"finnyás" English translation

HU

"finnyás" in English

HU finnyás
volume_up
{adjective}

1. general

finnyás (also: válogatós)
finnyás (also: válogatós)
volume_up
choosy {adj.}
finnyás (also: gyengéd, finom, ízléses, kecses)
volume_up
dainty {adj.}
Annyira nem finnyás, hogy ha egyszer hal nincs, meg ne kóstolná, milyen ízű a hobbithús, azt lefogadom - már persze, ha egyszer óvatlanul elszunyókálnánk.
Not too dainty to try what hobbit tastes like if there ain't no fish, I'll wager supposing as he could catch us napping.
finnyás (also: drága, kecses, mesterkélt, értékes)
Úgyhogy azt ajánlom, ha nagyon finnyás vagy, nézz félre a következő 30 -- tulajdonképpen, tudják mit, az első kellemetlen részt hátul csinálom meg.
So, I suggest if you get queasy easy that you look away for about the next 30 -- in fact, you know what, I'll do the first bad part behind it.
Az olyan finnyás fiatalembert, aki megijed egy kis bohóságtól, nem érdemes sajnálni.
Such squeamish youths as cannot bear to be connected with a little absurdity are not worth a regret.
Ezt akár a vállalkozó kedvű, nem túl finnyás olvasó is kipróbálhatja.
But any adventurous readers who are not too squeamish can make the test and prove it for themselves.
I doubt that he's very squeamish.

2. colloquial

finnyás (also: válogatós, kényes)
Amúgy is rövid felső ajka finnyás utálkozásra görbült.
Her rather short top lip lifted itself in a kind of fastidious disgust.
Tristano finnyás mozdulatot tett a kezével.
Tristano gave a fastidious flutter of the fingers.
Gyakran eltűnődtem, hogy olyan finnyás nő, mint Morgaine, hogy engedhette meg, hogy az az alak hozzá érjen.
I wondered often how a woman so fastidious as Morgaine could have let him touch her.

Context sentences for "finnyás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA KGB belső elhárítása, a CIA-nál működővel ellentétben, nem egy finnyás testület.
Unlike the CIA, the KGBs counterintelligence arm had no squeamishness.
HungarianHa Sam nem lenne annyira finnyás a vadászatokkal, már sokkal előbbre tartanánk.
Whenever Sam tried to ask about the finger, she found something more interesting to talk about.
HungarianNem mintha Barry finnyás lenne, ó, dehogy, éppen az ellenkezője.
Not that Barry is a discriminating eater, oh, no, Barry is the antithesis of that.
HungarianMarius úgy őrizte finnyás ésszerűségét, mint egy Vesta-szűz a szent lángot.
Over the years, Marius guarded his delicate rationality as a Vestal Virgin guards a sacred flame.
HungarianElzavartak bennünket Saint-Domingue-ról szólt Charlotte, finnyás mozdulattal fölcsippentve szép szoknyáját.
`They burned us out in Saint-Domingue,' said Charlotte, holding the folds of her lovely skirt daintily.
HungarianMarty az ajtóban állt, a légy pedig, amely nem volt olyan finnyás, mint ő, lelkesen körbe-körbe röpdösött.
Marty stood in the doorway, while the fly, not as finicky as he, flew around and around the kitchen, ecstatic.
HungarianAkkor mondd meg, mi felel meg annak a finnyás ízlésednek!
-Stop me when something hits your fancy.
HungarianAntic talajmániája is csak azért váltott ki belőle ilyen gondolatokat, mert túlságosan sokáig élt finnyás emberek között.
His reflex reaction to Antic's dirt fixation was just a mild habit, from moving so long in polite society.
HungarianMorris nem volt valami finnyás úriember.
He wasn't a very savoury gentleman, Mr. Morris.
HungarianÖreg, de finnyás gonddal karbantartott Rolls-Royce vitte őket Londonon át egy elegáns kis zártkörű klubba.
In an old but meticulously maintained Rolls Royce, he and Jesse were driven through London to a small and elegant private club.
HungarianAzt hiszem, túlságosan finnyás vagyok.
. I suppose that I am a man of too many niceties.
HungarianMintha valahol a tudat és a tudatalatti között volna egy szelep, amelyet egy nagyon finnyás erkölcscsősz igazgat.
There seems to be a buffer somewhere between the conscious and the subconscious, and one hell of a bluenose lives in there.
HungarianIngyen van, Finnyás Marion atya.
This is freebies, Father Marlon Particular!
HungarianAz Európai sosem érintett tiszta kezével emberi húst, főleg nem úgy, ahogy azt most valaki Yvonne-nal tette: híresen finnyás volt.
The European would never have laid his purged hands on human flesh the way someone had on Yvonne; his squeamishness was legendary.
HungarianKi gondoskodik arról, hogy az elbizakodott nemesek és a finnyás meritokraták egoista működésük során ne tegyenek tönkre mindent?
Who sees to it that self-indulgent gentry and preening meritocrats don't wreck everything with one egotistical scheme after another?
HungarianKurtz finnyás, majdhogynem sebészi pontossággal Melrose savófehér homlokának közepére illesztette pisztolyának csövét.
Kurtz, moving with a finicky, almost surgical precision, placed the barrel of his pistol against the center of Melrose's cheese-white forehead.
HungarianÚgy értem, finnyás vagyok.
Hungarian- Ó, igen, finnyás vagy?
HungarianFinnyás vagyok, válogatok.
HungarianFinnyás vagyok, ember.