"fénylő" English translation

HU

"fénylő" in English

HU fénylő
volume_up
{adjective}

fénylő (also: ragyogó, csillogó)
Elmara nyugodtan felemelte tekintetét, hogy újra azokba a fénylő szemekbe nézzen.
Elmara raised steady blue-gray eyes to meet that glittering green gaze.
Az aurája egy pillanatra láthatóvá vált; kék, barna és szürke színek fénylő keveréke.
Its fields became briefly visible, a glittering mixture of blue and brown and grey.
- üvöltött fel az egyik elf szikrázóan fénylő pengével a kezében.
sneered one elf, blade glittering in his hand.
Egy fénylő, zöld tárgy hullott a padlót borító nádszálak közé.
A luminous green object fell to the floor and came to rest among the reeds.
A Delmannék konyhájának pultján látott három pohárra, a fénylő borra gondolt.
He thought of the luminous Chardonnay in the three glasses on the counter in the Delmanns’ kitchen.
Zavarbaejtően fénylő tekintetét Carse felé fordította.
She turned her disturbing luminous gaze on Carse.
fénylő (also: ragyogó, fényes, csillogó)
Csak a sötét, fénylő, enyhén ferde vágású szemek maradtak meg a halványzöld kámzsa mögött.
There were only dark, lustrous, slightly slanted eyes behind the green mask.
Még mindig ott állt előtte, erős karjával és a fénylő tincsek közül előszivárgó porfelhőkkel.
Still there, with those powerful arms, and the dust falling from its lustrous brown hair.
Queen néni egyforma lelkes kíváncsisággal nézte a vámpír szemét és fénylő körmű kezét.
She looked at him eagerly, as much into his eyes as at his hands, with their lustrous fingernails.
fénylő (also: ragyogó, csillogó)
Ám a barlangban sok száz fénylő jade tárgy is volt, amelyek csak arra vártak, hogy felszedjék őket.
But in the cave there were also hundreds of glistening jade objects, just waiting for a scoop of the hand.
Olajosan fénylő formák gomolyogtak a kis szoba sarkaiban, jellegtelen izomkötegként, az ellenséges rosszakaratot hordozva minden mozdulatukban.
Glistening forms uncoiled in the corners of the little room, all lengths of featureless muscle, malice in their every squirming motion.
Még sose láttam, hogy ilyen hatalmasra nőjenek a zölden fénylő banánfák, amelyeknek viaszos szárai néhol kifordították helyükből a lilás kockaköveket.
The glistening green banana trees were the biggest I'd ever seen, their waxy stalks buckling the purple flagstones here and there.
fénylő (also: ragyogó, emelkedő, csillogó, felkelő)
volume_up
orient {adj.}
fénylő (also: ragyogó, csillogó)
fénylő (also: ragyogó, fényes, csillogó)
Quinn fénylő állandóságot jelentett lázas látomásomban.
Quinn appeared shining and steadfast in this feverish vision of mine.
Testetlen, fénylő kezek tettek valamit előbb Morgaine, majd Holló kezébe is.
Bodiless, shining hands laid something in Morgaine's hands, then in Raven's.
Csak most fénylő tiszta volt a haja, és bronzosan villódzott a kabát sötétvörös bársonyán.
Only it was clean, shining clean, auburn in the light, and against
Fénylő, fekete hátán selyemre fűzött szemgolyókból lévő köpenyt viselt.
Over his shiny black back he wore a robe of eyeballs threaded on silk.
Észrevettem, hogy a kezén is olyan fénylő ibolyalilára festette a körmeit, mint a lábán.
I noticed that her fingernails were painted the same shade of shiny violet as her toes.
Ruházata felöltötte a nagyon régi és nagyon piszkos ruhák merev, sajátosan fénylő állagát.
His clothes had that peculiar hardened, shiny texture of clothes that are very old and very dirty.

Context sentences for "fénylő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA sötétből papnők léptek elő némán és sötéten, a homlokukon fénylő, kék jellel.
Out of the darkness, priestesses came, silent and dark, blue gleams on their brow.
HungarianAz ajtó felett halványan fénylő betűk szóltak - Én Vagyok Az Egy Igaz Varázslat.
Faintly glowing letters over the doors spelled out the words I Am the One True Spell.
HungarianEgy pillanatig az Európai ránézett a fénylő fű fölött Aztán bólintott röviden, élesen.
For a long moment the European simply stared across the expanse of bright grass.
HungarianA droid félrebillentette a fejét, fénylő szemében mintha elégedettség csillogott volna.
The droid tilted its head, and its illuminated eyes seemed full of satisfaction.
HungarianMéhek daloltak a fénylő zöld levelek szövevényében, a málladozó csatornapárkányok alatt.
Bees sang in the tangle of brilliant green leaves beneath the peeling cornices.
HungarianNem volt sok haja, de ami volt, az tömött kis csomókban ragadt fénylő koponyájára.
They sat down on the curb, Trent and Laurie in the middle, Brian and Lissa on the sides.
HungarianIdőnként végignézett a házon, egy-egy pillantást vetve a fénylő múmiakoporsóra.
Now and then he glanced down the length of the house to see the gleaming Egyptian coffin.
HungarianAmíg Marty a nő fénylő haját nézte, valaki megjelent a lépcső tetején.
As he looked down at her gleaming hair someone appeared at the top of the stairs.
HungarianEl merengve sodródott a levegőben, és nézte a csodás, fénylő tornyokat.
El drifted thoughtfully beneath, looking down on magnificent, glowing spires.
HungarianLáttam jegesen fénylő arcélét, amint lefektette a gyereket a párnára.
I could see his iced and gleaming profile as he set the child down on the pillow.
HungarianDe nem szabad felhorzsolnia gyönge mellbimbóját, nem szabad föltépnie fénylő, vékony bőrét.
But he mustn't hurt her tender nipples, he mustn't break her fragile glowing skin.
HungarianBizony, valami csakugyan mozgott előtte, fénylő lények parányi bolya.
And sure enough, something was moving through it, a tiny cluster of lighted beings.
HungarianA törött szárny megmozdul, a sérült szem meggyógyul, fénylő, tiszta gömbbé változik.
The fractures in the wing knit firm again, and the torn eye heals into a bright, clear orb.
HungarianA nő egyszer visszanézett; Doris Freeman látta tágra nyílt, fénylő szemét.
The woman glanced back over her shoulder once; Doris Freeman saw her wide, gleaming eyes.
HungarianA völgylakó egy darabig cirógatta az állat fénylő szőrét, vakargatta a ló füle tövét.
Wil stroked the sleek head for a moment, rubbing at the horse's ears.
HungarianKékzubbony pajtás marokra kapta sima, fénylő bokszerjét, és úgy előrecsapott, mint a korbács.
Mess-jacket took the smooth gliding step of a boxer and his fist lashed like a whip.
HungarianA szeme fénylő kék volt, kielégítetlenségében már-már tébolyodott.
They were bright blue, eyes that in this frustration seemed bolting and nearly mad.
Hungarian- Az egyik utcai lámpa körül forgó-fénylő párakoszorúra mutatott.
He pointed to one of the streetlights with its bright revolving nimbus of moisture.
HungarianA hízott hold fényénél fokozatosan megláttam egy darabot a fénylő acélkék égből.
The moon was generous and gradually I made out a bit of the sky, which was a bright metallic blue.
HungarianMosolyra húzta vékony ajkát, megvillantatva fénylő, hamis gyöngyfogsorát.
But maybe it was only fear of one he couldn't seduce, couldn't confuse, couldn't win over.'