"fenyeget" English translation

HU

"fenyeget" in English

HU fenyeget
volume_up
{verb}

fenyeget (also: veszélyeztet)
A vörös szín fenyeget azzal, hogy zöldek lesznek tőle jegyezte meg fanyarul.
The red menace that turns you green, he said dryly.
Azt akarom, hogy sötét és fenyeget legyek; ilyennek kellene lennem, és ilyen lehettem volna, ha nincs az a kis balesetem.
I want to look dark and menacing; the way I ought to look, the way I should look, the way I might have looked if I hadn't had my little accident.
Most a szkre méretezett hangárban állt Churt Lyne mellett, körülöttük a bröndjei, táskái és utazóládái, a falak mentén néhány egyszer, mégis fenyeget kinézet katonai ketyere.
She and Churt Lyne stood in the ship's tiny hangar area, surrounded by her cases, bags and trunks as well as a deal of plain but somehow menacing-looking bits and pieces of military equipment.
fenyeget (also: fogát vicsorítja)
fenyeget
A magyarázatban az áll, hogy csak Németországban 9 millió főt fenyeget a szegénység.
In the explanatory statement it is stated that in Germany alone 9 million people face the threat of poverty.
Egyre több balti-tengeri halfajtát azonnali veszély fenyeget.
Increasing numbers of fish species in the Baltic Sea are under immediate threat.
Több ezer francia termelőt fenyeget a csődbe jutás veszélye.
Thousands of small French producers are under threat of bankruptcy.
fenyeget
Ne félj a sötétségtől, a sötétség nem fenyeget, hanem oltalmaz bennünket.
Do not fear the darkness; it does not threaten, but protects us.
NEM ENGEDÉLYEZTEM SEMMIFÉLE TÁMADÁST AMERIKAI KATONAI VAGY CIVIL CÉLPONTOK ELLEN, ÖN MÉGIS TÁMADÁSSAL FENYEGET ENGEM.
I HAVE AUTHORIZED NO ACTION WHATEVER AGAINST ANY AMERICAN FORCES OR CITIZENS, YET YOU THREATEN US.
Ez a helyzet számos hajógyári vállalkozást csőddel fenyeget hosszabb távon.
This situation is threatening many shipyard undertakings with bankruptcy in the longer term.

Context sentences for "fenyeget" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEgy héttel később visszavontam a válókeresetet, és ő azóta is állandóan fenyeget.
I dismissed the divorce a week later, and he still threatens me all the time.
HungarianA Boszorkánymester korában élünk, és ereje pusztulással fenyeget valamennyiünket!
We live in the age of the sorcerer and his power threatens to consume us all!
HungarianAz egyik ilyen azon emberek számának gyors növekedése, akiket az éhezés fenyeget.
One of them is the rapid increase in the number of people at risk of hunger.
HungarianEgy egész kontinenst a recesszió veszélye fenyeget, mi pedig morzsákat osztogatunk.
A continent is about to go into recession and we are dividing up a few crumbs.
HungarianA Tanács márciusi határozatát követően egy európai országot a csőd veszélye fenyeget.
Following the Council decision in March, no European country is at risk of bankruptcy.
HungarianAz a veszély fenyeget, hogy az utcai összecsapások polgárháborúvá fajulnak.
There is the risk of these street clashes degenerating into civil war.
HungarianHa nem csökkentjük az energiafelhasználást, akkor az a veszély fenyeget, hogy újra és újra...
If we do not reduce energy consumption, there is a danger that again and again ...
HungarianNem árt felidéznünk, hogy az Európai Unióban 78 millió embert fenyeget szegénység.
We should recall that 78 million individuals are threatened by poverty in the European Union.
HungarianA lovagok valamennyien attól tartanak, hogy a leleplezés veszélye fenyeget minket.
All of us in the Fraternity fear we're in danger of being exposed.
HungarianFenyeget valamilyen veszély abban a bizonyos világban? kérdezte Lord Asriel.
Are they safe in this other world they're in now? said Lord Asriel.
HungarianEz a helyzet számos hajógyári vállalkozást csőddel fenyeget hosszabb távon.
This situation is threatening many shipyard undertakings with bankruptcy in the longer term.
HungarianVéleménye nem volt kedvező, de nem hitte, hogy a veszély közvetlenül fenyeget.
He did not take a very hopeful view of the case, but thought that there was no immediate danger.
HungarianEz a mártír-jelent nagyon drámai, de téged egyáltalán nem fenyeget a fájdalom veszélye.
The martyr act's very dramatic, but you're not in any danger of pain.
HungarianE rendszer azzal a veszéllyel fenyeget, hogy tartósan meggyengíti az orosz liberális demokráciát.
This system threatens to permanently weaken liberal democracy in Russia itself.
HungarianGlobális lefelé irányuló spirál fenyeget bennünket, amit nem tudunk és nem is fogunk elfogadni.
We are threatened by a global downward spiral, which we cannot and will not accept.
HungarianVagy ha valami csigaagyú tervvel állnak elő, ami mindannyiuk pusztulásával fenyeget?
Or worse, what if they contrived some squid-brained scheme that could only get them all killed?
HungarianHa attól kellett volna tartanom, hogy veszély fenyeget, sose hagytam volna, hogy csak úgy lelépj.
I wouldn't have let you slip off into the world if I'd thought you were in danger.
HungarianKészen volt rá, hogy mihelyt veszély fenyeget, gyors visszavonulót fújjon.
It was ready to beat a hasty retreat the instant danger threatened.
Hungarian- Te pedig elfogadod a döntésemet, kivéve, ha egyértelmű fizikai veszély fenyeget.
You will obey them unless there is an obvious physical danger.
HungarianMinket is fenyeget a nemzetközi terrorizmus és fundamentalizmus.
We also both face threats in the form of international terrorism and fundamentalism.