"feldolgozott" English translation

HU

"feldolgozott" in English

EN

HU feldolgozott
volume_up
{adjective}

feldolgozott (also: kidolgozott)

Context sentences for "feldolgozott" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz tény, hogy feldolgozott-termék-kivitelünk jelentős hányadát ez az iparág adja.
It certainly accounts for a major proportion of our manufacturing export outlet.
HungarianAz európai piacra behozott feldolgozott tonhal származását lehetetlen ellenőrizni.
It is impossible to verify the origin of processed tuna that enters the European market.
HungarianBal oldalon látható a feldolgozott videó, amin a kamera láthatatlanná tette őt.
And on the left side, you'll see the processed video where the camera has made him invisible.
HungarianOlyan világban élünk, ahol egyre nagyobb mennyiségben fogyasztunk feldolgozott élelmiszert.
We live in a world where we consume greater and greater amounts of processed foods.
Hungarian- a Közös Vámtarifa 16.04 E alszáma alá tartozó feldolgozott és tartósított tonhal vonatkozásában:
- as regards prepared and preserved tuna falling within subheading 16.04 E of the Common Customs Tariff:
Hungarian- a Közös Vámtarifa 16.04 D alszáma alá tartozó feldolgozott és konzerv szardínia vonatkozásában:
- as regards prepared and preserved sardines falling within subheading 16.04 D of the Common Customs Tariff:
HungarianEz a szabály vonatkozik az összes elektronikusan feldolgozott és euróban teljesített fizetési műveletre, köztük az alábbiakra:
This rule applies to all electronically processed payments in euros, including:
HungarianA címkéken fel kell tüntetni az élelmiszereket előállító országot, és ez a feldolgozott élelmiszerekre is vonatkozik.
Labels have to state the country of production of food items, including in the instance of processed food.
HungarianJó példa erre a Pápua Új-Guineában és a Fidzsi-szigeteki Köztársaságban feldolgozott hal származási szabályaitól történő eltérés.
The derogation from the rules of origin for fish processed in Papua New Guinea and Fiji is an example of this.
HungarianEzért fontos az összegyűjtött és feldolgozott adatok bizalmas kezelése és az üzleti tevékenységek védelme.
It is therefore important to ensure that the data that is gathered and managed safeguards the confidentiality and the activities of businesses.
HungarianEz a kiegészítő vám az egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmével kapcsolatos szabályoknak megfelelően van rögzítve.
This additional duty is fixed in accordance with the rules concerning trade in certain processed agricultural products.
HungarianÚgy gondolom, hogy a feldolgozott állati fehérjékről szóló 12. bekezdés is nagyon fontos, amíg ezzel összhangban alkalmazzuk az előírásokat.
I think paragraph 12, about processed animal proteins, is also very important as long as we apply the rules in relation to it.
HungarianÖn azt mondta, hogy 2010-ben lesz egy olyan követelmény, amely értelmében fel kell tüntetni a származási helyet mindenhol, ahol a feldolgozott élelmiszereket eladják.
You said that in 2010, there will be a requirement to indicate where all prepared foods are being sold.
HungarianTámogatom e térség fejlődését, de a feldolgozott halászati termékekre vonatkozó származási szabályoktól való eltérést elfogadhatatlannak tartom.
I am in favour of the development of this region but I consider the derogation from the rules of origin for processed fishery products to be unacceptable.
HungarianA dolog nem ér véget a Bizottság azon javaslatával, hogy csupán a feldolgozott élelmiszereket és csak a közlekedést, csomagolást és a feldolgozást vegyük figyelembe.
The Commission's proposal to consider only processed foods and only transport, packaging and processing is not the end of the matter.
HungarianKérem, ne mondják nekünk, hogy a címkézés majd megoldja ezt a problémát, mert sajnos a feldolgozott termékek címkéje nem nyújt semmiféle információt.
Please do not tell us that labelling will solve the problem, because unfortunately the labelling on processed products does not give any information.
HungarianNem készült összehasonlítás a feldolgozott haltermékek mennyiségéről sem, az Unió egyes tagállamaiban bejelentett fogások nagyságához viszonyítva.
No comparison has been made either of the quantities of processed fish products as compared to the size of the catches declared in individual Member States of the Union.
HungarianA cukrásziparban viszont jelentős a feldolgozott tojás piaca, és tudnunk kell, milyen címkézési követelmények lesznek érvényesek erre a termékre.
There is, however, a massive market for processed eggs for the confectionery sector and we need to know what sort of labelling requirements there will be for that product.
HungarianA program eredményének értékeléséhez elengedhetetlen az etnikai bontásban feldolgozott és függetlenül kiértékelt statisztikai adatok gyűjtése is.
In order to be able to evaluate the results of the programme, it is also indispensable to collect statistical data broken down by ethnic groups and evaluate them independently.
HungarianA feldolgozott termékek összetevőire vonatkozóan természetesebben bonyolultabb a helyzet, ezért vonatkozik a javaslat csak a feldolgozott hús-, baromfi- és haléletekre.
For the ingredients of processed products, it is, of course, more complex, which is why it is only being proposed for meat, poultry and fish in processed foods.