"felemelkedés" English translation

HU

"felemelkedés" in English

HU

felemelkedés {noun}

volume_up
felemelkedés (also: felmászás)
Right ascension, 18 hours....
De meg kell találnia azt az átkozott holttestet, különben nem lesz se elmarasztaló ítélet, se fényképek a címlapokon, se interjú a CNN-en, se gyors felemelkedés a Capitol Hillre.
He also needed to find the damned body of Boyd Boyette, or else there might be no conviction, no frontpage pictures, no interviews on CNN, no speedy ascent to Capitol Hill.
A gazdasági felemelkedés nagymértékben függ attól, hogy milyen fejlődési lehetőségek állnak a kkv-k előtt, hiszen végtére is az összes vállalat 99%-át teszik ki.
Economic recovery will, in large measure, depend on the possibilities for development open to SMEs which, after all, account for almost 99% of all businesses.
Most azonban egy új fejezetet kell nyitnunk: a kifelé tekintés, a globalizáció kihívásaihoz való felemelkedés fejezetét.
Now, though, we need to open a new chapter, a chapter of looking outwards, of rising to the challenges of globalisation.

Context sentences for "felemelkedés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianElkezdődött a felemelkedés, mely a maga módján rettenetesebb volt a leereszkedésnél is.
There began a trek that was in its way more terrifying than the descent.
Hungarian(HU) A cigány gyermekek, roma gyermekek számára a felemelkedés egyetlen lehetséges útja a rendszeres iskolába járás.
(HU) For Gipsy children, Roma children, the only way to break out of their situation is to attend school on a regular basis.
HungarianMost azonban egy új fejezetet kell nyitnunk: a kifelé tekintés, a globalizáció kihívásaihoz való felemelkedés fejezetét.
Now, though, we need to open a new chapter, a chapter of looking outwards, of rising to the challenges of globalisation.
HungarianA szabad globális kereskedelem a világ összes országa, és különösen a legszegényebbek számára, a gazdasági felemelkedés kulcskérdése.
Free global trade is the key to economic prosperity for all the countries of the world, particularly the poorest.
HungarianSe egy Csapás, se egy Felemelkedés
HungarianJobb felemelkedés, 18 óra...
HungarianEz kiegészül azzal, hogy a globális felemelkedés következtében mind gyakrabban fordul elő, hogy a termést természeti katasztrófák pusztítják el.
In addition, as a result of global warming, we have seen increasingly frequent incidences of crops being destroyed by natural disasters.
HungarianA lelkükben érezték a hanyatlást, és tudták, hogy a látóhatáron túl nem egy újabb felemelkedés-stagnálás ciklus, hanem a teljes összeomlás vár a Birodalomra.
They sensed the decline in their souls and knew that over the horizon lay not yet another shift-then-stasis but a collapse.
HungarianFelemelkedés az emberi jogokat tiszteletben tartó nemzetközi közösségbe, vagy visszasüllyedés a tálib elnyomásba - ez a két lehetőség van.
Either an awakening into the international community, which respects human rights, or regression into oppression by the Taliban is what is on the cards.
HungarianA gazdasági felemelkedés nagymértékben függ attól, hogy milyen fejlődési lehetőségek állnak a kkv-k előtt, hiszen végtére is az összes vállalat 99%-át teszik ki.
Economic recovery will, in large measure, depend on the possibilities for development open to SMEs which, after all, account for almost 99% of all businesses.
HungarianA szegénységben felnevelt gyermekek számára a felemelkedés útja nehezebben járható, és külső segítség nélkül ők eleve kudarcra vannak ítélve, osztoznak szüleik sorsában.
Children brought up in poverty have a more difficult development path and, without outside help, are condemned to failure and to share their parents' fate.
HungarianA gazdasági felemelkedés jelenlegi időszakában a stabil államháztartás lehetővé fogja tenni a kormányok számára, hogy kezeljék a jelenlegi időszak strukturális hiányosságait.
Stable public finances during the current period of economic upheaval will allow the relevant governments to deal with the structural deficits in the current period.
HungarianDe meg kell találnia azt az átkozott holttestet, különben nem lesz se elmarasztaló ítélet, se fényképek a címlapokon, se interjú a CNN-en, se gyors felemelkedés a Capitol Hillre.
He also needed to find the damned body of Boyd Boyette, or else there might be no conviction, no frontpage pictures, no interviews on CNN, no speedy ascent to Capitol Hill.