"fizetendő" English translation

HU

"fizetendő" in English

volume_up
fizetendő {adj.}
EN

HU fizetendő
volume_up
{adjective}

fizetendő
Hasonlítsuk össze a Németországban és az Egyesült Államokban fizetendő kamatok mértékét.
Let us compare the interest rates payable in Germany and the United States.
Számlázás után közvetlenül fizetendő.
Payable immediately after the receipt of the goods.
The total amount payable is…

Context sentences for "fizetendő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz egyenleg az olaj kitárolásának befejezését követően 30 napon belül fizetendő.
The balance shall be paid within 30 days following completion of withdrawal of the oil.
HungarianA fogyasztó által fizetendő végső árat előre világosan jelezni kell.
The final price that a consumer has to pay must be clearly displayed in advance.
HungarianA vonat egy órát meghaladó késése esetén a menetdíj 25%-ának megfelelő kártérítés fizetendő.
If a train is delayed, 25% of the fare is repaid in compensation after an hour.
HungarianEgy, a termelőknek fizetendő REPS-szel kapcsolatos kérdésről szeretnék beszélni.
Mr President, I wish to raise an issue in relation to the payment of REPS to farmers.
HungarianA francia állami költségvetésének közel egy hatodát költi az adóssága után fizetendő kamatokra.
Nearly a sixth of the French State's budget is spent on paying interest on its debt.
HungarianTízezer font értékű részvény osztaléka fizetendő élete végéig Mrs. Ackroydnak.
The income on ten thousand pounds' worth of shares to be paid to Mrs Cecil Ackroyd during her lifetime.
Hungarianc) a b) pontban említett mennyiség után fizetendő támogatás összegét.
(c) the premium to be paid for the quantity referred to under (b).
HungarianAz ilyen megállapodásból származó előnyök messze túlszárnyalják majd a gazdasági által fizetendő árat.
The benefits which will derive from such an agreement far outweigh the economic cost.
HungarianAkkor tehát vessük el az első megtermelt tonnából származó szén-dioxid-kibocsátásért fizetendő díj ötletét?
Should we then abandon this idea of paying CO2 emissions from the first tonne produced?
HungarianA rájuk kivetett adók a vásárló által fizetendő árat emelik.
With the taxes on those, the price is increased for the customer.
HungarianSzerintem sokan ezt az Egyesült Királyság által az uniós tagságért fizetendő árnak tekintik majd.
In this, I believe, many will come to see the price being paid by the United Kingdom for EU membership.
HungarianTovábbi fontos kérdés a hitelező joga a végzés kifogásolására, illetve a fizetendő összeg megállapítására.
Other important issues are a debtor's right to contest the order and setting the amount to be paid.
HungarianVégül, ugyancsak ennek folyományaként az állampolgárok által fizetendő lakossági fűtésköltség csökkenését.
Lastly, again by implication, a reduction in the cost of residential heating to be paid by citizens.
HungarianA nemzetközi vasúti szolgáltatások késedelme esetén fizetendő kártalanításról szóló szabályok nem nyújtanak kielégítő megoldást.
Rules on compensation for delays to international rail services are not enough.
HungarianUgyanakkor ésszerű keretek között tudjuk majd tartani a légitársaságok költségeit és az utasok által fizetendő díjakat.
At the same time we shall be able to keep airline costs and passenger charges within reasonable bounds.
HungarianJoguk van tudni, hogyan számítják ki az általuk fizetendő járulékot és ezek alapján mire lesznek jogosultak.
They have the right to know how their contributions will be calculated and what will be the resulting entitlements.
HungarianHa megfelelőnek tartanánk, a dohányosok által fizetendő díjat fel lehetne emelni annyira, hogy fedezzék a kezelések költségeit.
If it were deemed appropriate, the rates for smokers could be increased to cover treatment costs.
HungarianAz a dolgunk, hogy biztosítsuk, hogy a fogyasztás környezeti költségei megjelenjenek a fogyasztók által fizetendő árakban.
Our job is to ensure that the environmental costs of consumption are reflected in the prices consumers pay.
Hungarian(a) a következők, amennyiben azok a vevőnél felmerülnek, de nem szerepelnek az árukért ténylegesen megfizetett vagy fizetendő árban;
Signatories also recognize that subsidies may cause adverse effects to the interests of other signatories.
HungarianTájékoztatást kell kapniuk az általuk fizetendő lehetséges költségekről, és a költségmegelőlegezés lehetőségeiről is.
They should be informed about possible charges which they will have to pay, and also of the possibilities of prefinancing.