"fentebb" English translation

HU

"fentebb" in English

EN

HU fentebb
volume_up
{adverb}

fentebb (also: fent, felül, a fentiekben)
volume_up
above {adv.}
Továbbá, mint fentebb megjegyeztük, az anyacsavarokat nem feltétlenül szükséges anyával és alátéttel együtt felhasználni.
Furthermore, as stated above, bolts are not necessarily combined with nuts and washers.
A fentebb körvonalazott okok miatt e jelentés esetében a tartózkodást választottuk.
For the reasons set out above, we have decided to abstain on this report.
A fentebb említett szabályok a rokkantsági, illetve a túlélő hozzátartozói nyugdíjak kiszámítására is vonatkoznak.
The rules mentioned above also apply to the calculation of invalidity pensions and survivors' pensions.

Context sentences for "fentebb" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÚgy gondolom, hogy Goepel úr jelentése összhangban áll a fentebb vázoltakkal.
I believe the report by Mr Goepel is in line with the role I have just outlined.
HungarianValószínűleg későbbi betoldás a szövegben; Arisztotelész fentebb hat alkotórészről beszélt.
Again, does the error touch the essentials of the poetic art, or some accident of it?
HungarianA belolder kicsit fentebb emelkedett, hogy a lendületétől tehetetlenül tovaszáguldó sárkányt kikerülje.
The beholder rose a little to get out of the way as the dragon hurtled helplessly past.
HungarianEz égből pottyant alkalom, hogy tanulmányozza a fentebb említett helyet.
This was a heaven sent opportunity to investigate same.
HungarianPolüidosz megoldása: lásd fentebb a XVI. fejezetben.
First as to matters which concern the poet's own art.
Hungarian(CS) Hölgyeim és uraim, a Parlamentben én a fentebb említett Cseh Köztársaság állampolgárait képviselem.
(CS) Ladies and gentlemen, in Parliament I represent citizens of the Czech Republic, who were just mentioned.
HungarianNem sokkal a fentebb elmondott esemény után összetalálkoztam az Albemarle Streeten egy úrral a néhai uralkodó udvarából.
Soon after the period of the last incident I have recorded I met in Albemarle Street a gentleman of his late Majesty's household.
HungarianMár fentebb bebizonyítottam, hogy te megraboltad Tedaldót, hiszen elvetted tőle magadat, holott szabad akaratodból voltál az övé.
That you did rob Tedaldo, I have already shewn you, in that, having of your own free will become his, you reft you from him.
HungarianAz nem mozdult, de miután a pap elhaladt egy kapu előtt, fentebb az utcában előbukkant egy nő, és Dusseault nyomába szegődött.
The man remained in place, but farther down the street, after the priest had passed a doorway, a woman eased into view and followed.
HungarianCsupán a maradványok elhanyagolhatóan kis százalékának hmérsékletét emeltük meg, hogy a fentebb említett vizsgálatokat elvégezhessük.
Only very small particles of its body have been brought to ambient conditions to allow the analyses concerning which we have already communicated.
HungarianAlaglossa felsikoltott és ahogy a szolga - igen, Nlaea volt a neve - egyre fentebb lebegett az úrnő kinyúlt, hogy megragadja a karját.
Alaglossa started to scream, and then, as the servant-Nlaea was her name, yes, that was it-started to drift higher, she reached out to take hold of the Nlaea's arm.