HU finom
volume_up
{adjective}

Nagyon finom munkára való nagyon finom penge.
A very delicate blade devised for very delicate work.
A finom műszerek úgy mozogtak, mintha remegő kézzel fogná őket.
The delicate instruments shook slightly, as if held in trembling hands.
Szó sem volt már finom hangmegtévesztésről, ízléses szópárbajról.
There were no more delicate sonic deceptions, no tasteful taunts.
finom (also: ízletes)
Ugyanolyan finom volt, mint minden évben, de alig bírtam lenyelni.
It was as delicious as every other year, but I could hardly get it down.
A báránybordát ajánlom, az ebben az évszakban általában igen finom.
I suggest the rack of lamb, quite delicious at this time of year.
Mindig nagyon finom tette hozzá Mr. Lambert, amint Roosevelt elsétált mellettük.
It's always delicious, added Mr. Lambert as Roosevelt walked by.
finom (also: kitűnő, , remek, csodálatos)
volume_up
fine {adj.}
Ezután az oldatot összerázzuk, majd száraz finom pórusú szűrőn átszűrjük.
The solution is then shaken and filtered through a dry, fine-grain filter.
- vizsgálgatta Morgaine Gwenhwyfar finom hímzését.
Morgaine asked, examining Gwenhwyfar's fine tapestry work.
Finom porfelhőt kevert, de nem találtam mást, csak kukoricakeményítőt.
It made too much fine dust, and there was nothing but cornstarch.
volume_up
nice {adj.}
Mindig is azt mondom, hogy nincs jobb egy csésze finom teánál, finom, erős tea legyen, persze.
I always say there's nothing like a nice cup of tea—a strong cup!
A cég fizet nekünk egy finom ebédet az egyik elegáns kelet-memphisi étteremben.
The firm buys us a nice lunch at a fashionable restaurant in East Memphis.
Finom jegeskávé, ahogyan a legmenőbb floridai szállodákban szervírozzák.
Nice iced coffee, like they serve in the best Florida hotels.
volume_up
dainty {adj.}
Kicsi, finom játékszer volt, bár teljesen alkalmas arra, hogy öljön.
It was a small, dainty article, almost a toy - though capable of doing deadly work.
- Talán feleségül veszem Devonetet, aki nagyon csinos és finom leányzó, bár egy kicsit csípős a nyelve.
Perhaps I shall marry Devonet, who is very pretty and remarkably dainty, though a trifle sharp of tongue.
És mondd meg Szarumánnak, hogy ez a finom falat nem neki való.
Tell Saruman that this dainty is not for him.
Az udvari körökben a finom jólneveltségnek ilyen megnyilvánulásai nem kivételesek.
About the court, such instances of elegant breeding are not uncommon.
A parfümje elegáns volt és finom, nem erős, nem tolakodó.
The perfume was an elegant something or other, not strong, not decisive.
- De felség, mi olyat akarunk varrni, ami előkelő és finom!
We are bound to sew what is genteel and suitable!”
Wilbra- ham Crescent csendes, finom lakónegyed.
Wilbraham Crescent is a genteel residential road.
- E két hölgy kétségtelenül finom és előkelő, de viselkedésük minden nap olyan, mint az előző nap.
These ladies are surely genteel but each day their conduct is much like that of the day before.
finom (also: nyájas, udvarias, gyengéd, szelíd)
volume_up
gentle {adj.}
Sephrenia különös, finom hangszínnel újabb kérdést intézett hozzá.
Sephrenia asked her another question in a strange, gentle tone.
Suldrun azonban, legalábbis ahogy én emlékszem rá, finom, álmodozó lélek volt.
Suldrun, as I remember her, was of a dreamy gentle cast.”
Apró, finom aranytoll, rajta az angol nap csókja.
It was a small and gentle golden feather, kissed by the English sun.
Bájos, mert valami üdítő és finom dolognak a megtestesülése.
It's lovely because it is an embodiment of something refreshing and delicious.
Finom meleg volt az ajka, Jesse bőre tompán lüktetett tőle.
Such a lovely warm kiss; it had sent a low throbbing sensation through her.
Pedig nagyon finom volt tette hozzá kissé szomorúan.
They were lovely chocolates, she added, with a tone of slight grief.
finom (also: előkelő, klassz, ízléses, príma)
volume_up
classy {adj.}
Úgy értem, nagyon ritkán van lehetőségem... hogy egy ilyen finom hölggyel szívhatok közös levegőt, mint magácska.
I mean, it's very rare I have the opportunity to... bask in the ambience of such a classy lady such as yourself.
A Közép-Nyugatot jobban unta a tarhonyánál, ahogyan a helyzetét maga jellemezte, és azért jött keletre, hogy lányát finom iskolákba járathassa - ez is az ő jellemzése lett volna.
He was bone-tired of the Midwest, as he would have said it himself, and he had come East to assure his daughter of a classy educationas he would also have said it.
finom (also: előkelő, klassz, csinos, fess)
volume_up
crackerjack {adj.} [slg.]
finom (also: laza, lágy, nyugodt, puha)
volume_up
mellow {adj.}
volume_up
rich {adj.}
Mély, zengzetes, változatos hangok, visszafogott, finom ormánymozgás.
His voice was deep, the tones rich and varied, the gestures of his trunk low and graceful.
A közepükben rengeteg finom nektár rejtőzik.
Deep in the center darkness lies a rich reservoir of nectar.
Valami sercent, roppant, aztán a drága dohány finom illatát éreztem.
There came a loud flick, a crackle, a snap, and then the rich fragrance of fine tobacco.
volume_up
silky {adj.}
A bőre hihetetlenül selymes tapintású volt... és, állapította meg néhány pillanattal később, ugyanolyan finom is.
The skin there was particularly silky... and, he decided a few seconds later, tasty as well.
Puha, fekete haja túlságosan emlékeztetett Lasherére; túlságosan selymes volt, túlságosan finom szálú, túlságosan sűrű.
The man's soft black hair reminded him all too much of Lasher; too silky, too fine, too much body to it, he didn't know for certain.
Ott ólálkodott az árnyékban Jasmine, a házvezetőnőnk, aki selymes, sötét bőrével, finom arcával ugyanolyan különleges szépség volt, mint Queen néni.
Jasmine was there in the shadows, our lifelong housekeeper, whose silky dark skin and fine features made her a special beauty, just as surely as Aunt Queen.
finom (also: ügyes, , élénk, agyafúrt)
volume_up
smart {adj.}
Egyetlen, finom megvetést tükröző mozdulattal fejet hajtott, megvonta a bal vállát, és távozott.
It was not a bar, however, but a large, smart, chilly room with corduroy-upholstered chairs and settees.
- Kíváncsi vagyok, mi olyan fontos, hogy a megfontolt, finom modorú Glarasteer Rhauligan végigcsörtessen Marsember utcáin, mint egy megvadult csataló.
I'd like to hear what's so urgent that the smooth and urbane Glarasteer Rhauligan races across Marsember like an overeager dog, toting smart-tongued street thieves.
A bőre finom, napbarnított, de a vállánál van egy csúnya horzsolás.
The skin is smooth and tanned, but there's an ugly bruise between her shoulders.
- Csak annyit tudok, hogy az anyaga finom és sima, mégis kemény és tartós.
I only know that the material is fine and smooth, yet hard and durable.
A kijelölt objektumok között finom átmenetet hoz létre.
Applies a smooth transition between the selected objects.
finom (also: nyájas, kellemes, erőtlen, enyhe)
volume_up
soft {adj.}
A hangja nyájas, álmodozó volt, meglepően finom ilyen hatalmas emberhez.
His voice was soft, dreamy, so delicate for a big man that it was startling.
Hangja lágy volt, dallamos, és átszőtte valamilyen finom, eleven ritmus.
Her voice was soft and musical and had an odd, lilting quality to it.
Aki finom ruhában jár, királyi palotában lakik.
Behold they that are clothed in soft garments, are in the houses of kings.
Finom kis különbség, de nem egészen közömbös a Mi Atyánkra nézve, ki a Pokolban van.
A subtle distinction, but one not entirely lost upon Our Father who is in Hell.
Hisz van egy másik nyelve, ami finom és erőteljes, amiben már közösek.
There was another speech, subtle and powerful, that they could share now.
Nos első sorban azt, hogy van egy finom tudásanyag, ami összeköt bennünket a világgal.
Well, primarily that there is a subtle knowledge that we can connect with the world.
finom (also: erőtlen, lényegtelen, híg, ritka)
A Machu Picchut finom, fátyolos párafelhő övezte, de volt remény arra, hogy kitisztul az idő.
A fine, tenuous moisture, an evaporating cloud, was all around Machu Picchu, but it would be a clear day.
finom (also: ízletes, ínyenc, jóízű, ízes)
finom (also: ízléses, ízletes, jóízű)
volume_up
tasty {adj.}
- Finom cigányt vacsoráltunk volna, igaz-e, amíg Samuel el nem vitte Ashlarhoz!
We had a tasty gypsy for our supper, we did, till Samuel took him to Ashlar!
A rántotta egy katyvasz, és bár finom, de attól még egy katyvasz.
A scrambled egg is mush -- tasty mush -- but it's mush.
Hogy nem lesz finom az a tészta amit szeretettel csinálnak?
How could noodles made with love not be tasty?

Context sentences for "finom" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianFinom, fáradt mozdulatokkal törölgette a hányadékot Regan arcáról és nyakáról.
With weary, tender movements he wiped away the vomit from Regan's face and neck.
HungarianLeheletéből áradt a dohányszag, verejték szaga vegyült hajolajának finom illatába.
His breath was redolent of tobacco; there was the smell of Brylcreem and sweat.
HungarianÁgya mellől, ahol Rita minden este gyertyát gyújtott, érezte a viasz finom illatát.
She could smell the fragrant wax of the candles Rita always lighted by her bed.
HungarianPism, Pasm és Posm sokat akarnak inni a finom italból, amit a legjobban szeretnek!
Pism, Pasm and Posm wish to drink deep of the stuff they love the best!”
HungarianOlyan húszévesforma volt, apró, finom szerkezet, de láthatóan tartós holmi.
She was twenty or so, small and delicately put together, but she looked durable.
HungarianVolt egy csomag cigarettája, s a menü szerint finom vacsorára lehetett számítani.
Well, he had a full pack of smokes, and the dinner menu didn't look too bad.
HungarianKét finom angol úr, idősek, tanultak, mélyen barázdált arc, nett, formális öltözet.
They were old, in fact, learned, with heavily creased faces and prim formal attire.
HungarianMennyire hasonlít hatalmas anyjára: magas, mégis finom csontú, gyönyörű, de szigorú.
How she resembled her great mother; tall, yet frail of bone, beautiful yet severe.
HungarianCsak egy finom Pár Bajnok-féle húzás, csak hogy aktiválódjon a vörös tüzelőfény.
Just a tiny Gun Stroker squeeze; enough to activate the red firing light.
HungarianEdmund finom hangsúllyal idézte: Tökélye sebez, szépsége fagyaszt, nézése üres."
He quoted softly: ' Faultily faultless, icily regular, splendidly null.'
Hungarian*Oh, tengeri moszat jó* *A moszat finom* *Az lesz ebédem* OK, itt a szirt.
* Oh, seaweed is cool * * Seaweed is fun * * It makes its food * OK, the drop off.
HungarianFokozta a szorítást, hüvelykjét erősen a középső, finom csonthoz préselve.
She tightened her grip, pressing her thumb right on the tender bone in the middle.
HungarianSorrel finom whiskyvel kínált meg.
But that night when Jenny had gone to bed he produced a bottle of old liqueur whisky.
HungarianGrayle ezután még sokáig bámulta az ajtót, finom mosollyal az ajkán.
For quite a while after it closed, Mrs. Grayle stared at it with a faint smile.
HungarianAz Európai finom ujjai áthatoltak a cafatokon és körülzárták Breer nyelőcsövét.
The European's slender fingers dug through the mush and closed around Breer's esophagus.
HungarianSzeme felnyílt, amint a nap első sugarai áttörtek a függöny finom szövetén.
Her eyes were open when the first rays of the sun pierced the thin curtains.
HungarianNem hiszem, hogy ez növelné bennük a testvéri szeretetet vagy a finom érzést.
I think it would not be very likely to promote sisterly affection or delicacy of mind.
HungarianCsak finom arcbőrének apró ráncai a szeme körül utaltak némileg a korára.
Only a slight wrinkling of the tender flesh around her eyes betrayed her age.
HungarianTe egy kóbor kutya vagy, aki betévedt a házamba, mikor finom húst szagolt.
You're like a stray dog that wandered into my house one day looking for a belly rub.
HungarianMagas, finom kinézetű férfi volt, öltönyének feketesége drága autója színét tükrözte.
He was a tall, refined-looking man in a suit as black as his expensive car.