"fellendülés" English translation

HU

"fellendülés" in English

HU fellendülés
volume_up
{noun}

fellendülés (also: virágzás)
volume_up
boom {noun} [fig.]
Ők a fellendülés és összeomlás menekültjei.
These are the boom-and-bust refugees.
Ezenkívül a hajógyártó iparban az elmúlt öt évben példátlan fellendülés követezett be.
In addition, the shipbuilding industry has been benefiting from an unprecedented boom over the last five years.
Ezt az ötletet a gazdasági fellendülés idején sem támogatták.
They were not in favour in economic boom times either.
fellendülés (also: növekedés, erősítés, fokozás)
volume_up
boost {noun}
Igaz, hogy ezek esetleg átmeneti intézkedések, ami a fellendülés egyik követelménye.
Such measures might admittedly be temporary, which is one of the requirements of the boost.
Az adósságok további átütemezése segít majd a gazdasági fellendülés megerősödésében.
Enhanced debt restructuring will help to strengthen economic recovery.
A gazdasági fellendülés nagyrészt az európai energiamodell módosításának eredménye lesz.
Economic recovery will largely come as a result of changing our energy model.
Elindult a fellendülés, és már a reálgazdaságban is érezhetőek a pozitív változások.
The recovery has taken hold and is currently progressing in the real economy.
fellendülés (also: feltörés, nekilendülés)
fellendülés

Context sentences for "fellendülés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA szakértők szerint 2011-ben még nem lesz fellendülés az építőipari piacon.
According to the experts, there will be no upturn in the construction market in 2011.
HungarianA szabadkereskedelem valójában a fellendülés elérésének egyetlen módja.
(DA) Madam President, free trade is, in reality, the only way to achieve prosperity.
HungarianNe mondja azt az embereknek, hogy a gazdasági fellendülés csomagja megfelel a GDP 1,5%-ának.
Please do not tell people that the economic stimulus package corresponds to 1.5% of GDP.
HungarianMár most kezdjük látni a fellendülés folyamatának első gyümölcseit.
We are seeing that the revitalisation process in this sector is beginning to bear fruit.
HungarianÖnök azt fogják mondani, hogy ezeket az intézkedéseket meg kell tennünk a gazdasági fellendülés érdekében.
You will argue that we must take these measures to enable the economy to recover.
HungarianÖnök is, mi is jobban járunk, ha Oroszország elindul a gazdasági fellendülés útján.
It's a better world for both of us if Russia prospers.
HungarianPontosan emiatt tölt be a kohéziós politika oly jelentős szerepet az európai gazdasági fellendülés tervében.
It is for this very reason that cohesion policy plays such a large part in the EERP.
HungarianMost már tényleg el kell gondolkozni azon, hogy vajon tényleg látszanak-e a majdani gazdasági fellendülés jelei.
One really does begin to wonder whether there are any signs of green shoots in the economy.
HungarianA nők eltévedtek azon az úton, ahol válság idején a gazdasági fellendülés érdekében szükségünk van rájuk.
They get lost on the way to where we need them in times of crisis, in order to improve things economically.
HungarianGyönyörű város, fiatal város, de nagyszerű fellendülés elé néz a szász választófejedelmek uralma alatt.
It's a beautiful city, a young city I should say, but under the Duke of Saxony it's coming along magnificently.
HungarianMindent meg kell tenni, hogy az országot támogassuk a valódi demokrácia és a gazdasági fellendülés útján.
Everything should be done to support the country's progress towards genuine democracy and economic development.
HungarianSenki sem reménykedhet abban, hogy a bizonytalanság és a méltánytalanság tengerében egyedül megteremtheti a stabilitás és a gazdasági fellendülés szigetét.
No one can hope to be an island of stability and prosperity in a sea of insecurity and injustice.
HungarianA Közösség hét állam- és kormányfője nyilatkozatot bocsát ki a gazdasági fellendülés megerősítését célzó intézkedésekről.
The seven heads of state or government and the Community issue a declaration on the measures to be taken to consolidate economic revival.
HungarianLehetővé fogja tenni a szabadabb árucserét, valamint elő fogja segíteni, hogy nagyobb fellendülés következzen be Indiában és az uniós országokban is.
It will allow a freer exchange of goods and will contribute to greater prosperity in India as well as in EU countries.
HungarianA fellendülés idején erősebbek leszünk, képesek arra, hogy megbirkózzunk a versenyképesség és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság kihívásaival.
It will make us stronger when the upturn comes, ready to face the challenge of competitiveness and a low-carbon economy.
HungarianÚgy gondoljuk, hogy hibásak a prioritásai, és túl kevés figyelmet kap a környezeti hanyatlás leküzdése és a társadalmi fellendülés.
We believe that its priorities are wrong and that too little attention has been paid to overcoming the decline in environmental and social prosperity.
HungarianEz az ajánlás az EU leglényegesebb értékeiről szól: mobilitás, országok közötti együttműködés, fellendülés és az egyének segítése.
This recommendation goes to the heart of what the EU is about: mobility, cooperation between countries, promoting prosperity and helping individual citizens.
HungarianGazdasági partnerségünk a globális gazdasági fellendülés fő mozgatórugója, valamint a világ legnagyobb, leginkább integrált és legrégebbi gazdasági kapcsolata.
Our economic partnership is a key driver of global economic prosperity and represents the largest, most integrated and longest lasting economic relationship in the world.
HungarianKedves képviselőtársaim, fontosnak tartom, hogy folytassuk összehangolt közös munkánkat a gazdasági fellendülés érdekében, hogy a válság után erősebbek lehessünk, mint valaha.
Fellow Members, I believe that it is important for us to continue with our joint, coordinated efforts in order to help our economies recover and emerge from the crisis stronger than before.
Hungarian(DE) Elnök úr, Szlovákiában komoly gazdasági fellendülés ment végbe, mi pedig ezután az igen ellentmondásos vita után arról fogunk szavazni, hogy csatlakozhasson-e az euróövezethez.
(DE) Mr President, Slovakia has experienced an economic upturn and, after this very controversial debate about its fulfilment of the criteria, we will vote on whether it should join the euro area.