"fent" English translation

HU

"fent" in English

EN
EN
HU

fent {adverb}

volume_up
A fent említett okokból kifolyólag képviselőcsoportunk nem támogatja az állásfoglalást.
For the above-mentioned reasons our group will not support the resolution.
A fent említett fenntartások ellenére támogatom a jelentés elfogadását.
In spite of the above-mentioned reservations, I support the adoption of the report.
(159) Továbbá néhány fent említett féllel meghallgatásokra került sor.
(159) Moreover, hearings have been held with some of the parties mentioned above.
fent (also: felül, magasan)
Fent a domboldalakon emberek ácsorogtak a barlangok előtt, amelyekben laktak.
We could see people standing before caves in which they lived high on the hills.
- Építs egy nagy múzeumot, fent az égben, teraszok közepén.
Make a big museum high up in the sky with terraces around it.
Fent alkonyodott egy négyszögletű nyílásban.
The twilight was a rectangle high above.

Context sentences for "fent" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAztán kinyitotta a fedélzetre vezető ajtót, és mi egykettőre fent voltunk.
He had unlocked the door that led to the deck, and we were through it in a rush.
Hungarian(3) A fent említett határozat 1. cikke (1) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:
3. The following shall be added to Article 1 (1) of the aforementioned Decision:
HungarianRicky Taylor már fent volt a hálózaton, amikor beütötte ezt a bizonyos négy számjegyet.
Ricky Taylor was already into InTelCors mainframe when he hit those four digits.
HungarianÉs fent a sötét tetőhasadékban aranypászmák lebegtek a nedves kövek előtt.
And in the dark roof gulf a few wisps of gold fluttered against the wet stones.
HungarianVagyis akkor intéznie a dolgait, amikor fent van a nap és éjszaka aludni.
That meant going about her business while the sun shone, and sleeping at night.
HungarianSzerencsére fent voltam a vonaton, és az elvitt, mert én bizony felsikoltottam.
Good thing for me I was in the train and goin away, because I screamed.'
HungarianNem, ezt a kitüntetést, mint már mondtam, a vérivó Lestatnak tartotta fent.
No, that distinction was left for the blood drinker Lestat, as I have said.
HungarianCsak egy kutya ugatott fent az egyik szobában, meg egy kisbaba sírt valahol.
Only a dog yapping in one of the upper rooms, and a baby crying somewhere.
HungarianA fent említett főigazgatók átlagosan havi 17 000 eurót fognak keresni.
The aforementioned directors-general will, on average, earn EUR 17 000 per month.
HungarianFent leszek ígérte Adler, mert már most látta, hogy ez a nap a munkáról fog szólni.
I'll be awake, Adler promised, thinking of the long day in the of­fice he was stuck with.
HungarianEz a dokumentumfilm egyébként elérhető az interneten, fent van a videó.
Actually, that's a documentary that's available online; the video's online.
HungarianKivéve természetesen abban az esetben, ha ennek az ellenkezőjét indokoló tényező áll fent.
Except, of course, in cases where there are factors justifying the opposite.
HungarianAz ikrek az előcsarnokban vannak, Jimmy itt velem, Daniel fent őrjáratozik.
I have the twins in the main lobby, Jimmy here with me, and Daniel is patrolling upstairs.
HungarianA fent említett három példányt Neele felügyelő határozottan ez utóbbi kategóriába sorolta.
Inspector Neele was inclined to classify these three as of the latter kind.
HungarianKT: Nézze az utat -- (Kisípolva) Még mindig fent van az átkozott szemtakaró.
KT: Look at the road -- (Beep) Still got that goddamn blindfold on.
HungarianFent valami úgy robbant fel, akár egy hatalmas tűzijáték-rakéta.
Candy did her best to prevent him from doing so by kicking them out of his hands.
HungarianA fent említett valamennyi változtatás a kedvezményezettek fizetőképességének növekedésével jár.
All the aforementioned changes involve increasing the liquidity of beneficiaries.
HungarianÓ, nagyon is hálás vagyok felelte Sam jeges hangon és fent nevezett jóakarójára bámult.
Oh, I'm grateful, he said icily, staring at his socalled benefactress.
HungarianNyárforgó fent említett sírjai kellemes, különös módon megnyugtató helyek.
The tombs at Soma Plume are, as I stated earlier, calm and and curiously reassuring places.
HungarianA sötétséget csak a fent és lent messzeségbe vesző csíkok kékes fénye oszlatta szét.
The palace was more than a kilometer thick in this ancient section.