"feltételek" English translation

HU

"feltételek" in English

EN
HU

feltételek {noun}

volume_up
Egyetemes feltételek, egyetemes értékek alapján kell cselekednünk.
It has to be on universal terms of universal values.
Az Európai Parlament és a Tanács egyenlő feltételek mellett törvénykezik.
The European Parliament and the Council legislate on equal terms.
A páncélosok viszont nem egyenlő feltételek mellett küzdöttek.
But inside their armor, they were not on equal terms.

Context sentences for "feltételek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMint ahogy a biztos úr is mondta, nagyon fontos az egyenlő feltételek biztosítása.
As the Commissioner said, it is very important to guarantee a level playing field.
HungarianEllentételezés nélkül felajánlott, nagyvonalú, ingyen és feltételek nélkül adott.
It is offered without charge, and it is generous, freely given and without strings.
HungarianMindez az egyenlő feltételek és esélyegyenlőség megteremtését hivatott szolgálni.
This is all about establishing a level playing field and equal opportunities for all.
HungarianAz EU csak akkor lehet sikeres, ha valamennyi tagjára egyenlő feltételek vonatkoznak.
The EU can succeed when all its Members are treated by the same standards.
HungarianAz Argrow által előadott feltételek mellett egyetlen bank sem utal át pénzt.
No bank would release funds under the circumstances Argrow was creating.
HungarianAz adatbázis-kiszolgálót a látható adatok megadott feltételek szerinti szűrésére utasítja.
Prompts the database server to filter the visible data by specified criteria.
HungarianA helyzet mai állása szerint nem mondhatjuk azt, hogy ezek a feltételek teljesültek.
As things stand today, we cannot say that these criteria are being met.
HungarianHa az itt felsorolt feltételek teljesülnek, úgy hiszem, hogy ez a reform sikeres lesz.
If the requirements set out here are met, I believe that this reform will be successful.
HungarianA család intézménye feltételek nélküli tiszteletet és védelmet érdemel.
The institution of the family merits unconditional respect and protection.
HungarianA veszélyeztetett fajok példányainak kivitelére vagy újrakivitelére vonatkozó feltételek:
The export or re-export of specimens of endangered species is subject to:
HungarianLehet, hogy egyik tagállamban kedvezőbbek lesznek a feltételek, mint egy másikban.
Things will perhaps be better in one Member State than in another.
HungarianIlyen feltételek mellett bármely igazgatótanács jóváhagyná-e a vállalat irányítását?
Would any board of directors approve the management of a company in such a state of affairs?
HungarianEhelyett inkább az egyenlő feltételek megteremtésének alapvető elvét juttatja kifejezésre.
Instead, it embodies the fundamental economic principle of levelling the playing field.
HungarianAdja meg a megadott feltételek teljesülése esetén beillesztendő rekordok számát.
Enter the number of the record that you want to insert when the condition that you specify is met.
HungarianA feltételek azonban nem minden esetben elég átláthatóak és világosak.
However, its options are not always sufficiently transparent and clear.
Hungarian- azon feltételek igazolását, amelyek mellett a termékek a tranzitországban maradtak; vagy
- CERTIFYING THE CONDITION UNDER WHICH THE PRODUCTS REMAINED IN THE TRANSIT COUNTRY ; OR
HungarianAz egyének tettei csak különleges feltételek között gyakorolhatnak hatást a dolgok menetére.
Only under special circumstances do the actions of individuals make thai much difference.
HungarianJóváhagytuk a Bizottság által javasolt számokat, szigorú feltételek mellett.
We got the approval of the numbers the Commission proposed, accompanied by strong conditionality.
HungarianEz a képviselőcsoport - ilyen feltételek mellett - támogatni fogja ezeket a különleges intézkedéseket.
This Group will support those special arrangements if they are in that context.
HungarianGondoskodni kell arról, hogy a kereskedelmi ügyek megtárgyalása egyenlő feltételek mellett történjen.
It must be ensured that trade affairs are discussed on a level playing field.