"ezred" English translation

HU

"ezred" in English

HU ezred
volume_up
{noun}

ezred (also: tömeg, uralom)
Valahol a dzsungelben ott rejtőzött az egész 141. észak-vietnámi ezred.
Somewhere out there was the entire 141st NVA Regiment.
Nem a legszerencsésebb ezred a világon, lehetne mondani.
You might say, 'Not the luckiest regiment in the world.'
Valóban, elvtárs mondta a határvédelmi ezred parancsnoka.
That is so, Comrade, the colonel commanding the border-defense regiment agreed.

Context sentences for "ezred" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- A hadtestparancsnokságról jöttem, hogy ellenőrizzem az ezred készültségét.
'I am here from Army Command to conduct an unannounced readiness inspection.
HungarianAz ezred valamennyi sahib tisztje, az egész Umballa ismeri Mahbub Alit.
All the officer-Sahibs in all the regiments, and all Umballa, know Mahbub Ali.
HungarianMikor pedig hazamentem, úgy volt, hogy az ezred egy-két hét múlva elvonul Merytonból.
And when I returned home, the shire was to leave Meryton in a week or fortnight's time.
HungarianSohasem csatoltak minket olyan hétköznapi alakulathoz, mint egy hadosztály vagy akár egy ezred.
We were never attached to a unit as quotidian as a division or even a corps.
HungarianA két tartományt négy-négy ezred őrizte Germanicus főparancsnoksága alatt.
An army of tour regiments manned each of the provinces and Germanicus was Commander-in-Chief.
HungarianEmberei a Narashinóban állomásozó Első Légi Ezred tagjai voltak.
His men were from the First Airborne Brigade, ordinarily based at Narashino.
Hungarian- Nulla egész ötvennyolc ezred szorozva tíz a mínusz hetediken, plusz-mínusz két ezred.
'Zero point zero five eight times ten to the minus seven, plus or minus point zero zero two.'
HungarianEgy ezred jön Nurekből, ha ki tudunk tartani! közölte embereivel Bondarenko.
Bondarenko took Jive and ran down the building's main first-floor corridor and out the other side.
HungarianAz ezred még mindig Németországban szolgált, de nagyon úgy nézett ki, hogy már nem sokáig.
The Black Horse Cav was still in Germany, though he wondered how much longer that would last.
HungarianA 442-es és a 444-es ezred az arcvonalban van, a 423-as tartalékban.
The 442nd and 444th Regiments are one line - the 423rd in reserve.
HungarianAmi itt látható: a kék területek körülbelül egy ezred fokkal hűvösebbek mint a vörös területek.
What you see here, the blue areas are about a thousandth of a degree cooler than the red areas.
HungarianEgy zászló újjászületik, s vele együtt újra alakot ölt egy régen - és méltatlanul - elfelejtett ezred is.
Maybe once a year it would be taken out, but from this pattern a new one would be made.
HungarianErről a csoportosulásról tehát azt mondanám, hogy két műszaki ezred, melyek a harckocsi-hadosztályt kísérik.
So, this group here I'll call two engineer regiments accompanying this tank division.
HungarianMég két másik ezred volt azonban egy Xanten nevű helységben, ezeket még észre kellett téríteni.
But there remained the five other regiments who were at a place called Santen to bring to their senses.
HungarianA rendőrség szerepét egy motorizált svájci ezred látja el...
The loth Cavalry were supposed to be crack regular troops.
HungarianHa közelebb volna az ezred, nem ment volna el ilyen hamar.
If that had been nearer, she would not have gone so soon.
HungarianA másik két ezred nem volt hajlandó elhagyni a nyári tábort, amíg az örökség teljes összegét ki nem fizetik nekik.
The other two regiments had refuse to leave the summer camp until the whole bequest was paid them.
HungarianA Maverick-ezred zenekara elkísérte a táborozásra a katonákat, akik teljes felszereléssel meneteltek.
The drums and the fifes, Oh, sweetly they did play, As we marched - marched - marched - with the Mulligan Guards!
HungarianAz ezred rövid hatótávolságú rakétákkal van felszerelve.
'They only have short-range, low-altitude rockets.
HungarianA Royal Mallows gyalogezred első zászlóalja (a hajdani 117. ezred) évek óta Aldershotban állomásozik.
The first battalion of the Royal Munsters (which is the old 117th) has been stationed at Aldershot for some years.