"felderítő" English translation

HU

"felderítő" in English

HU

felderítő {noun}

volume_up
felderítő
felderítő (also: inas, járőr, cserkész)
A felderítő lépegető vaktában belelőtt néhányat a kőépítménybe.
The scout walker fired several times, blackening parts of the temple rock.
Mint egy szakasz katona őrjáratban; az a kutya, kicsit távolabb, balra, a felderítő.
They were like an army platoon on patrol, the dog, still off to their left, the scout.
- Tizenhétszer öt meglehetősen nagy egy felderítő járműnek.
'Seventeen by five is pretty big for a scout vehicle.'

Context sentences for "felderítő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianLegközelebb jobban széthúzzuk a felderítő köteléket, és közvetlenül behatolunk.
Next time we'll deploy the patrol line farther out and do a direct penetration.
HungarianEgy zsarnoki hadfi, aki soha, de soha többé nem enged engem felderítő küldetésekre.
He's a tyrannical martinet who will never, ever allow me to go on away missions.
HungarianAz a gyanúm, hogy Felderítő Hadtestét a cselédek meg a kereskedők alkotják.
I suspect that the servants and the tradesmen constitute her Intelligence Corps.
HungarianTovábbá engedélyezek egy kisebb felderítő egységet, legföljebb három hajót.
I'll also authorize a small patrol to investigate-no more than three surface ships.
HungarianCorbell az építész, és Corbell a csillagközi felderítő egyformán halott.
Corbell the architect and Corbell the interstellar explorer seemed equally dead.
HungarianHa ez a felderítő különítmény olajra lép, az egész barbár banda a nyakunkba szakad!
If the scouting party gets away, those barbarians will be back in force!
HungarianMaga harminchat vadászgépet akar bevetni egy egyszerű" felderítő akcióban?
You want thirty-six aircraft involved in a 'simple' reconnaissance mission?
HungarianOlyan érzésem van, hogy jobb felderítő információkra van szükségünk a szándékaikat illetően.
I get the feeling we need better intelligence information on their inten- tions.
HungarianÉrtesítse őket, C-sávú felderítő radartevékenységet észleltünk, és hogy...
Inform them we have detected acquisition C-band radar emissions and that-
HungarianVakító fény csapott fel az ősi behemót és a kicsiny felderítő között.
Brilliant lightning flashed between the ancient behemoth and the little scoutboat.
HungarianRyan az elnök asztalára tette a felderítő irodától az imént futárral érkezett három fotót.
Jack put three photos on the President's desk, just couriered over from NRO.
Hungarian- A hatosoknak rengeteg KC-135-ösük, KC-10-es utántöltőjük, és RC-135-ös felderítő gépük van.
The Sixth has several KC-135 and KC-10 tankers, Plus RC-135 reconnaissance planes.
Hungarian- Valamikor ma reggel az orosz partoknál elvesztettünk egy RC-135-ös felderítő repülőgépet.
We lost an RC- 135 reconnaissance plane near Russia sometime this morning.
Hungarian-Igen, a felügyelő úr meg én egész jó kis felderítő munkát végeztünk.
Yes; the Inspector and I have made quite a little reconnaissance together.
HungarianNagyon fontos küldetésre kell indulnunk, amint a felderítő csapat visszatér.
Starfleet has important business for us once the away team returns.
HungarianA volt megbízójuk elleni közvetlen felderítő akcióról szó sem lehetett.
A direct reconnaissance against their recent employers was currently out of the question.
HungarianSzívesen vezetném magam a felderítő csapatot, de az első tisztem ellenezné.
I'm tempted to lead the away team, but my First Officer may object.
HungarianMi meg azt mondjuk, hogy felderítő radarokkal, és csak azokkal követtük a gépet.
We say we had nothing but surveillance radars on the aircraft.
HungarianAz egyik felderítő gépünk ellenséges rombolót jelentett... a K-19 közelében.
A reconnaissance plane has spotted a destroyer... shadowing K-1 9.
HungarianAz Önök felderítő közössége kifogásolni fogja a szerződésvázlatra vonatkozó javaslatot?
Will your intelligence community object to the draft treat proposal?