"fenséges" English translation

HU

"fenséges" in English

HU fenséges
volume_up
{adjective}

A feszültség hirtelen robbant ki, a körülményeknek megfelelő fenséges ítéletnapi elkerülhetetlenséggel.
The tension broke suddenly, with a majestic doomsday inevitability to the circumstances.
It was awesome, majestic, frightening.
Elvette Ermelgarttól a vesszőket, és hat fenséges, suhogó csapással illette Madouc hátsóját.
Taking the whisk from Ermelgart, he struck six majestic strokes, so that the withes whistled through the air.
fenséges (also: izgatott, előkelő, magasztos, )
volume_up
high {adj.}
fenséges (also: császári, birodalmi)
Állatok legelésztek a császári dicsőség fenséges épületeinek romjai között, amelyeket kőfejtőnek használtak.
I found the grand buildings of Imperial glory fallen to ruin, overrun with animals, and being used as quarries for those who came to take the stone.
fenséges (also: öntelt, gőgös, magasztos, kiemelkedő)
volume_up
lofty {adj.}
fenséges (also: ragyogó, nagyszerű, pompás, fejedelmi)
volume_up
royal {adj.}
Ah, de hát oly fenséges ez! dalolta a vén királynő, a boltívre emelve tekintetét.
Ah, but it is too sublime, sang the old queen with her eyes on the domed ceiling.
A középső kép a keresztre feszítést ábrázolta: fenséges szadizmus, tiszta arany és vér.
Its central panel was a crucifixion of sublime sadism; all gold and blood.
Sublime old-Greek morality.
fenséges (also: remek, nagyszerű, pompás)
volume_up
superb {adj.}
Fenséges, karcsú, sudár teremtés, fejét kihívóan hátrafordítja, tekintete diadalmasan pimasz.
A superb, slim, straight creature, arrogant, her head turned, her eyes insolent with triumph.

Context sentences for "fenséges" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEgy szép, régi hintón kívül még négy fenséges, fekete kanca is állt odabent.
It contained not only a handsome old carriage, but four magnificent black mares.
Hungarian- Felség, nem vagyok felkészülve rá, hogy csatlakozzam e fenséges gyülekezethez.
Sire, I am not prepared to join your august deliberations at this time.
HungarianElméjében ismét láttam fenséges aranyfényben az ikonokat, amelyeket festett.
In majesty and golden light, I saw again in his mind those ikons which he had painted.
Hungarianogó szemű Quinn, miközben behurcoltuk a síró Monát a liftbe , szerintem fenséges volt.
Lestat, he said, his eyes glittering as we pulled the weeping Mona into the elevator.
HungarianBalan; Lancelet fivére, bár csak annyira hasonló hozzá, mint varjú a fenséges sólyomhoz.
Balan; Lancelet's brother, but no more like him than a raven is like a great eagle.
HungarianAkkor álltunk csak meg, amikor eltorlaszolta az utunkat a fává nőtt, fenséges lila akác.
Finally, when the way became impassable due to the magnificent wisteria, we stopped.
HungarianMert életükben a fenséges elefántok a teremtés dicsőségét hirdették.
Because when alive, so magnificent, the elephants had been a triumph of creation.
HungarianA csipke, a gyöngygombok; mind csak fokozták a fenséges vadság érzetét.
The lace, the pearl buttons; they only made her seem all the more deliciously savage.
HungarianA sonka javában izzadt a serpenyőben, fenséges illata az egész konyhát betöltötte.
The ham was already in the skillet, its rich aroma thick in the air.
HungarianOlyan nagynak, olyan magabiztosnak látszott, hogy úgy bántam vele, mint valami fenséges hölgy.
He seemed so big, so sure of himself, that I gave him the Lady Hauteur treatment.
HungarianSzívemből szerettelek, de nem akarok fenséges társaságodban meghalni.
I have loved you with my whole heart, but I don't want to die in your superior company.
HungarianNem mintha meg akarta volna kockáztatni; főleg nem ilyen fenséges látványnál.
He didn't want to risk it; not with such pretty sights to see.
HungarianA fenséges mennyezetfestményekre gondolt, a szentekre, akik a kék égből néztek le rá.
He remembered the glorious murals on the ceiling, the saints peering down at him from a blue sky.
HungarianLásd a dicsőséget és az erényt a szépség e változatos, fenséges formáiban!
Look to the glory and virtue which lie in beauty as varied and magnificent as what you see here.
HungarianCsak egy fenséges emlékeztetőt az ikonokra, amelyeket valaha festettél?
Was it only a magnificent reminder of the ikons you once painted?
HungarianEz mind nem számít, közölte a ténsasszony fenséges biztonsággal.
That part doesn't matter, Goody said with a kind of serene stubbornness.
HungarianAz utak meredekebbek lettek, a magaslatok fenséges kilátást kínáltak a partra és a tengerre.
The roads grew steeper and steeper, and the vantage points more splendid of coast and of sea.
HungarianHonnan jött ez a pokoli fény, ez a fenséges és könyörtelen tűz?
From where did this hellish light come, this magnificent and relentless
HungarianFenséges úr, őszintén fájlalom, hogy megbízatásomat nem tudtam végrehajtani.
I am sorry that I have not been able to bring your Majesty's business to a more successful conclusion.
HungarianEgy vadgalamb megtörte a fenséges csendet, és panaszos hangját hallatta.
A pigeon broke the still silence with its plaintive cooing.