"feldolgozóipar" English translation

HU

"feldolgozóipar" in English

HU feldolgozóipar
volume_up
{noun}

feldolgozóipar
Pénteken az északír feldolgozóipar képviselőivel találkoztam.
On Friday, I met representatives of the agri-food processing industry in Northern Ireland.
Ez elveti a feldolgozóipar TCCA szegmensének életképességével kapcsolatos jelentős kételyeket.
This casts considerable doubts on the viability of the TCCA segment of the processing industry.
az érintett tagállam által kijelölt hivatalok folyamatos pályázat vagy nyilvános árverés útján a feldolgozóipar számára eljuttatják."
shall be disposed of to the processing industry by the agency appointed by the Member State concerned, either by way of a standing invitation to tender or by public auction.'

Context sentences for "feldolgozóipar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz autóipar európai szinten a feldolgozóipar több mint 20%-át képviseli.
Across Europe it represents over 20% of manufacturing.
HungarianAz első károsultak a feldolgozóipar és az építőipar voltak, amelyekben elsősorban férfiak tevékenykednek.
The first to be hit by the crisis were manufacturers and the building industry, which are primarily sectors of male activity.
Hungarian(NL) Elnök asszony, biztos úr, a feldolgozóipar továbbra is fontos marad, még a ma és a holnap tudásalapú gazdaságában is.
(NL) Madam President, Commissioner, the manufacturing industry remains important, even in the knowledge-based economy of today and tomorrow.
HungarianAzért van így, mert még mindig lehet tágítani a feldolgozóipar határait - ami egészen a közelmúltig nem volt ennyire nyilvánvaló.
That is because it is still possible to push the boundaries in manufacturing, something that was not so obvious until a short time ago.
HungarianA többéves tervezés ára méltányosnak tekinthető, ha az lehetővé teszi a halászok és a feldolgozóipar számára az ésszerű tervezést.
The principle of multiannual planning is a sensible one if it allows for reasonable forward planning on the part of fishers and also the processing sector.
HungarianEzek az első igénybevétel iránti kérelmek 2011-ben a gépgyártás és a feldolgozóipar részéről a Cseh Köztársaságban és Lengyelországban.
Specifically, these are the first requests for mobilisation in 2011 from the machinery production and manufacturing sector in the Czech Republic and Poland.
HungarianAz európai feldolgozóipar zömét kis- és középvállalkozások alkotják, amelyek most mindenüket elvesztették: gépeket, járműveket, anyagokat.
The fabric of the European manufacturing industry is made up of small and medium-sized enterprises that have lost everything: machinery, vehicles and materials.
HungarianA halászat és a feldolgozóipar 360 000 főt foglalkoztat.
The fisheries and aquaculture sector supplies approximately 7.3 million tonnes of fish a year; 360 000 people are employed in the fisheries and processing sector.
HungarianPéldául a textil és ruházati ipar Portugália összexportjának 11%-át, a feldolgozóipar 22%-át teszi ki; sőt egyes termékek gyártásának 80%-a Portugáliában folyik.
For example, the textiles and clothing industry represents 11% of Portugal's total exports, 22% of the manufacturing industry; 80% of production for some products even takes place in Portugal.
HungarianA javasolt célok mindemellett figyelembe veszik a társadalmi és a környezetvédelmi fenntarthatóságot is, így, ha úgy tetszik, a feldolgozóipar minden szempontból fenntartható.
The proposed objectives must, however, take account of social as well as environmental sustainability, and thus, if you will, the sustainability of all aspects of our manufacturing industries.