"feltétlenül szükséges" English translation

HU

"feltétlenül szükséges" in English

HU feltétlenül szükséges
volume_up
{adjective}

feltétlenül szükséges (also: kötelező, elrendelő)

Similar translations for "feltétlenül szükséges" in English

feltétlenül adverb
feltétlenül!
English
szükséges adjective
szükséges verb
English

Context sentences for "feltétlenül szükséges" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianFeltétlenül szükséges-e, hogy ezeket a feladatokat egy uniós ügynökség lássa el?
Is it absolutely essential that these tasks be performed by an EU agency?
HungarianÉn itt maradhatok, ha feltétlenül szükséges, de fiamnak mielőbb szabadon kell távoznia.
I can stay here, if it's absolutely necessary, but my son must be allowed to leave.
HungarianEbbl kiindulva ugyanakkor az sem volt feltétlenül szükséges, hogy bosszút álljak a nyulakon.
By the same token, though, there was no _need_ to take revenge on the rabbits.
HungarianMármost, kedves barátom, feltétlenül szükséges, hogy én mindent tudjak.
But, you see, my friend, it is imperative that I should know everything.
HungarianPenrose nem akarta bekapcsolni a radarját, míg feltétlenül nem szükséges.
Penrose wasn't going to turn on his radar until absolutely necessary.
HungarianA lehető legritkábban találkoztak, csak akkor, amikor feltétlenül szükséges volt.
They met as seldom as they could but as often as they had to.
HungarianÚgy döntött, erről a ballépéséről nem feltétlenül szükséges beszámolnia felettesének.
This was not a mistake he wanted to admit the man in charge.
HungarianEz az elnökségi programunk kredibilitásához feltétlenül szükséges.
This will be crucial for the credibility of our Presidency programme.
HungarianRemélem, nem kell önöket tovább itt tartanom, mint amennyire feltétlenül szükséges, hölgyeim és uraim.
I hope not to keep you waiting any longer than is unavoidable, ladies and gentlemen.
HungarianKérem, beszéljen az elnökkel, hogy feltétlenül szükséges-e a bilincs.
Go and ask the President if it's really necessary to manacle me.
HungarianNem azért csinálják, mert feltétlenül szükséges, hanem mert öhh... technikailag lehetséges.
One of those things that tend to be done because they can be rather than because they need to be.'
HungarianEz néha nehéz lesz, de feltétlenül szükséges a sikerhez.
Sometimes it will be difficult, but it is the condition that is vital for our success.
HungarianNem akarok tovább maradni Tyrben, mint amit feltétlenül szükséges.
I have no desire to remain in Tyr any longer than is necessary.
HungarianValóban, ez megkönnyítené a dolgomat, de nem feltétlenül szükséges.
It would make it a bit easier, but it doesn't really matter.
HungarianÖt percet adott Liznek, hogy még néhány, feltétlenül szükséges holmit összepakoljon a maga és az ikrek számára.
He gave her five minutes to pack a few more things for herself and the twins.
HungarianNem akarta többször látni a martalóc irtózatos arcát, mint amennyiszer feltétlenül szükséges volt.
He didn't want to look at the hideously scarred marauder any more than was absolutely necessary.
HungarianMeggyőződésem, hogy az adminisztratív folyamatokat a feltétlenül szükséges minimumra kell csökkenteni.
I am convinced that the administrative processes need to be reduced to an essential minimum.
HungarianCsak akkor néznek egymásra, ha feltétlenül szükséges, többnyire a földet és a falakat bámulják meredten.
They look at each other only when necessary, a lot of hard stares at the floor and the walls.
HungarianEzért feltétlenül szükséges a haiti szervezetek és hatóságok bevonása az újjáépítésbe.
It is therefore imperative that Haitian organisations and authorities are involved in the reconstruction effort.
HungarianEz feltétlenül szükséges, ha elő akarjuk segíteni a gazdaság élénkítését, és ha küzdeni akarunk a protekcionizmus ellen.
This is essential if we are to foster economic recovery and fight protectionism.