"feltűnés" English translation

HU

"feltűnés" in English

HU

feltűnés {noun}

volume_up
feltűnés (also: zaj, lárma)
Találkozzunk a szemben levő járdán, minél előbb, de feltűnés nélkül mondta.
Meet me across the street, as fast as you can, but no noise, he said.

Context sentences for "feltűnés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianSparhawk becsukta a száját, és szó nélkül nézte, ahogy Talen feltűnés nélkül meglóg.
Sparhawk closed his mouth and watched without saying a word as Talen slipped away.
HungarianA Peltz által melléjük rendelt kísérők feltűnés nélkül várakoztak a túloldalon.
The escorts Pletz had arranged to meet them waited inconspicuously on the other side.
HungarianTalálkozzunk a szemben levő járdán, minél előbb, de feltűnés nélkül mondta.
Meet me across the street, as fast as you can, but no noise, he said.
HungarianA férfi észrevette Kham érkezését, és megpróbálta feltűnés nélkül figyelni az orkokat.
The man had noticed Kham's arrival and was trying to watch the orks without being obvious.
HungarianMindössze tizenöten voltak, nem esett nehezükre feltűnés nélkül elillanni.
They were only fifteen in number, so it was not difficult to slip away without being seen.
HungarianMajd feltűnés nélkül arrébb sétált, és a másik útlevélvizsgálóval is közölte ugyanezt.
Then he strolled quietly away and gave the other the same message.
HungarianFeltűnés nélkül figyelik majd ezeket a gyanútlan, mit sem sejtő embereket.
They'll be inconspicuous as they watch these unsuspecting people.
HungarianLodovik lassan elsápasztotta a bőrét, és fokozatosan, feltűnés nélkül lehűtötte a testét.
Lodovik blanched his skin slowly, and dropped his external temperature to match the ambient.
HungarianPróbáltam feltűnés nélkül eltávolítani az ajtótól, de egy jottányit sem engedett.
I tried to ease her away from the door without appearing to.
HungarianKözvetlenül a halottszemle után Anthony feltűnés nélkül elutazott.
Immediately after the inquest, Anthony took an unostentatious departure.
HungarianKét kilométerrel odébb két másik ügynök parkolt le feltűnés nélkül a Palacsinta bár előtt.
A mile away, another pair of agents parked discreetly next to a Waffle Hut and set up watch.
HungarianSzeme sarkából látta, hogy Mary Dove feltűnés nélkül a háttérbe vonul, aztán eltűnik.
Out of the tail of his eye, he saw Mary Dove melt unobtrusively into the background and disappear.
HungarianFeltűnés nélkül csenjen el egy kis méretű ruhadarabot, és utazzék le Much Deepingbe.
Having purloined a trifle of daily wear in an unobtrusive manner, you will go down to Much Deeping.
HungarianFeltűnés nélkül odalépett hozzá Battle főfelügyelő és a fülébe súgott valamit.
Moving unobtrusively to the great man's side, Superintendent Battle whispered a few words in his ear.
HungarianA Hueykon csaknem olyan jó vagyok, de az zajos, és nehéz feltűnés nélkül eljutni vele valahova.
I'm nearly as good with a Huey, but that one's noisy in close and hard to be covert with.
HungarianNem; most az a dolga, hogy eltűnjön innen amilyen gyorsan csak tud és lehetőleg feltűnés nélkül.
Nay; her task now was to begone from here, as fast as she could without raising an alarm.
HungarianSokkal jobb ez így... hirtelen elmenni... különösebb feltűnés nélkül.
Much better for him to pop off suddenly like this with no fuss.
HungarianA Sakál feltűnés nélkül felállt a padról, és bement a házba.
The jackal rose quietly from his bench and entered the apartment block.
HungarianLe tud lépni feltűnés nélkül a lakásából sötétedés után? kérdezte Darby.
Can you sneak out of your apartment after dark? she asked.
HungarianAz El Al utasainak fenntartott repülőtéri kapukat szintén feltűnés nélkül, de nagyon hatékonyan őrizni fogják.
Inside the airport, the El At section would be discreetly but effectively guarded.