"fekszik" English translation

HU

"fekszik" in English

HU fekszik
volume_up
{verb}

fekszik (also: vesztegel, elterül, hazudik, hever)
Eldől, és ott fekszik üvöltve, ahogy Jonesy nyöszörgött az utcán.
He would fall down and lie there screaming, as Jonesy had lain screaming in the street.
Néhány uniós tagállam a sarkvidéki régióban fekszik.
Some EU Member States lie within the Arctic region.
= Kilgore Trout úgy határozott, hogy nem fekszik le.
Kilgore Trout did not choose to lie down in Martha.
fekszik (also: lesben áll, kushad, meglapul)
Fekszik a heverőn, a szeme behunyva, a kezét összefonja a mellén, és egy idő után elalszik.
He lies on the couch, eyes closed and hands folded on his chest, and after a little while he sleeps.
Kényszeríttette magát, hogy lassan fölemelje a tekintetét a padlóról, a halott asszony arcáig emelje, aki előtte fekszik a szatén párnán.
Slowly, she forced herself to look up from the floor, to raise her eyes until she saw the face of the dead woman lying right there on the satin pillow.
Egy rég halott nő fekszik a fürdőkádban, egyik merev kezében Lowila szappant tart, és türelmesen várja, bármilyen szerető jön is el hozzá.
A woman long dead and reclining in her bath, a bar of Lowila in one stiffening hand as she waited patiently for whatever lover might come.

Context sentences for "fekszik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAki itt fekszik, békességben nyugszik immár Isten kezében, nincs szüksége gyászra.
She who lies here is at peace and in God's hands, she has no need of mourning.
HungarianA Nagy Ramszesz teste a kairói múzeumban fekszik jegyezte meg Samir nyugtalanul.
The body of Ramses the Great is in the Cairo Museum, Samir said impatiently.
HungarianAz első ágyat elfoglaló férfi úgy fekszik, hogy az álláig felhúzza a takarót.
The first bed is occupied by a man with the sheets pulled tightly to his chin.
HungarianMeg aztán Morgause özvegy, senki nem kérheti tőle számon, ki fekszik az ágyába.
And now Morgause is widowed, no man can call her to account for who lies in her bed.
HungarianBőgjek bár dühöngve, mint a tenger, Hol királynőm fekszik: a vég egy marad.
Could I rage and roar As doth the sea she lies in, yet the end Must be as 'tis.
HungarianAzt kiabálta megint a siketítő lármában, hogy valamilyen holttest fekszik egy dombon.
It was crying out against the abominable noise something about a body on the hill.
HungarianAzt mondta, hogy egy halott fekszik a padlón, és egy vak nő akar rátaposni.
She said there was a dead man on the floor and a blind woman was trampling on him.
HungarianMost holtan fekszik, s áldozathozatalának körülményei, cselekedetének okai homályosak.
And now was dead, the sacrifice itself marred with incomprehensible intentions.
HungarianSir Charles sunyi volt, becstelen és befolyásos, most pedig itt fekszik holtan.
Sir Charles had been smooth, dishonest, and powerful, and now he was dead.
HungarianÍrországban élek, Dublint képviselem, amely Írország keleti partján fekszik.
I live in Ireland, I represent Dublin, which is on the east coast of Ireland.
HungarianHan kapitány jelenti, a tatja a zátonyon fekszik, nem tudja kiszabadítani.
Captain Han reports his stern is resting on the bottom and is unable to move...
HungarianLáttam a halandó kisgyermeket, ahogy fekszik a szennyes ágyon, betegszagban.
I saw the little mortal child, lying there in the soiled covers; smell of sickness.
HungarianAzonnal menj Doun Darric városába, amely ettől a helytől északnyugatra fekszik.
Go instantly to the town Doun Darric, which lies northwest of this place.
HungarianValamelyik hűtőrekesz lesz az valamelyik rekesz, amelyben egy tetem fekszik.
One of the refrigerator drawersmone of the drawers that contained a cadaver.
HungarianVarfleet városa innen pontosan délnyugatra fekszik, ott kapsz segítséget.
The city of Varfleet lies just to the south and west, and you'll find help there.
HungarianCapri szigete a nápolyi öbölben fekszik, körülbelül három mérföldnyire a parttól.
Capri is an island in the Bay of Naples about three miles from the coast.
HungarianAzért jöttem, hogy kiderítsem, mi van vele, és miért fekszik itt mozdulatlanul.
I came to find out how it was with him, and why he lies there, unmoving.
HungarianDe ez az egyetlen, amit ismerünk, és a Fellegvár is ott fekszik valahol emögött.
This is the only one we know, and the Citadel lies somewhere beyond it.
HungarianDonny Ray mereven, mozdulatlanul fekszik, törékeny teste alatt feszesre húzott a lepedő.
Donny Ray lies stiff as a board with a sheet tucked tightly under his frail body.
Hungarian- Sok jó ember fekszik ott holtan, de Mauri nem talált közöttük Eladar nevűt.
Quite a few good men lying dead back there, but Mauri couldn't find Eladar among them.