"fedő" English translation

HU

"fedő" in English

HU fedő
volume_up
{noun}

fedő (also: huzat, menedék, takaró, rejtekhely)
volume_up
cover {noun}
Az NBSZ fedő sztorikat agyalt ki Timothy testvér, Maxwell testvér és John Heineman haláláról.
The NSA concocted cover stories regarding the deaths of Brother Timothy, Brother Maxwell, and John Heineman.
Ez az egységünk fedő sztorija, a kezdetektől.
That's been our unit's cover story since the beginning, ma'am.
'Wot's under the cover, mate?
fedő (also: kupak, fedél, szemhéj)
volume_up
lid {noun}
Ezek végét alulról, a fedő közepén fúrt lyukon át kihúzta, ahol egy dróthoz erősítette őket.
The threads ran through a hole in the middle of the lid and were connected to a wire on the outside.
Amikor vihar tört ki, az olyan volt, mintha fedő borult volna az éjszakára, és az ember nem érezte úgy, hogy esetleg felszáll a sűrű sötétségben, és egyszerűen eltűnik.
When a storm came down, it was like a lid on the night, and you didn't feel like you might float up in all that darkness and just disappear.
Csupán annyi kell, hogy a varjú csőrébe kapja a halat, abban a pillanatban elbillennek a pálcikák, a fedő belezuhan a hordóba, és kész a homokomlás; a varjút elevenen eltemeti...
As soon as a crow took the bait, the sticks would slip out, the lid would fall down, the sand would slide in, and the crow would be buried alive.
fedő (also: fityula, kupak, tető, fedél)
volume_up
cap {noun}
volume_up
top {noun}
fedő (also: cilinder, rendes fickó)
volume_up
topper {noun}

Context sentences for "fedő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNem volt karja, mely összetartotta volna az alkarját és a vállát fedő vérteket.
No flesh joined its gauntlet to its fluted elbow and shoulder guards.
HungarianTermészetesen szüksége volt egy "fedő"-tevékenységre, amivel igazolhatta a pénz eredetét.
As was necessary, he had to have a front business to account for the money.
HungarianDurván belökdöstek őket a sátorba, és leeresztették a bejáratot fedő ponyvát.
They were roughly shoved into the tent, and the flap was tied down.
HungarianKarja és lába megnyúlt, a testét fedő ruházat pedig fehér szőrbundává alakult át.
His arms lengthened, as did his legs, and the clothes covering his body changed to become a white pelt.
HungarianA rakéták és lövegek között egymást fedő, rétegezett légvédelmi fedezet van minden magasságban.
Between the missiles and guns, it's overlapping, layered antiair coverage over all altitudes.
HungarianKülönös tekintet ült ki a vén szemekbe, valamiféle óvatosság, mintha egy mély kútra fedő került volna.
A queer look came into the old eyes, a kind of wariness; the deep wells were covered over.
HungarianEgy pillanatnyi néma csend után az ajtót fedő függöny széthúzódott.
It hung there for a moment, and then the curtains parted.
HungarianPár foktöredéknyit manőverezett aprócska kiigazító rakétáival, majd lerepült róla az orrot fedő sapka.
The FLAGE homed in on its target, maneuvering a few fractions of degrees with tiny attitude-control rockets.
HungarianLáttam Petey teherautóját, amelyet az ablakot fedő deszkák miatt nem hallottam, amikor hazajött.
I saw Petey's truck, which the boards over the window had prevented me from hearing when he'd returned to the house.
HungarianAhogy közelebb értek, a férfi észrevette, hogy füst szivárog ki a sátor bejáratát fedő vászon résein.
As they drew near, he saw threads of smoke drifting out from the peak and the slitted flap that marked the doorway.
HungarianAzután hallották a halk surranást, ami azt jelentette, hogy Hannibur félrehúzta hátsó ajtaján a kukucskálót fedő kis lécet.
Then they heard the small sound from below that meant Hannibur had slid open the eye-panel on his back door.
HungarianNyugaton egy alacsony hegység vonulatai húzódtak; a napsugarak csillogva verődtek vissza a csúcsokat fedő hósapkákról.
A line of low mountains lay to the west, touched with snow on their peaks, and the sunlight glistened on those white fields.
HungarianA másik kezével kihúzta tőrét a fegyverövéből, és óvatosan eltávolította a karmokat fedő védőtokokat.
With his other hand, the moneylender drew a belt dagger and used it to cautiously flick away the sheaths that covered every blade of the claw.
Hungarian- Túl sok egymást fedő munkahelye volt.
HungarianKintről vizet taposó léptek hallatszottak, majd az ajtót fedő függöny fellebbent, és a csuromvizes Poloska toppant be a házba.
A splashing of feet outside, then the curtain in the doorway was tugged to one side and Bugg stamped in, water streaming from him.
HungarianA Lancashire hotpot az észak-angliai konyha egyik specialitása: sütőben fedő alatt burgonyával és hagymával puhára párolt bárány- vagy marhahús.
A traditional dish from the north of England is the Lancashire hotpot made with lamb or beef, potatoes and onions.
HungarianA kesztyű egymást fedő ezüstlapokból állt, s az alak kétkezes kardot tartott a kezében pengéje olyan széles volt, mint Brys alkarjának hossza.
Gauntlets of overlapping plates of untarnished silver held on to a two-handed sword, the blade as wide as Bryss hands were long.
HungarianA testét fedő tollak feketék, mint a haja, csőre kegyetlen, mint a szívében lángoló bosszúvágy, szemei élesek, mint agyafúrt elméje.
Feathers black as his hair covered him; eyes sharp as his devious wit peered over a beak cruel as the desire for vengeance that burned within him.
HungarianA fedélközt fedő vásznakat félrehúzták, s a legénység mindenhol lázasan meregette a vizet, hogy sötétedés előtt még egyszer kifuthassanak a nyílt vízre.
Tarps were being pulled aside, water splashing as the crews bailed feverishly so they could make for open water before the days light failed.
HungarianÖsszpontosítottam sűrítettem az erőt, majd tudatosan tompítottam, és úgy irányítottam, hogy lassan tolja el a telefont a márvány- lapot fedő üvegen.
I concentrated, let the power collect, then consciously subdued it and directed it to push the phone slowly across the glass that covered the marble.