HU

feltűnő {adjective}

volume_up
Úgyhogy egy kisebb, kevésbé feltűnő gép re szállunk, és a vidéki birtokára repülünk.
So we're going to board a smaller, less conspicuous plane, and visit his estate.
Azt gondoltam, így kevésbé lesz feltűnő folytatta.
I thought it would be much less conspicuous, he continued.
It was not conspicuous, and it had been there a long time.
Az öltöny nem volt csiricsárén ízléstelen, csupán feltűnő.
The suit was not gaudy, just flashy.
A szekrény ajtaja nyitva állt, egy sor eléggé feltűnő estélyi ruha lógott benne, alul cipők álltak.
The wardrobe door was open and showed a variety of rather flashy evening dresses and a row of shoes below.
Not the flashy, ultra-rich set.
Talán egy kissé feltűnő ruhát visel, és nagyon szereti a jó történeteket.
His clothes were, perhaps, just a trifle loud, and he was fond of a good story.
Egy napbarnított, szőke hajú férfi feltűnő kék-fehér sípulóverben ült a bárszéken, és feszülten nézte a tévét.
Sitting on a barstool and staring intently at-the TV was a well-tanned blond man with a loud blue-and-white alpine sweater.
Másodszor, minden reklám (sajnálatos vagy szerencsés módon) kényszerűségből tolakodó, attraktív, szembeszökő, feltűnő.
Second, each advertisement (unfortunately or fortunately) must be obtrusive, attractive, striking and eye-catching.
Maga meglehetősen kellemes mondta, miután semmi feltűnő dolgot nem műveltem.
You're rather nice, she said, when I didn't do anything sensational.
The job was too sensational.

Context sentences for "feltűnő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianA köpeny alatt el tudsz rejteni egy tőrt, de egy ekkora kard túl feltűnő lenne.
'You can hide a dagger under the cloak, but a broadsword's a little too obvious.'
HungarianÚgyhogy egy kisebb, kevésbé feltűnő gép re szállunk, és a vidéki birtokára repülünk.
So we're going to board a smaller, less conspicuous plane, and visit his estate.
HungarianHa egy munkájába merült tisztségviselőt szólítana meg, az túl feltűnő lenne.
Interrupting a working functionary would be too obvious a disruption of routine.
HungarianAgyafúrtnak és korruptnak látszott; feltűnő gyakran használta a szeretet szót.
* There was something cunning and corrupt about him: the word love' occurred often.
HungarianKöztudomású volt, hogy sosem eszik sokat, ezért nem lehetett most sem feltűnő.
It was well known that she never ate much and it would not be particularly noticed.
HungarianRejtély volt neki még a tulajdon feltűnő szépsége és hervadhatatlan bája is.
Even his unusual beauty and unfailing charm were something of a secret to him.
HungarianAz öreg Ludgrove nagyon is feltűnő jelenség; már csak azért is, mert csúf, mint a bűn.
Mr. Justice Ludgrove is a rather noticeable old boy, ugly as sin for one thing.
HungarianTalán egy kissé feltűnő ruhát visel, és nagyon szereti a jó történeteket.
His clothes were, perhaps, just a trifle loud, and he was fond of a good story.
HungarianTorqual lépett a terembe, nyomában egy karcsú, sötét hajú, feltűnő szépségű nővel.
Torqual came into the hail, followed by a slender dark-haired woman of extreme beauty.
HungarianUgyanakkor mégis rendkívül feltűnő hatással van erre az ifjú Nevile Strange-re
But it's having a most marked effect on young Nevile Strange all the same.
HungarianNem mentegetőzött, amiért feltűnő sietséggel máris a várható haszonra koncentrált.
He made no apology for the haste with which he got about his profiteering.
Hungarian- De gyermekem - mondta az apa részvevően és feltűnő megértéssel -, hát mit tegyünk?
My child, said her father with sympathy and obvious understanding, what are we to do?
HungarianMi ketten már elég régen tartjuk a kapcsolatot ahhoz, hogy ne legyek feltűnő.
You and I have worked together long enough that I won't attract suspicion.
HungarianFeltűnő volt, hogy a legtöbb egy-két napon belül lányismerősre tett szert.
It was noticeable that most of them had picked up a girl after a day or two.
HungarianA skót kockás szoknya megteszi; nem különösebben feltűnő, és ez a lényeg.
He shrugged; the tartan skirt looked unremarkable, which was the main thing.
HungarianRómába repülnek, ahol egy pap és egy apáca már egyáltalán nem feltűnő.
You'll fly to Rome, where a priest and a nun will attract no attention at all.
HungarianFeltűnő mozgásban vannak ami ezek köré a piros pöttyök köré szerveződik.
They go through this very striking motion that is focused on these little red spots.
HungarianCserélgethetnéd az ágytálakat, hogy valami értelmes, de nem feltűnő munkát végezzél.
You could change bedpans, something meaningful, something inconspicuous.
HungarianA csuklyákkal és sisakokkal a fejeteken nem olyan feltűnő, hogy Estcarpból jöttetek.
With ^ your hoods and your helms Estcarp does not show so strong in you.
HungarianNamost, a feltűnő ebben az, hogy a pszichológusok ezt már 30 éve tudják.
Now the striking thing about this is that psychologists have known this for 30 years.