"esemény" English translation

HU

"esemény" in English

HU esemény
volume_up
{noun}

A BEKÖVETKEZÕ ESEMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA TOVÁBB TART, MINT MAGA AZ ESEMÉNY.
Computing the next event takes longer than the event itself.
Finletter veterán rabjainak, börtönőreinek merő unalom volt ez az esemény.
The event was merely tedious to old prisoners and guards at Finletter.
Az örvendetes esemény alkalmából valamennyi iskolatársát meg akarta hívni.
All his friends and schoolmates must be invited to celebrate the great event!
esemény (also: ügy, dolog, eset)
volume_up
affair {noun}
S amióta ez a szomorú esemény történt, úgy hírlik, hogy sok adósságot hagyott hátra Merytonban; de remélem, ez nem igaz.
And since this sad affair has taken place, it is said that he left Meryton greatly in debt; but I hope this may be false.
Az utolsó esemény, amit el tudott kaparni, '28.802-re datálódott; a napi archívum frissítése.
The last flagged event the drone could find in its library dated from '28.802; a daily current affairs archive update.
esemény (also: megegyezés, mozgás, járás, engedély)
volume_up
go {noun}
Mindketten tudjuk, hogy az emberek sokkos állapotba kerülnek egy ilyen esemény hatására.
We both know that people sometimes go into a kind of shock after an experience like this.
Alapjában véve egy jelentős demográfiai esemény zajlik.
Basically, there's a major demographic event going on.
Ez egy jelentős történelmi esemény, és nem szeretnék bolondot csinálni magamból.
This is going to be an historic first, and I don't want to make a fool of myself.'
Dissociating the occurrence failed.
Hölgyeim és uraim, úgy döntöttem, annak az országnak a nyelvén szólalok most fel, ahol ez a szörnyű esemény történt.
Ladies and gentlemen, I have chosen to speak in the language of the country in which this terrible occurrence took place.
Mindennapos esemény lett a marakodás és a verekedés.
Battles, quarrels, they were now daily occurrences.
esemény (also: epizód)
This has been an appalling episode.
Valójában fennáll a veszélye, hogy Európában is hasonló esemény következzen be.
In fact, there is a risk of similar episodes occurring in Europe, too.
Néhány nagyon sajnálatraméltó esemény is történt.
There were also some very regrettable episodes.
esemény
volume_up
shit {noun} [vulg.]
'Cause this shit happens every day.

Context sentences for "esemény" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA hínárral való találkozás nem az a fajta esemény volt, amire szívesen gondolt.
The encounter with the weed wasn't something he wanted to think about, right now.
HungarianEz egy jelentős történelmi esemény, és nem szeretnék bolondot csinálni magamból.
This is going to be an historic first, and I don't want to make a fool of myself.'
HungarianRalph a karjára ejtette fejét, az új esemény úgy hasított bele, mint egy seb.
Ralph put his head down on his forearms and accepted this new fact like a wound.
HungarianMeg kell várnunk valami súlyos esemény bekövetkeztét, hogy Európa végre felébredjen?
Will we have to wait for something serious to happen first before Europe wakes up?
HungarianEz történelmi esemény, de váratlan is, mint minden népfelkelés, ahogy ön is mondta.
It is historic, but also unexpected, as are all popular revolutions, I hear you say.
HungarianMilyen fantasztikus, jelentős esemény a Highlander történetében, sport barátok!
What a miraculous, momentous occasion in Highlander history, sports fans!
HungarianAtahualpa elfogása döntő esemény volt az inka birodalom meghódításában.
Atahuallpa's capture was decisive for the European conquest of the Inca Empire.
HungarianEz volt az első utalás arra, hogy valami rendkívüli esemény van készülőben.
That was the first indication I had that something unusual was in the wind.
HungarianHa ez már a küszöbön megtörtént, az esemény nem került a zártláncú kamerák látószögébe.
The closed-circuit cameras couldn't see them if they did this just inside the door.
Hungarian- Az nem hely, az az entek gyűlése ami manapság ugyancsak ritka esemény.
'It is not a place, it is a gathering of Ents which does not often happen nowadays.
HungarianValójában fennáll a veszélye, hogy Európában is hasonló esemény következzen be.
In fact, there is a risk of similar episodes occurring in Europe, too.
HungarianEzért köszönöm a válaszát, és várjuk, mi lesz a következő esemény ezzel kapcsolatban.
Thank you, therefore, for your answer and we look forward to seeing what happens next.
HungarianNe felejtsük el, hogy ezen esemény célja a költségvetéssel kapcsolatos egyeztetés volt.
It should be remembered that the main purpose of the latter was budget conciliation.
HungarianKell, hogy legyen valami jelentéktelen esemény, valami apró megjegyzés, ami irányt mutat!
Some trivial happening, some trivial remark theremust be which would be a pointer!
HungarianDe egy váratlan esemény, ami néhány éve történt egy új kilátást adott.
But an incident that happened a couple of years ago gave me a new perspective.
HungarianKülönösebb esemény nélkül érte el a rózsaszínű ajtót, és lelt menedékre mögötte.
He reached the pink door and took refuge behind it without incident.
HungarianMinden esemény, ami körülötte történt, kifejezetten szenvedélyesen érdekelte.
Leastways, she added, they aren't really gentlemen - it's the police.
HungarianEz a két esemény a Kongó keleti részében uralkodó állapotok javulását jelzi.
These are both signs of improvement in the situation in eastern Congo.
HungarianHa esik is a világnak ebben a részében, az semmiképpen sem lehet gyakori esemény.
If it rained in this part of the world, it did not do so regularly.
HungarianSajnos történt egy olyan esemény, amelyért Posselt úr nem felelős.
Unfortunately, an incident occurred for which Mr Posselt bore no responsibility.