"fenségesen" English translation

HU

"fenségesen" in English

HU fenségesen
volume_up
{adverb}

Context sentences for "fenségesen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianIgen, hieroglifák, mélyen metszve és fenségesen bearanyozva, itáliai márványban.
Yes, hieroglyphs, deeply etched and beautifully gilded, and in Italian marble.
HungarianA fenségesen sznob tömegkedvence fojtóláncon tartotta nagy kutyáját, Kazakot.
The magnificently snobbish crowd-pleaser held his big dog Kazak by a choke chain.
HungarianA bot lassan, fenségesen felemelkedett, és függő helyzetbe fordult.
Slowly and majestically, the staff rose, turning in the air until it hung upright.
HungarianNézd, milyen fenségesen emelkednek a szirtek, mintha a világ gerince lenne.
See how the crags rise in grandeur, like the spine of the world.
HungarianÕ maga is egyedül üldögélt, látszólag úrhoz méltón, fenségesen, valójában lelke mélyéig felkavartan.
He too sat by himself, outwardly lordly and magnificent, inwardly shaken to the soul.
HungarianSzemükbe lidérces fény költözött, bőrük fehéren derengett, hajuk fenségesen ragyogott.
And their eyes had taken on an eerie light, their skin a white shimmer, their hair a magnificent gleam.
HungarianEgy fiatal, sasorrú idegen ült a trónon és mellette egy fenségesen magas, sötét tekinteni nő állt.
He looked like an exhausted vagabond despite the Sword of the Stag across his kneesbut she looked like a queen.
Hungarian- Ezután - tette hozzá fenségesen Arthur - nem mondhatja már senki, hogy a ló csupán szekérhúzásra jó!
After this, Arthur declared grandly, no one will ever again say that horses are fit for nothing but to move wagons!
HungarianA Halhatatlan Szolga hangja elhalkult, a szeme a távoli, fenségesen szép horizontra meredt.
The Immortal Servant's voice grew distant as Daneel's eyes seemed to focus on a far horizon, one filled with majesty and beauty.
HungarianTakaros virágágyak vették körül a kis házat, amelynek magas tetejét fenségesen koronázta a kék akác.
All around the little house were neat beds of flowers, and the wisteria vine came crawling splendidly over its high roof.
HungarianFiatal volt, lelkes, fenségesen életszerű.
He was young, committed, a magnificent semblance of life.
HungarianA játék már tizenegyedik napja fenségesen megy.
The game was going splendidly for the eleventh day.
HungarianAz ég kék volt, a felhők fenségesen fehérek.
The sky was blue, the clouds magnificently white.
HungarianSir Basil Charleston ötven körüli, ahogy a költő fogalmazott, fenségesen szikár úriember volt.
Sir Basil Charleston was pushing fifty, tall and imperially thin, as the poet had once called it, with brown hair not yet going gray.
HungarianMystra térdelt mellette meztelenül és fenségesen.
Mystra knelt over him, nude and magnificent.
HungarianKétszáz évvel ezelőtt, mikor a szentélyben ittam belőle, a vér hallgatott, hátborzongatóan és fenségesen hallgatott.
Two hundred years ago, when I'd drunk from her in the shrine, the blood had been silent, eerily and magnificently silent.
HungarianA hold és a csillagok fenségesen ragyogtak.
HungarianDe fenségesen magasodott föléjük.
HungarianNe öltözzön túl fenségesen.
HungarianNem voltak álmok, nem voltak látomások, ez volt csak, ez, fenségesen, fülsiketítőén, tüzesen, és csak az volt a fontos, csak az, hogy sose legyen vége.
There were no dreams, there were no visions, there was just this, this-gorgeous and deafening and heated-and nothing mattered, absolutely nothing, except that this never stop.