"felséges" English translation

HU

"felséges" in English

EN
HU

felséges {adjective}

volume_up
Addig Arouet-nek nevezlek, míg felséges uram másképp nem parancsolja.
And I'll call you Arouet until my royal master bids me do otherwise.
- Felséges Úrnő - bátorkodott az egyik őr, mire egy felsőbbrendű, szigorú pillantás lett a jutalma, és egy királyi legyintés, mellyel száműzték a teremből.
R-royal Lady? one of the guards dared to ask, earning himself a regal scowl and an imperious gesture toward the door.

Context sentences for "felséges" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Hungarian- Van valami szerepem ebben a gyönyörű, ebben a felséges csodában? - kérdezte.
'Did I have anything to do with this lovely, this heavenly miracle?' she said.
Hungarian- Úgy gondoltam, felséges uram, talán érdeklődik a jövő iránt - mondta Hari.
I thought you might be interested in the future, Highness, Hari said.
HungarianAz a pénzérme, felséges uram, jóval többet ér ennél, de muszáj volt engednem az alku érdekében.
Your coin was worth a great deal more, sire, but I had little room to bargain.
Hungarian- Felséges királyné, mint mindig, most is bölcs és mélyreható a meglátása!
As always, dear lady, you have uttered the wise and incisive comment!
HungarianRögtön, felséges uram felelte a talpnyaló, és már el is tűnt a sátorból.
'At once, favoured one,' the fellow replied and hurried from the tent.
HungarianNem sokat védett, de a vékony inghez képest felséges érzés volt az újabb réteg.
The jacket's protection was minimal, but compared to his thin shirt, the added layer was luxurious.
HungarianÉs Kevint az udvarnál sem annyira Britannia merlinjeként, inkább felséges hárfásként ismerték.
And even Kevin was less known at court as the Merlin of Britain than as a superb harper.
HungarianAddig Arouet-nek nevezlek, míg felséges uram másképp nem parancsolja.
And I'll call you Arouet until my royal master bids me do otherwise.
HungarianFelséges uraim jelentette ki , engem félrevezettek a hamis tanúk.
'Your Majesties,' he stammered, I have been misled by false witnesses.
HungarianLangyos volt, persze, de valami felséges - akárcsak a fekete zabkenyér.
It was warm, of course, but delicious-like pumpernickel bread.
HungarianA-azt hiszem, a városházán, felséges uram dadogta az őr.
'I-I believe he's in the councel-house, Your Majesty,' the guard stammered.
HungarianRemek döntés, felséges uraim hajolt meg a királyok felé Annias.
'A splendid idea, your Majesties,' Annias said, bowing.
Hungarian- Felséges Uram, hát javasasszonyt akarsz-e adni feleségemül?
Now God forbid that I should ever marry any such woman.
Hungarian- És Azuthról vagy a Felséges Úrnőről, vagy valami Chessentáról?
Nothing of Azuth, or the Magister, or far Chessenta?
HungarianÓ, már az is felséges élmény lehetett, hogy hangot adhat!
Even to make a sound, why, it must have been magnificent.
HungarianA minap egy hadnagyocska írt a barátjának a legutóbbi bálról, de olyan gálánsan, olyan pajkosan - mondhatom, felséges!
For instance, not long ago a lieutenant writes to a friend describing a ball very wittily.
HungarianFelséges uram, ha vissza akarsz térni Egyiptomba, akkor most tedd.
Sire, if you desire to go to Egypt, do it now.
HungarianSe végtelenül bölcs, se mindentudó nem vagyok, Felséges Úrnő.
I am not all wise or all knowing, Lady Magister.
HungarianKülföldi ide, külföldi oda, kicsoda ő, Emma Bishop, hogy tétovázzon ott, ahol a felséges család már leadta a voksát?
Foreigner or no foreigner, who was she, Emma Bishop, to hold back where Royalty had led the way?
HungarianAz Úr, a Felséges - itt is tiszteletben részesül?
The Lord - the Excellent One - He has honour here too?