"fejedelmi" English translation

HU

"fejedelmi" in English

HU

fejedelmi {adverb}

volume_up
fejedelmi (also: hercegi)
Úgy büszkélkedett a gyilkosságaival mint fejedelmi öltönyével, és ragyogó, barna cipőjével.
He wore his murders as proudly as he wore his princely suit and the shiny brown boots on his feet.
Ezért fizetett neki Langley olyan sokat, nem beszélve a Nippon Electric Companytől bezsebelt fejedelmi bérről.
That's why Langley paid him so much, not counting the princely salary from Nippon Electric Company that was his to keep.
Állásfoglalásunkban felhívást intézünk a korábbi fejedelmi tartomány, Jammu és Kashmir békés jövője érdekében; ezek a határ két oldalán vannak, és ma már két nemzet részei.
In our resolution we call also for a peaceful future for the former princely State of Jammu and Kashmir, on both sides of the border and now split into two nations.

Context sentences for "fejedelmi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianAkármilyen fejedelmi jelenség volt, a kámea jobban állt neki, mint a vakító gyémántok.
For all her dignity, the cameo befitted her more than the roaring diamonds.
HungarianEgészen franciás volt az a fejedelmi higgadtság is, amellyel megnyilatkozott.
It was with a French restraint and regality that he expressed himself.
HungarianBevitt egy magánlakosztályba, és hellyel kínált egy fejedelmi heverőn.
I was taken into a private apartment of the Temple by her, offered a sumptuous couch.
Hungarianezüstös gömb, aratási lámpa, az igazi melankólia fejedelmi úrhölgye...
'silvery globe, harvest lamp, sovereign mistress of the true melancholy.'
HungarianA fejedelmi esküvő templomos allegóriák diadalmenetévé válik.
The wedding of the elector and the princess is a triumph of Templar allegories.
HungarianKettős ablakú, kovácsoltvas erkélyű, magas, fejedelmi, szürke házak szegélyezik a körutat.
High regal gray buildings with their double windows and iron balconies line this boulevard.
HungarianFejedelmi volt, gyönyörű volt, a szó szoros értelmében monumentális!
It was august, it was beautiful, it was quite literally monumental.
HungarianA kék láng magas, fejedelmi úrnője, szemei sötétek és semmi jót nem tükröztek, ahogy beléjük nézett.
A tall, regal lady of blue flame, her eyes dark and level as they met his.
HungarianAmikor végzett, lenézett az érmék halmára - egyszáz fejedelmi arany csillogott a holdfényben.
When he was done, he was looking at a heap of coinsa hun-dred regals, bright in the moonlight.
HungarianÚgy büszkélkedett a gyilkosságaival mint fejedelmi öltönyével, és ragyogó, barna cipőjével.
He wore his murders as proudly as he wore his princely suit and the shiny brown boots on his feet.
HungarianA törzsfőnökkel ellentétben a fejedelmi tisztség elismert volt, és betöltésének joga örökletes.
In contrast to a tribe's big-man, a chief held a recognized office, filled by hereditary right.
Hungarian- Fejedelmi briós - mondta Guthrie úr -, és remek lekvár.
Hot scones, that is a treat, said Mr Guthrie, and what delicious jam!
HungarianMikor eltűnt, minden fejedelmi emlékműről levakarták a nevét.
His name was taken off all the royal monuments after he vanished.
HungarianA Mester fejedelmi ágyának mennyezete a baldachin, amelyen kéthetente cserélik az aranyrojtot.
The great canopy of the Master's regal bed was a baldaquin trimmed each fortnight with new gold fringe.
HungarianAz ebédlőt fejedelmi nagystílűséggel bútorozták be.
The furnishings of the dining room were regal and faintly charming.
HungarianA thalesiaiak négy becsben tartják a fejedelmi kardokat.
HungarianA márkiné gyakrabban fordul meg a fejedelmi udvaroknál.
HungarianEzért fizetett neki Langley olyan sokat, nem beszélve a Nippon Electric Companytől bezsebelt fejedelmi bérről.
That's why Langley paid him so much, not counting the princely salary from Nippon Electric Company that was his to keep.
HungarianEz is egy olyan istenien agyondíszített, fejedelmi, öreg hotel volt, ami csorog a bíbortól meg az aranytól, de azért kellemes.
It was one of those very opulent old hotels, divinely overdone, full of crimson and gold, and rather pleasant.
HungarianLiliomfehér, fejedelmi lakosztály volt.