"felfedező" English translation

HU

"felfedező" in English

HU felfedező
volume_up
{noun}

felfedező
Te is tudod, hogy bármikor lehetek felfedező vagy akár archeológus.
You know I could very well be an explorer, or an archaeologist.
Egykori tengerésztiszt, amolyan hivatásos felfedező.
An ex-Marine, a sort of professional explorer.
Kétszáz év után is a rettenthetetlen felfedező volt még mindig.
After two hundred years, she was still the intrepid explorer.

Context sentences for "felfedező" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÉrezve, hogy még csak a Madison felénél tart a dugó miatt, felfedező útra indultam.
I sensed he was only halfway up Madison in a crush of traffic, and I began to explore.
HungarianHilary keze is felfedező útra indult, simogatta, szorongatta a férfi kidolgozott izmait.
Her hands roamed over him, too, stroking and squeezing and admiring his hard muscles.
HungarianElért a letaposott gyepszőnyeghez, ahol valamennyien letáboroztak, amikor először járt itt felfedező útján.
Here was the crushed grass where they had all lain when he had gone to prospect.
HungarianVége a közös vadászatoknak, horgászásoknak, felfedező utaknak.
He missed the hunting, fishing, and exploring that they had shared while Wil was growing up.
HungarianMivel házban élő kutya volt, a végtelen homoksáv és a víz arra ösztökélte, hogy felfedező utakra induljon.
For a house dog, the endless stretch of sand and water demanded exploration.
HungarianHiszek abban, hogy e világ nem más, mint felfedező és megtisztulásra szolgáló utazás.
This world is a journey of discovery and purification.
HungarianSose felejtem el ifjúságom felfedező éveit az Amazonasnál.
I would never forget my own early years of exploration in the Amazon.
HungarianMint felfedező út, ez az utazás teljes kudarc lett volna.
As a voyage of exploration the trip would have been a fiasco.
HungarianValószínűleg felfedező útra indult felelte a pandion ártatlanul.
'Probably exploring,' Sparhawk replied blandly.
HungarianSzóval én rendelkezem egy profi pilóta felfogásával, ötvözve egy felfedező tiszteletével Természet Anyánk felé.
So I have the approach of a professional pilot with the respect of a pioneer in front of Mother Nature.
HungarianPéldául azt mondja egy hivatalnok: Bárcsak felfedező lehetnék, s isten háta mögötti helyeken élhetnék nomád módra.
You will hear a man say who works in an office, 'I should like to explore, to rough it in far countries.'
HungarianGyerünk mondta Jack , mi most felfedező úton vagyunk.
Come on, said Jack presently, we're explorers.
HungarianEz igazi felfedező út mondta Jack.
HungarianÉs hogyan tehetnénk mi felfedező utakat?
HungarianOliver fürge, léptekkel megkerülte az épületet, hogy felfedező körútra induljon.
After a further pause of a minute and a half, Mrs. Oliver stepped briskly round the side of the house on a voyage of exploration.
Hungarian- Felfedező utat teszünk a kórház második emeletének titokzatos, romantikus és színes világában - mondta a nővér.
Oh, we'll explore the hallways and byways of the exotic second floor of mysterious, romantic, colorful Willawauk County Hospital, Mrs. Baker said.
HungarianMi a helyzet a felfedező utakkal?
HungarianEgy ilyen felfedező út időtartama általában kettőtől négy hónapig terjed, a csapat pedig 20, 30 főtől 150-ig terjedhet.
When you go on a thing like this, we can usually be in the field for anywhere from two to four months, with a team as small as 20 or 30, to as big as 150.
HungarianFelfedező útra indult.
HungarianMajdnem megkérdeztem tőle, miért hagyott fel a közös kirándulásokkal és felfedező utakkal, amikor eszembe jutott, hogy biztosan kényes témát érintenék.
I was tempted to ask him why he had stopped coming on these expeditions with his brother and sister, but knew it was forbidden territory.