"fenti" English translation

HU

"fenti" in English

HU fenti
volume_up
{adjective}

fenti
volume_up
above {adj.}
A fenti okoknál fogva maradéktalanul támogatom a jelentés elfogadását.
For the above reasons, I fully support the adoption of the report.
A fenti okok miatt támogattam a mai napon a Parlament elé terjesztett jelentést.
For the above reasons, I voted for the report brought before Parliament today.
A fenti kezdeményezések támogatására több érvet is fel lehet hozni.
There are several reasons to support the above initiatives.
I'm going to turn on the overhead light.
Ismét harci sugarak zizzentek odafönn, és gyenge kiáltások hallatszottak a fenti mini háborúból.
Battle beams sizzled overhead again, and weak cries carried to him from the miniature war going on above.
Az epetőrök szitakötőiken máris ugrattak a fenti vakhomályba, ahol mint a döglegyek nyüzsögtek a hárpiák.
Instantly the Gallivespians urged their dragonflies up into the murk overhead, where the harpies were as thick as blowflies.

Context sentences for "fenti" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÖrülök annak, hogy Gurmai asszony jelentése a fenti témákra is rávilágított.
I am pleased that those points were also made clear in the report by Mrs Gurmai.
HungarianA fenti követelmények kielégítésére a következő berendezéseket lehet használni:
THE FOLLOWING INSTRUMENTS MAY BE USED TO SATISFY THE PRECEDING REQUIREMENT :
HungarianCarl, miközben a vetítő gombját csavargatta, emlékezetből darálta a fenti adatokat.
Carl clicked off these items from memory while twirling his projector button.
HungarianRáadásul a fenti javaslatoknak az uniós jogszabályok értelmében sincs jogalapja.
Furthermore, there is no legal basis for these proposals in the body of EU law itself.
HungarianA fenti okokból én az irányelv ellen vagyok, mivel meggondolatlannak érzem.
For these reasons I come down against the directive. I believe it is misguided.
HungarianA fenti jelzések közül az egyik közvetlenül a mai vitánk témájához kapcsolódik.
One of these signals relates directly to the subject of our debate today.
HungarianEzért jóllehet elviekben egyetértek, a fenti okok miatt tartózkodnom kellett.
So, while I agree in principle, I had to abstain for the foregoing reasons.
HungarianA fenti cél elérése önálló kötelezettségvállalásként került meghatározásra.
The achievement of this target has been set out as an independent commitment.
HungarianJó munkával, és jó együttműködéssel tudjuk kezelni a múlt fenti örökségeit.
With good work and good cooperation, we can tackle these ghosts of the past.
HungarianOdaértek a fenti lépcsőpihenőre, végignéztek a mögötte húzódó folyosón.
They reached the upstairs landing and looked down the darkened corridors beyond.
HungarianA fenti értékek védelme érdekében egyhangú támogatást vár el a lakkosságtól.
It demands unanimous support from the population in defending those values.
HungarianNégy húsz táján a fenti társalgóban a tévé hirtelen élvezhetetlenné vált.
At four-twenty or so, the TV upstairs in the common room suddenly went goofy.
HungarianA fenti katonai művelet létjogosultsága minden korábbinál ékesebben bizonyításra került.
The raison d'être of this military operation has been ascertained as never before.
HungarianA PPE-DE képviselőcsoport gratulál a fenti határozati indítvány szerzőinek.
The PPE-DE Group congratulates the authors of this motion for a resolution.
HungarianAz Elnökség milyen intézkedéseket szándékozik hozni a fenti lehetőség biztosítására?
What measures does the Presidency intend to take in order to provide this opportunity?
HungarianA jelentésben található fenti ellentmondások miatt tartózkodtam ezen a szavazáson.
I abstained because of the abovementioned contradictions in the report.
HungarianA szivattyú az alulsó nagy tálból pumpálta a vizet a fenti apró tálakba.
The pumps pumped water from the big bowl at the bottom to the tiny bowls at the top.
HungarianKövetkezésképpen a fenti jelentésnek társadalmi és gazdasági vonatkozásai is vannak.
This report therefore has a social dimension as well as an economic one.
HungarianA fenti egészséges étkezési szokásokat betartó emberek száma azonban egyre csökken.
However, the number of people who maintain these healthy dietary habits has been falling.
HungarianAz igazság azonban az, hogy a fenti folyamatnak nem minden vonatkozása működik megfelelően.
The truth is, however, that not all aspects of this process are functioning well.