"felszín" English translation

HU

"felszín" in English

HU felszín
volume_up
{noun}

felszín (also: külszín, látszat, felület, fej)
volume_up
face {noun}
Hideg szél csapott az arcába, miután ez volt az egyetlen testrésze a felszín felett.
A cold wind blew on his face, which was the only part of him showing out of the sea.
A felszín felé fordította az arcát, és úszni kezdett.
Turning his face up toward the surface, he started to swim.
Közelebb lépett a kondérhoz, és szakértő szemmel tanulmányozta az felszín alatt lebegő angol férfi arcát.
He approached the vat; he studied the face of the Englishman floating below the surface.
felszín (also: légtér, terület, térség, felület)
volume_up
area {noun}
Nem ok nélkül említette képviselőtársam a Duna alatti altalaj és a terület felszín alatti vizei között fennálló erős kapcsolatot.
It was not without reason that my fellow Member mentioned the strong connection of the subsoil below the Danube with the groundwater of the area.
felszín (also: szint, sík, színvonal)
volume_up
level {noun}
Gépek szálltak alacsonyan a felszín felett, beszennyezve a levegőt ócska motorjaik melléktermékével.
Low-level fliers cruised across the sky, belching smoke from poorly tuned engines.
Az ajtó három emelettel a felszín alatt, az utolsó előtti szinten nyílt ki újra.
The doors slid open three floors below the surface, on the next to the last level.
felszín (also: környék, felület, szegély, perem)
felszín (also: külszín, látszat, terület, felület)
A felszín közelében egy-másfél kilót nyomhattunk, beljebb még kevesebbet.
We weighed a few pounds near the surface, less in the deep interior.
Toshio öt méterrel a felszín alatt járt, amikor a hangrobbanás lecsapott.
Toshio was five meters below the surface when the sonic boom hit.
A felszín vagy üres, vagy olyan, mint egy szemétdomb.
The surface is either empty or looks like a garbage dump.
felszín (also: tető, fedő, vezér, árbockosár)
volume_up
top {noun}
Úgyhogy kihúztam a lábam, és elkezdtem a felszín felé lebegni.
So, I let my feet out, and I started floating to the top.
felszín (also: látszat, burkolat, máz, borítás)
volume_up
veneer {noun}
Miközben Sembia nemesei hatalmas erőfeszítéseket tettek azért, hogy fenntartsák egy kiművelt társadalom látszatát, a felszín alatt semmiben sem különböztek a mocskos orkoktól.
While Sembians, especially noble Sembians, worked hard to maintain a veneer of cultural sophistication, at their core they were little better than orcs.

Context sentences for "felszín" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNevetséges, hogy van nitrát-irányelv és felszín alatti vizekről szóló irányelv is.
It is ridiculous that we have both a Nitrates Directive and a Groundwater Directive.
HungarianJól neveltnek és udvariasnak ismertem meg, de a felszín alatt kemény fickó volt.
Well-mannered and all that, but there was a little 'tough guy' underneath.
HungarianA rendőrség két méterrel a felszín alatt, ülő pozícióban találta meg földi maradványait.
The police found her resting in a sitting position buried two metres below ground.
HungarianA felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelme (szavazás)
Protection of groundwater against pollution and deterioration (vote)
HungarianJó lecke volt Tesla számára, hogy meglássa a bársonyos felszín alatt megbúvó tüskéket.
She turned back to hear more, no longer certain that she could get the truth from this man.
HungarianAz újság címlapján ez volt olvasható: "Az EU veszélyezteti a dán felszín alatti vizeket”.
The front page of the newspaper read 'EU threatens Danish groundwater'.
HungarianA felszín alatt azonban, udvariasságuk dacára fontoskodó nagyképűség jellemezte őket.
Though polite and professional, there was usually an underlying swagger to the way they moved.
HungarianA nagy kémrepülőgép a felszín fölött repült, megpróbált beleveszni a tenger radarszórásába.
The big spy plane was on the deck, trying to lose itself in the radar clutter of the sea.
HungarianEmlítette azt is, hogy a felszín alatti tárolás végleges megoldása visszafordíthatatlan volna.
You have also talked about the final solution for underground storage being reversible.
HungarianUgaki tudta, hogy haditengerészetük nem rendelkezik megfelelő felszín alatti ellátóhajóval.
His navy didn't have a proper submarine tender, Commander Ugaki knew.
HungarianA felszín alatti vízről szóló irányelvet 2006 végén hagyták jóvá egyeztető eljárás útján.
The Groundwater Directive was approved at the end of 2006 by means of the conciliation procedure.
HungarianEgy felszín-levegő rakéta nem sokban különbözik egy sörétes tölténytől.
The warhead on a SAM is little different from a shotgun shell.
HungarianA szén kiaknázása magában foglalhatja a felszín alatti elgázosítás nem hagyományos módját is.
Coal utilisation can also include the non-conventional method of its underground gasification.
HungarianCallista a fagyott felszín ködös atmoszféráját nézte.
Callista stared at the ice planet as they skimmed through the misty atmosphere.
HungarianA furcsa, felszín alatti áramlat a követelőző hangban, megoldotta Grillo nyelvét.
The strange undertow in her demand gave Grillo voice.
HungarianEgyetlen dolog aggaszt csak, és ez a felszín alatti tárolás kérdése.
I do have one concern, however, and that is underground storage.
HungarianAz áttetsző felszín alatt színkódolt folyadékok lötyögtek.
Color-coded internal flows were visible through the transparent skin.
HungarianLockwood még igazi felszín alatti flotta fölött parancsnokolt.
Lockwood had commanded a genuine fleet of submarines and tenders.
HungarianA gravitáció kérlelhetetlenül szívta a felszín felé a hajót.
With her polished black boot she kicked the dead lightsaber away.
HungarianMancuso és a többiek átvonultak a felszín alattiak tanácstermébe, hogy megvitassák a legfrissebb információkat.
Mancuso and the rest retired to the SubPac plotting room to examine the newest data.