoted engineering effort.
HungarianMindenki megragadt a 3,50 dolláros állásban óránként, és az eredmény katasztrofális.
So everybody got stuck at that $3.50-an-hour job, and it turned out to be a disaster.
HungarianEgyszerre két tablettát vett be pálinkával, s az eredmény hamarosan mutatkozott is.
He took two along with some of the cheap sak6; the results were immediate.
HungarianMost már mindenkinél megvan az eredmény, egy hat- vagy valószínűleg egy hétjegyű szám.
So you should have as an answer either a six-digit or probably a seven-digit number.
HungarianNos, mindezt meg kellett csinálnia, mert az eredmény megszállottja volt.
Anyway, he had to do all this because he was completely obsessed with output.
HungarianEzek a bekezdések többnyire ismétlődések, a végső eredmény rendben van.
Positive because adopted: eliminate gender inequalities in EU 2020 strategy (para.
HungarianEz az eredmény nagyon konkrét előnyöket jelent majd az európai polgárok számára.
This progress will have very concrete benefits for European citizens.
HungarianFolyamatos kapcsolatban állok Guibaud-val, aki szerint ma estére már eredmény várható.
I have been in touch with Guibaud and he expected to have the answer by this evening.
HungarianAttól fogva, hogy felszerelte a Reménységet", jó két hét telt már el - és semmi eredmény.
It had been over two weeks since he had set Hope, and nothing whatever had happened.
HungarianEzen eredmény alapján a kommunisták az új parlament 101 mandátumából 60 mandátumot kapnának.
Based on this the communists would win 60 of the 101 seats in the new parliament.
HungarianAz eredmény?
Employees have endured seven years of implementation of this strategy.