"felkel" English translation

HU

"felkel" in English

HU

felkel {verb}

volume_up
Ez alkalommal úgy döntött, hogy bármilyen korán van még, ő is felkel.
This time he decided to get up, too, despite the early hour.
Igen, néhány perc és felkel, hogy megnézze az ő privát Erő Székhelyéről a napfölkeltét.
Yeah, just a couple more minutes and he would get up and watch the sunrise from his Place of Power.
But he's well able to get up and go about.
Hal bizonyos volt abban, hogy meghallotta volna, ha Pollard leereszti az ágy oldalrácsainak egyikét, felkel, és ismét a helyére emeli a rácsot.
Hal was certain that he would have heard Pollard lower one of the railings, get out of bed, then lift the railing into place again.
Kibírja, hogy ne panaszkodjon és újra felkel.
He would endure without complaint and rise again.
- As sure as the sun will rise.
Nem számított, hogy hamarosan felkel a nap, a tüzes ezüst gömb az olvadó fellegek mennyezete mögött.
It did not matter that the sun was soon to rise, a fiery silver ball beyond the canopy of melting clouds.

Context sentences for "felkel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHippolyte azt állítja, ha ő úgy akarja, egy rég porladó holttest felkel és jár.
He claims he can make a long-dead corpse stand up and walk around, if he wants to.
HungarianÉn mondom néked, Gwenhwyfar, hogy mire felkel a nap, a lovad meg a holmid készen áll.
I tell you, Gwenhwyfar, when the morning comes, your horse and gear will be ready.
HungarianSemmit sem tudsz tenni saját védelmedért, a világon semmit, ha felkel a nap.
There's nothing you can do to defend yourself once the sun rises, nothing.
HungarianEgy pillanat alatt ott lehet, ahol a gyermek áll, ha felkel és átmegy a szobán.
In a matter of moments he could be across the room to where she stood.
HungarianHamarosan felkel a nap, és a környéknek nem szabad úgy kinéznie, mint ahol ember járt.
Soon the sun would be up, and the area could not look as though there were people here.
HungarianHelénába, mire a nap felkel.
No one was going to stop Bruno from getting to St. Helena before sunrise.
HungarianÕk már most is búvóhelyet keresnek, hogy védve legyenek, mikor a nap felkel.
Even now they'd be looking for a place of refuge before morning broke.
HungarianAznap éjjel meg kellett várniuk, amíg felkel a hold, hogy folytathassák útjukat.
They had to wait for the moonrise before setting out that night.
HungarianAzt hiszik, felkel, elmegy dolgozni, és éjjel ágyba bújik, mint mi.
They think it gets up, goes to work and climbs into bed at night, like we do.
HungarianFelkel minden reggel, megeszi a reggelit, és egyenesen megy a pokolba.
Every morning she gets up, eats breakfast and goes to Hell, I swear it.
HungarianAlszol majd, ha akarsz, amikor a nap felkel, de az éjszakák az enyéim.
You'll sleep when the sun rises, if you wish, but the nights are mine.
HungarianDe ha megint felkél a nap, nyugatra vezet az utunk domb és ingovány között.
But north lies our road between down and fen when day returns.'
HungarianEz igaz, de felkel előttem, és leszögezheti a lezárt koporsómat.
This is true, but rising before me he might have nailed my coffin shut.
HungarianA földszinten vannak, annyit kell tennie, hogy felkel és lemegy.
They were there, downstairs, all he had to do was wake up and go down.
HungarianTábort ütünk és később, majd ha a hold felkel, elindulunk Shamleghbe.
We will make a little camp here, and later, as the moon rises, we go to Shamlegh-under-the-Snow.'
Hungarian00:25:41.66,00:25:45.29 Charles lesz az első ember Jézus óta akinek a béna felkel, és járni fog.
Charles'll be the first man since Jesus to make the lame walk again.
HungarianFelkel, odasétál a sarokba, reszket, majd lefekszik, és egyértelműen látszik rajta, hogy gyötrődik.
Gets up, walks to the corner, it's quivering, and it lies down and it's in obvious distress.
HungarianMire a nap felkel, és kinyitják a városkapukat, készen állunk a kilovaglásra.
sun's up and the people in the city open the gates.'
HungarianMi lesz, ha papi megint felkel, és benéz Ricky szobájába, hogy alszom-e.
What if Pappy stumbled into Ricky's room to check on me?
HungarianLátod azt a valamit, ami most felkel ennek a világnak a horizontján?
Do you see the body now rising beyond this world's horizon?