"fenn" English translation

HU

"fenn" in English

EN
EN
HU

fenn {adverb}

volume_up

Context sentences for "fenn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAbszurd dolog, hogy a parlamenti helyek egynegyedét a katonaságnak tartják fenn.
It is absurd that a quarter of the seats in parliament will go to the military.
HungarianSzükségem lesz Lavery címére és néhány sorra a gondnokhoz, ott fenn, a hegyen.
Ill need Laverys address and a note to your man in charge at the mountain place.
HungarianAz EU és Tajvan jelentős gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat tartanak fenn.
The EU and Taiwan maintain economic and commercial relations on a large scale.
HungarianSzoros kapcsolat áll fenn a KAP jövője és az EU külkereskedelmi politikája között.
There is a close link between the future of the CAP and EU external trade policy.
HungarianListával is szolgálhatok azon területekről, ahol súlyos problémák állnak fenn.
Indeed, I can give you a list of other areas where there are serious problems.
Hungarianc) ragályos vagy fertőző bőrbetegségben szenvednek, vagy ennek gyanúja áll fenn;
(c) suffering from or suspected of suffering from a contagious skin disease;
HungarianA mexikói töltények már jobbak voltak, ezért a géppuskáknak tartották fenn őket.
The Mexican cartridges were better and were therefore reserved for the machine-guns.
Hungarian. - (SV) Az USA 48 éve tart fenn kereskedelmi embargót Kubával szemben.
in writing. - (SV) The USA has had a trade embargo against Cuba for 48 years.
HungarianPulában, Rijekában és Splitben fenn kell tudni tartani a foglalkoztatási szintet.
It should be possible to maintain the level of employment in Pula, Rijeka and Split.
HungarianJogilag nem ismerik el őket, és nem áll fenn a védelmüket szolgáló rendszer.
They have no legal recognition and there is no system in place to protect them.
HungarianA legjobb az lenne, ha semminemű kapcsolatot sem tartana fenn Mr. Church-csel.
At this point, I think it best you have no contact whatsoever with Mr Church.
HungarianEzért az a helyzet állt fenn, hogy minden államnak megvolt a maga termékpiaca.
And therefore you had a situation where every state had its own market for products.
HungarianErőegyensúly állt fenn a lányok és a fiúk között, ami valahogyan szétesett.
There was a balance of power between Boys and Girls, and somehow it fell apart.
HungarianFenn kell tartani az erőegyensúlyt a Kínához hasonló totalitárius államokkal szemben.
The balance of power with totalitarian states like China has to be maintained.
Hungarian(DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, súlyos éghajlati probléma áll fenn.
(DE) Madam President, ladies and gentlemen, there is a serious climate problem.
HungarianEz a javaslat azonban fenn fogja tartani a meglévő kétlépcsős egészségügyi rendszert.
This proposal, however, will maintain the existing two-tier healthcare system.
HungarianEbben a helyzetben a katonai beavatkozás lehetőségét is fenn kell tartanunk.
We also need to retain the option of military intervention in this situation.
HungarianPéldául elképzelhető, hogy külön profilt tart fenn üzleti és a személyes használatra.
For example, you may want to have separate profiles for business and personal use.
HungarianMegfoghatatlan, hogy a pusztítást egy állítólag nyugati nemzet tartja fenn.
That the devastation is perpetuated by a supposedly western nation is unfathomable.
HungarianValami kapcsolat állt fenn Vasudvard és Mordor között, s ennek még nem jártam a végére.
There was some link between Isengard and Mordor, which I have not yet fathomed.