HU fecsegés
volume_up
{noun}

1. general

Leveszi és a nyakába teszi a fülhallgatót; a fecsegés zavarja.
He puts the headphones down around his neck; the chatter in them is a distraction.
Semmi hang, csak a zene, és most már az is elhalkul, átveszi a helyét a zagyva halandó fecsegés.
No sound other than the music, which was fading now to be replaced by characterless mortal chatter.
Egy titkárnő szendvicseket hozott, amelyeket céltalan töprengés és fecsegés közepette elfogyasztottak.
A secretary brought sandwiches, and lunch was eaten amid aimless speculation and chatter.
fecsegés (also: gagyogás, gügyögés)
volume_up
babble {noun}
Valaki hangosan jajgatott odakint, izgatott fecsegés hallatszott.
Ooh-ooh-- Someone was moaning outside and a babble of voices rose.
fecsegés
volume_up
blab {noun}
fecsegés (also: vihogás, gágogás, kodácsolás)
volume_up
cackle {noun}
fecsegés (also: kattogás, zörgés)
volume_up
clack {noun}
fecsegés (also: csapás, ellentét, csattanás, ütés)
volume_up
clash {noun}
volume_up
crack {noun} [slg.]
fecsegés
volume_up
gab {noun}
fecsegés (also: locsogás)
volume_up
gabble {noun}
fecsegés (also: badarság, üzemanyag, gáz, benzin)
volume_up
gas {noun}
fecsegés
fecsegés (also: csacsogás, hadarás)
volume_up
jabber {noun}
fecsegés (also: szemtelenség, szegély, perem, száj)
volume_up
lip {noun}
fecsegés (also: szószátyárság)
fecsegés (also: üres beszéd, tárgyalás)
fecsegés (also: gagyogás, locsogás, csacsogás)
fecsegés (also: csörgés, zörgés, kopogás, csörgő)
volume_up
rattle {noun}
Hogyan elmélkedhetnék az Úton, amikor szakadatlan fecsegés zúg a fülembe?
How can I, whelmed by a flux of talk, meditate upon the Way?'
Egyébként is, ez csupán üres fecsegés volt.
Anyhow, at this stage it was mere talk.
- Asszonyi fecsegés - szólt végre a láma -, de hát ez az asszonyi gyarlóság.
'Women talk,' said the lama at last, 'but that is a woman's infirmity.
fecsegés (also: locsogás)

2. colloquial

fecsegés (also: locsogás, pletyka, szóbeszéd)
volume_up
tittle-tattle {noun} [coll.]
I don't listen to gossip and tittle tattle.
fecsegés (also: badarság, locsogás, blabla, karattyolás)
volume_up
yack {noun} [coll.]
fecsegés (also: badarság, locsogás, blabla, karattyolás)
volume_up
yack-yack {noun} [coll.]
fecsegés (also: badarság, locsogás, blabla, karattyolás)
volume_up
yackety-yak {noun} [coll.]
fecsegés (also: badarság, locsogás, blabla, karattyolás)
volume_up
yakkety-yak {noun} [coll.]
fecsegés (also: badarság, locsogás, blabla, karattyolás)
volume_up
yakty-yak {noun} [coll.]

Context sentences for "fecsegés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianKrákogott egyet, és aztán válaszolt: Minden további fecsegés hiábavaló.
He cleared his throat huskily and said: Making speeches is no damned good now.
HungarianA futballról és konyhai receptekről szóló megszokott fecsegés helyett csend volt az asztal körül.
The ordinary drivel about football and recipes was replaced by a virtual silence.
HungarianPersze hogy nem, bár e tárgyban sok az össze-vissza, komolytalan fecsegés.
Certainly not, although on that particular subject a great deal of rubbish is in circulation.
HungarianHa az embernek nincs mondanivalója, ugyan mire való a szüntelen fecsegés?
If you hadn't anything worth saying why go chattering all the time?
HungarianEgy idő múlva Kevin állt elő játszani, s a fecsegés elhalt.
After a time Kevin came forward to play, and the conversation died.
HungarianSzégyenkezünk és fel vagyunk háborodva a sok hazugság, a sok kétértelműség és a sok üres fecsegés miatt.
Our shame and also indignation are at so many lies, so much ambiguity and so much hot air.
HungarianMég az üres fecsegés is eljuthat ellenséges fülekbe.
Even idle conversation had a way of reaching me wrong ears.
Hungarian- Ez csak üres fecsegés és ostobaság! - morogta Zocco dühösen.
Sheer rigmarole and tommyrot! scoffed Zocco.
HungarianMindenfelől vidám fecsegés és nevetés hallatszott.
There was gay conversation and happy laughter all about.
HungarianElnök úr, ez a jelentés üres fecsegés tartalom nélkül, ahogyan a PEACE-támogatás nagy részét is habokra költöttük el.
Mr President, this is a report of verbiage, not substance, just as much of the PEACE funding itself was spent upon froth.
HungarianSzerintem üres fecsegés az egész.
HungarianMiért ez a sok üres fecsegés?
HungarianÉs az asszony sok haszontalan fecsegés után hazament; Alberto testvér pedig annak utána sűrűn eljárt hozzá angyalnak képében, és soha semmi akadály nem került útjába.
So they fooled it a long while, and then the lady went home, where Fra Alberto afterwards paid her many a visit without any let.
HungarianGyaloglás és fecsegés közben Shea időnként rásandított a néma hegyi trollra, és azon töprengett, miféle személyiség lakozhat a kifejezéstelen külső mögött.
Occasionally while they walked and conversed, Shea glanced at the silent Rock Troll, wondering what sort of person lay beneath the expressionless exterior.
Hungarian- Sokat kérdezett tőlem, közülük a legtöbb haszontalan fecsegés, amit az ördög szolgálatában álló papokról hallott, akik azt állítják magukról, hogy az Igaz Úton járnak.
'She asked me many questions and propounded many problems - the most of which were idle tales which she had heard from devil- serving priests who pretend to follow the Way.