"fentről" English translation

HU

"fentről" in English

HU fentről
volume_up
{adverb}

fentről (also: felülről)
Fentről három gömblencse ereszkedett alá, mellmagasságban álltak rneg.
Three spherical lenses descended from above and hovered at a level with his chest.
A madarak eltűnnek az égen... mint szárnyas hírvivők fentről.
Birds descending from the heavens... like winged messengers from above, beckoning.
Fentről a tér úgy nézhetett ki, mint egy régimódi kosárlabdagyűrű.
From above, it must have looked like an old-fashioned basketball key.

Context sentences for "fentről" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianFiatalabb testvére talán kitévedt a nyílt víz alá, és lelőtte valaki fentről?
Had his younger brother strayed into the open and been blasted by a walker above?
Hungarian...megyünk a szomik legvédettebb területére, miközben ti fentről irányítgattok.
...only part of the city Aidid can mount a counter-attack on short notice....
HungarianJönnek sötétben világosban, fentről és lentről, az égből és a talajból!
By day and by night they come, high and low, down from the sky, up from the soil!
HungarianA part maga kevéssé volt látható fentről, mert a szikla szinte egészen elfedte.
Of the beach itself little could be seen from the top owing to the overhang of the cliff.
HungarianHaydock valószínűleg elment hazulról, semmiféle hang nem hallatszott fentről.
Haydock, he fancied, had gone out, he had heard no sounds from overhead.
HungarianTávoli, izgatott visszhangok érkeztek fentről örömteli, üdvözlő hangok.
There were faraway excited echoes from up ahead -- joyous sounds of greeting.
HungarianHa egy zongora zuhanna magára fentről, akkor is csak "időnként" mozdulna meg?
If a piano was falling on your head, you move out of the way sometimes?
HungarianInnen fentről lenyűgöző kilátás nyílt a városra, különösen egy ilyen szép, tiszta estén.
It commanded a gorgeous view of the town, especially on a clear night like this one.
HungarianBármelyik pillanatban megindulhat fentről a zuhatag, és akkor végünk.
We could be flooded out at any time, and it's a vicious flood, IVe heard about it.
HungarianNem hagyhattam itt néhány millió embert, hogy megsüljenek, én meg fentről nézzem őket.
I couldn't run off to safety and leave a couple of million people to fry.
HungarianFentről, a kupola pereme felől közeledett valami, amit nem akartam, hogy más is észrevegyen.
Up from the edge of the dome came something I didn't want anyone to notice.
HungarianEgyetlen tőrdöfés lesz az egész Vagy még inkább egy fentről lefelé irányuló bunkócsapás.
It would be a sin- gle rapier thrust-no, more the descending blow of a big and heavy club.
HungarianFentről a laborból hangokat hallott, pedig tudta, hogy nincs odafent senki.
Above her, she heard noises coming from the lab area that she knew should have been deserted.
HungarianFentről a vad ugatás egyre közeledett, de nem olyan gyorsan, mint Pearson várta volna.
The savage baying upstairs was getting closer, but not as fast as Pearson might have expected.
HungarianFentről....pár perccel előbb mintha telefoncsengést hallottam volna.
From upstairs--I thought I had heard the telephone a few minutes before.
HungarianAz utca ugyanolyan kihalt volt, mint ahogy azt fentről látta.
The street was as deserted as he had seen it from that ANDRE NORTON 246 same roof.
Hungarian- Fentről hallottam, hogy Mexikóban készül valami - fojtotta bele a szót Trent.
'Sir, I -' 'I heard from up the street that there's something to do with Mexico,' Al Trent said next.
HungarianFentről az ég felhőtlen, kék kupolája sugárzott fényt és meleget a kráterbe.
Overhead, the sky was visible, a cloudless blue dome that channeled light and warmth to the crater.
HungarianA természet drámája, az élet, mely még mit sem sejt a hátulról vagy fentről közelgő végzetről.
Natures drama, life unheeding of the cataclysm that rushed upon it from behind - or above.
HungarianAzután felkiáltott és futott, majd a két tolvaj fentről hallotta újra:
Then he screamed and ran, and from the window above them, the two thieves heard an angry shout.