"felhívja a figyelmet" English translation

HU

"felhívja a figyelmet" in English

HU felhívja a figyelmet
volume_up
{verb}

felhívja a figyelmet (also: figyelmet kelt)
to attract attention

Context sentences for "felhívja a figyelmet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEgy olyan jelentést készítettünk, amely felhívja a figyelmet az önkéntes szektorra.
We have prepared a report which raises the profile of the voluntary sector.
HungarianFelhívja a figyelmet a tényre, hogy a vízumkérelmek elutasításának okai nem átláthatók.
It draws attention to the fact that reasons for visa refusal are non-transparent.
HungarianA válság felhívja a figyelmet arra, hogy meg kell erősíteni az Európai Unió szerepét.
The role of the European Union must be strengthened in the aftermath of this crisis.
HungarianA holland Szabadságpárt felhívja a figyelmet az iszlamizáció következményeire.
The Party for Freedom warns of the consequences of Islamification.
HungarianA jelentés most már jobban felhívja a figyelmet a kérdés jelentőségére.
The report now highlights more clearly the significance of this issue.
HungarianFontos, hogy a jelentés ténylegesen felhívja a figyelmet erre az elfogadhatatlan helyzetre.
It is important that the report actually highlights this unsatisfactory state of affairs.
HungarianA segélynek jelentős hatása lesz, és felhívja a figyelmet ezekre a problémákra.
The aid will have a significant impact and will raise awareness of the importance of these problems.
Hungarian.. és ezzel felhívja a figyelmet arra, amit el akar rejteni.
And then his eyes went to the other woman, the girl who was now Nevile Strange's wife.
HungarianA jelentés az elszegényedés új kockázataira is felhívja a figyelmet.
The report also draws attention to new risks of impoverishment.
HungarianSzámos helyen felhívja a figyelmet a megfelelőség, a fenntarthatóság és a biztonság közötti összefüggésekre.
In several places, it highlights the links between adequacy, sustainability and safety.
HungarianA maga tapasztalata szerint, kapitány, előfordul, hogy a gyilkos szándékosan felhívja a figyelmet az indítékra?
In your experience, captain, do killers ever intentionally leave clues to their motive?
HungarianA jelentés hangsúlyt helyez erre, és felhívja a figyelmet azokra a problémákra, melyekkel a SOLVIT szembesül.
The report highlights this point and focuses attention on the problems this service is facing.
HungarianAzért is tetszik ez a jelentés, mert nemcsak a jogokat határozza meg, hanem bizonyos szükségletekre is felhívja a figyelmet.
We like it because it not only sets out rights but also highlights certain needs.
HungarianLamberts úr szintén felhívja a figyelmet ezekre a problémákra.
Mr Lamberts also draws attention to these problems.
HungarianAki a demokráciáért kiált vagy felhívja a figyelmet az uralkodó rezsim visszaéléseire, börtönben találja magát.
When people call for democracy or highlight abuses by the regime, they are faced with imprisonment.
Hungarian(PL) Elnök úr, az állásfoglalás-tervezet ismételten felhívja a figyelmet az Európát érő demográfiai fenyegetésre.
(PL) Mr President, the draft resolution once more draws attention to the demographic threat facing Europe.
HungarianEzért örömteli érzés volt egy olyan jelentést olvasni, amelyik felhívja a figyelmet az Európában folyó kezdeményezésekre.
It was therefore gratifying to see a report which highlights the initiatives being carried out in Europe.
HungarianEzt főleg azért tette, hogy felhívja a figyelmet tulajdon bátorságára, amelyet véleménye szerint nem dicsértek eléggé.
He did this chiefly to call attention to his own gallantry, which he thought had not been sufficiently praised.
HungarianA mai vita felhívja a figyelmet a regionális politika fontosságára.
(DE) Madam President, Mr Hahn, ladies and gentlemen, the importance of regional policy has been highlighted today.
HungarianAz előadó azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a munkahely-teremtési stratégia nem minden polgár számára működik.
However, the rapporteur draws attention to the fact that the Strategy for Jobs is not delivering for all citizens.