"fest" English translation

HU

"fest" in English

HU fest
volume_up
{verb}

1. general

fest (also: lefest, kifest)
- Nagyon tiszta képet fest róla - mormolta Hercule Poirot.
Hercule Poirot murmured: You paint a very clear picture of her.
Anyaszült meztelenül álltam előtte és csak néztem, ahogy órákon át fest.
I stood there naked as a babe watching him paint me for hours.
Az elmúlt pár évtized más képet fest.
The last few decades paint a different picture.
fest (also: festődik, megfest)
Sam látta, hogy a hús cafatokká szakad, a csontok szilánkokra robbannak, és a testből fröcskölő vér mindent vörösre fest a környéken.
Sam saw muscles tear, bones shatter, and blood burst forth from the flesh CHOOSE YOUR ENEMIES CAREFULLY 331 form to stain the room incarnadine.

2. "címert"

fest (also: feldíszít, leír)

Context sentences for "fest" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianCsak tessék fölvenni a kéket, mert az jól fest az én szalmasárga ruhám mellett.
You'll look lots better in blue because I'm going to wear my dun-colored dress.
HungarianÉs most úgy fest a dolog, hogy a nagyobb zsákmány reményében odadobsz a kutyáknak.
Now it looks like you want to chew my arm off on your way to a bigger killing.
Hungarian- Ulver gyorsan letette a fést, megveregette Dajeil vállát, és az ajtó felé lódult.
'Excuse me,' Ulver said, putting down the comb and patting Dajeil on the shoulder.
HungarianÜgy fest, tervelnek valamit, ide legalábbis nem hajlandók eljönni semmi áron.
They seem to have a plan in mind; they are refusing to come here, at any rate.
HungarianSzó sincs róla: egyikük se fest úgy, mint akinek bármi köze lehetne egy filmsztárhoz.
Not this lot - none of them looked likely to have anything to do with a film star.
HungarianNagyon, nagyon rémült volt, és hirtelen azt is megláttam, hogyan fest majd évek múltán.
She was very, very frightened and I saw just how she would look in years to come.
HungarianS az a bekezdés, amelyet a Phaidón-ból olvastam fel, vonzó képet fest a halálról.
And the passage I read from the Phaedo gives a gracious picture of death.
HungarianÚgy fest, hogy nem is egy-két nőnek lehetett rá oka, hogy alaposan bosszútálljon rajta.
It seems likely that more than one woman might have reason to want revenge on him.
HungarianA tőkeáttétellel az a gond, hogy ettől az USA pénzügyi szektora így fest.
And the problem with leverage is it makes the U.S. financial system look like this.
HungarianA jelentés hamis képet fest a valóságról, ezért tartózkodom a szavazástól.
The report gives a false impression of reality, and I therefore abstain in the vote.
HungarianA mozis elmondott egyet-mást Troutnak arról, hogy az ő szemében hogy fest a bolygó.
The manager told Trout a little about what the planet looked like to him.
HungarianHa így van, ez bizony rossz képet fest az Európai Unióban zajló adminisztratív munkáról.
If so, it speaks poorly of the state of administration in the European Union.
HungarianEkkor különös gondolat merül föl Pete-ben: a nő úgy fest, mint egy lány, akit régen ismert.
An odd thought comes to Pete then: she looks like a girl he knew a long time ago.
HungarianHa egyes nagy országok rossz példát mutatnak, az igen rossz képet fest az aktuális helyzetről.
If a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.
HungarianVan egy olyan érzésem, barátom, hogy nagyon jól fest fürdőruhában.
And I have a little idea, my friend, that she would look well in a bathing dress.
HungarianÚgy fest, teljesen megszakított minden kapcsolatot régi barátaival, ami viszont eléggé furcsa.
He seems to have cut himself off from all his old friends, which is rather odd.
HungarianAmi pedig a szavát illeti, úgy fest, mi megszegtük az egyezség ránk eső részét.
As for his word, we would seem to have broken the pact ourselves.
HungarianBeszámolója vegyes képet fest és úgy érzem, hogy itt valóban lépéseket kell tennünk.
His review reveals a very mixed picture and I believe that we really need to take action here.
HungarianMiért fitogtatta titkunkat, hogy úgy ember ő, mint a szárnyas lények, amelyeket fest?
Why did he flaunt our secret, that he was no more a man than the winged creatures he painted!
HungarianMég csak nem is úgy fest, mint aki fagyási sérüléseket szenvedett, az arcán levő sebet kivéve.
Doesn't even look like he's got any frostbite, just that mess on his cheek.'