HU

fedél {noun}

volume_up
At last the battery cover snapped down.
A fedél ismét megemelkedett, és ezúttal legalább harminc centit csúszott arrébb a betonon.
The edge lifted again, and this time the cover slid almost a foot across the concrete.
Cover art by George Barr.
fedél (also: szemhéj, fedő, kupak)
A fedél az emelőkar segítségével lassan felemelkedett.
Slowly the lid began to rise, prised up by the crowbar.
És itt kerül a fedél a részegységre, ekkor kezdődik az igazi varázslat.
And it's when this lid goes on the part, that the magic really starts.
A sötét üveg fedél visszahúzódott, a napfény felragyogott, behunytam a szememet.
The dark glass lid retracted, sunlight flared, and I shut my eyes tight.
Amikor finoman végigjártatta ujjai hegyét a fedél szélén, érezte, ahogy az játékosan csúszkál a csigavonalú járatban.
She could feel the cap rock a little on its spiral groove when she pressed the tips of her fingers gently up and down against it.
fedél (also: tető)
Nem kereshetek menedéket a házadban, ugyanazon fedél alatt, ahol az ősök vannak.
I can't seek shelter in your house, beneath the same roof as the ancient ones.
A Kör tehát egyetlen fedél alatt gyűlt össze, és senki nem lógott ki közülük.
Thus had the Circle gathered under one roof, with no one the wiser.
Én voltam az egyetlen emberfölötti lény, aki tudatosan állt e fedél alatt!
I was the only supermortal thing that stood conscious under this roof!

Context sentences for "fedél" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianNem kereshetek menedéket a házadban, ugyanazon fedél alatt, ahol az ősök vannak.
I can't seek shelter in your house, beneath the same roof as the ancient ones.
HungarianMi másért lenne szabad hallanom a valcert még egyszer ez alatt a fedél alatt?
Why else have I been allowed once more to hear that waltz beneath this roof?
HungarianA sötét üveg fedél visszahúzódott, a napfény felragyogott, behunytam a szememet.
The dark glass lid retracted, sunlight flared, and I shut my eyes tight.
HungarianOlyat csapott öklével az asztalra, hogy a cukortartóról leesett a fedél.
David slammed his fist on the table so hard that the sugar bowl came uncapped.
HungarianA fedél ismét megemelkedett, és ezúttal legalább harminc centit csúszott arrébb a betonon.
The edge lifted again, and this time the cover slid almost a foot across the concrete.
HungarianÉs kérlek, ne számíts rá, hogy az éjszakát ez alatt a fedél alatt töltheted.
But I ask that you remain in a hotel until I can conveniently do so.
HungarianÚgy tűnik, Mary Beth azt is szerette, ha sok ember lakik egy fedél alatt.
Mary Beth also seems to have enjoyed living with a large number of people under one roof.
HungarianA Kör tehát egyetlen fedél alatt gyűlt össze, és senki nem lógott ki közülük.
Thus had the Circle gathered under one roof, with no one the wiser.
HungarianÉn voltam az egyetlen emberfölötti lény, aki tudatosan állt e fedél alatt!
I was the only supermortal thing that stood conscious under this roof!
HungarianTudják, melyik csatornanyílás, melyik fedél nyílik a Mundus Subterraneusra.
They know the movable slab, the manhole through which you penetrate the Mundus Subterraneus.
HungarianAmit pedig javasol, az olyan,... mintha utána még egy fedél alatt is kéne élniük.
And what you are suggesting is that afterward... they can all live together under the same roof.
HungarianVan-e még egy része a kirakósnak, ami mindezt egy fedél alá tudná hozni?
Is there one piece in the puzzle which might wrap all these things up?
HungarianÉs itt kerül a fedél a részegységre, ekkor kezdődik az igazi varázslat.
And it's when this lid goes on the part, that the magic really starts.
HungarianEgy fedél nélküli dobozt tartott a kezében, amelyben négy kis floppy-diszkett volt.
He held a little box that contained four small floppy diskettes.
HungarianKis fedél nyílt ki Flere-Imsaho sértetlen burkolatán, és a mikrogolyó berepült a drón testébe.
A hatch opened in Flere-Imsaho's immaculate body; the micromissile entered the drone.
HungarianA rozsdás pántok elpattantak, amikor a fedél az ócska vakolásnak csapódott.
The rusted hinges broke completely as the lid slammed back into the old plaster and fell loose.
HungarianSoha nem szűkölködtek semmiben - volt élelmük, fedél a fejük felett, sőt luxus is megadatott nekik.
They'd never wanted for anything--not food or shelter or a fair share of luxuries.
HungarianAmi pedig azt illeti, hogy feketékkel lakjon egy fedél alatt, Dwayne higgadtan fogadta a dolgot.
As for staying at a place where black men stayed, Dwayne was philosophical.
HungarianDe most legalább törvényes házasokként tartózkodnak egy fedél alatt, és az egész család örül.
But they were married now, lawfully under the same roof, and the entire family was happy.
HungarianHaitin egy millió ember él fedél nélkül, 230 000 ember életét veszítette, 300 000 pedig megsebesült.
There are a million people homeless in Haiti; 230 000 have died; 300 000 are injured.