"felé" English translation


Did you mean: féle
HU

"felé" in English

EN
EN
HU

felé {adverb}

volume_up
Jack megfordította, és átkarolva a derekát, a hálószoba felé irányította.
Jack turned her around, and walked behind, his hands at her waist.
Tarquin, fordítsd már meg azt a széket mutatott az asztal felé , és ülj le!
Tarquin, turn that chair around, he said, gesturing to the desk, and sit down.
Letette a kagylót, körbenézett, kinyitotta az ajtót, megint körbenézett és megindult Croft felé.
He hung up, looked around, opened the door, looked around, and started toward Croft.
Torqual és harmincöt embere nyugat felé tartottak Willow Wyngate felé.
Torqual, with his thirty-five warriors, continued westward toward Willow Wyn gate.
Kedvtelve nézett a gyerek után, aki boldogan sietett ragyogó szülei felé.
The breakabout was watching the child bounce happily toward the throng.
Amint Mitch megjelent az utca másik oldalán, gyorsan megindult felé.
As Mitch approached on the other side of the mall, Tarrance moved swiftly toward him.
Visszakanyarodtam a kocsival az útra, és továbbhajtottam délnek, Totnes felé.
Then I got the car back on to the road and continued south towards Totnes.
Érthetetlen emlékektől bekerítve vánszorgott a halál felé.
Beset by the memories, yet not understanding them, he was moving slowly towards death.
Aztán csendesen talpra állt, s ugyancsak csendesen az ajtó felé indult.
Then in silence he rose to his feet, in silence slowly walked towards the door.

Context sentences for "felé" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMeggyorsította a lépteit, úgy ment az utolsó felé, melyen szintén fény sugárzott.
She quickened pace to reach the last where a second circle of gold showed light.
HungarianTehát végre elindult a rejtekhely felé mondta Madine, majd mély lélegzetet vett.
So, he's on his way, Madine said, and laced his fingers together in anticipation.
HungarianA futár helyet foglalt Rethrow felé a British Airways délutáni 5:40-es járatára.
The courier booked himself on the British Airways 5:40 P.M. flight to Heathrow.
HungarianRemélhetőőleg az őőr a kémény tetején nem felénk, hanem az Argyll felé fog nézni.
We hope the lookout atop the funnel will be looking at the Argyll, away from us.
HungarianMég mindig megvolt a téglaburkolata, mely a középen található rács felé lejtett.
It was still paved with brick and still sloped down to a grating in the middle.
HungarianJonathan lement a földszintre, és elindult háromsaroknyira parkoló kocsija felé.
Jonathan left the elevator at the roof and took the stairs to the ground floor.
HungarianKitűnő példa ez arra, hogyan továbbíthatjuk kulturális üzenetünket a világ felé.
It is an excellent example of how we can bring our cultural message to the world.
HungarianHárom perccel később pedig Misa, útban a kocsija felé, besétált a megsemmisítőbe.
Three minutes later, on the way to his car, Misha walked into the destruct room.
HungarianA járdán nyüzsgő emberek tempóját felvéve elindultam a városka északi vége felé.
Along the sidewalk, packs of people stood gossiping, with no intention of moving.
HungarianMég szerencse, hogy el nem vitte a kocsi a lámpaoszlopot meg a fele élősövényt.
We were lucky he didn't take down the post lantern, and half the shrubbery too.
HungarianNyugat felé nézett, ahol egy halvány, elmosódott fénycsík színezte az ég szélét.
He looked to the west, where a dim, fuzzy red glow lit up the edge of the sky.
HungarianÉppen akkor nézett ki az ablakon, amikor Brett a fészer felé szaladt az udvaron.
She went to the window in time to see Brett run across the yard and into the barn.
HungarianEarl a tömeget figyelte, amely most fele akkora volt, mint az előző film alatt.
Earl scanned the crowd, which was half the size of that for the previous movie.
HungarianA fatörzsbőrű asszonyok visító kántálásba fogtak, és karjukat a nap felé emelték.
The tree-bark women commenced a shrill chanting, raising their arms to the sun.
HungarianAhogy az épület felé tartott, észrevette, hogy a bejárati ajtót felfeszítették.
As he approached he could see that the front door of the hotel had been forced.
HungarianNéhányan megpróbáltak megindulni az autó felé, de a hőség távol tartotta őket.
A couple tried to advance, but the heat reddened their faces and kept them away.
HungarianNapjainkban Marokkótól Törökországig a lakosság több mint fele 18 évnél fiatalabb.
Today, over half of the population from Morocco to Turkey is under 18 years old.
HungarianEgy nagy ország esetében senki sem merne bevetni ilyen Mugabe-féle elsöprő erőt.
No one would dare try such a juggernaut, Mugabe approach with a large country.
HungarianA weboldalamra felteszem annak az 50-féle kínzásnak a listáját, aminek kitették.
I am putting on my website a dossier of 50 sorts of torture that she is suffering.
HungarianMintha az Égibúvárnak jobban tetszene, ha a tengelye a neutroncsillag felé mutat.
It was as if the Skydiver preferred to have its axis through the neutron star.