HU

fog {verb}

volume_up
1. general
Megszorította a szék karfáját. e eltökélte magában, hogy többet nem fog felállni.
He gripped the arms of the chair, determined never to rise again.
Dorman két kézzel szorította a korlátot, míg végül már úgy gondolta, meg fog hajlani a markában a vas.
He gripped the bridge rail with both hands and squeezed until he thouglt the steel would bend.
to have a strong grip
Nem fog minket túszul ejteni a sárga villogóival.
You're not gonna hold us hostage with these yellow lights and big trucks.
Huszonnégy óra múlva ez a két ember nemzetközi sajtótájékoztatót fog tartani.
In twenty-four hours those two men are going to hold an international press conference.
Amíg lélegzem, és erő van a karjaiinban, hogy harcoljak, senki nem fog bántani.
While I still breathe and hold power in my arms to fight, there will be none to harm us.
fog
volume_up
gonna {vb} [coll.] [abbr.] (going to)
Amikor megjelenek a lépcsőjén... mindent el fog dobni... mert bulizni fogunk.
When I show up at her doorstep... she's gonna drop everything... because we're gonna party.
Előbb vagy utóbb az ellenségeskedésed a munkánk rovására fog menni.
Sooner or later, your hostility is officially gonna start affecting our work.
Röviden, maga a Kódfejlesztési Részlegnél fog dolgozni.
Before long, you're gonna be working out of Advanced Encrypting in Bethesda.
fog
volume_up
gonna {ctr.} [coll.] (going to)
Amikor megjelenek a lépcsőjén... mindent el fog dobni... mert bulizni fogunk.
When I show up at her doorstep... she's gonna drop everything... because we're gonna party.
Előbb vagy utóbb az ellenségeskedésed a munkánk rovására fog menni.
Sooner or later, your hostility is officially gonna start affecting our work.
Röviden, maga a Kódfejlesztési Részlegnél fog dolgozni.
Before long, you're gonna be working out of Advanced Encrypting in Bethesda.
Valószínűleg ez a tudományos bizonytalanság tovább fog még tartani.
This scientific uncertainty is likely to run and run.
A szavazás azonban antidemokratikus körülmények között fog végbemenni.
However, they will be run based on an undemocratic framework.
Ekkor a program egy terminálablakban fog elindulni.
The application will then be run in a terminal emulator window.
A technológiát kihasználó webhelyek tartalma látszólag gyorsabban fog letöltődni.
Websites designed to take advantage of this feature will appear to load quicker.
Gondolja, hogy az elkényeztetett lánya Kaliforniában, az fog gondoskodni róla?
You think that spoilt daughter out in California is going to take care of her?
Szerintem Kibaki elnök és Odinga miniszterelnök megfelelő intézkedést fog tenni.
I think that President Kibaki and Prime Minister Odinga will take appropriate action.
2. "vitorla"
Amikor a Tiste Edurok közelebb húzódnak, ez a három sereg Korpás Toronyba fog vonulni.
When the Tiste Edur draw closer, those three armies will march to Brans Keep.
- Fog fizetést kapni? - kérdezte a praktikus lócsiszár.
'Will he draw pay?' demanded the practical horse-dealer.
Nevemért mindenki gyűlölni fog benneteket.
There cometh a woman of Samaria, to draw water.
3. "adást"
Határozottan hiszem, hogy Moldova számos irányból fog támogatást kapni.
I strongly believe that Moldova will receive assistance from a number of quarters.
A külső határok védelmére szolgáló alap jövőre 12%-kal több forráshoz fog jutni.
The fund to secure the external borders is to receive 12% more funding next year.
A pénzügyi szolgáltatások átlagfogyasztóinak védelme kiemelt figyelemben fog részesülni.
The protection of ordinary consumers of financial services will receive special attention.
4. "birkózás", sports
Ha megfordul, mielőtt becsukjuk az ajtót, kábítólövést fog kapni.
If you turn around before you hear the lock snap, you'll get a dart.
The door lock would make noise.
Sajnálatos módon az most a főnököm... új irodájának széfjében van, és ott is fog maradni.
Unfortunitely my boss has locked in the safe at his new offce at Chequer, that's where it's stayin'.
EN

fog {noun}

volume_up
fog (also: haze, mist, smoke)
The fog was into Westwood now, but it was not as turbid as it was nearer the ocean.
A köd most már elérte Westwoodot, de nem volt olyan sűrű, mint az óceán mellett.
Except for the drifting fog, the night was perfectly still.
A szállongó köd ellenére tökéletesen mozdulatlan, csendes volt az éjszaka.
The fog rose toward the city's ruins to disappear in the light and growing warmth.
A köd egyre emelkedett a romok felé, aztán semmivé lett az erősödő napfényben.

Context sentences for "fog" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz Európai Védelmi Ügynökség katonai űrfelügyeleti képességet fog kifejleszteni.
The European Defence Agency will develop military space surveillance capability.
HungarianA kocsmáros bámul rá és arra gondol, hogy "Mi az ördögöt fog ez itt csinálni??".
The bartender's looking at him thinking What the fucking hell's going on here??.
HungarianAzt hiszem, nem fog meglepni senkit ezeknek a felvilágosult helyeknek a holléte.
The locations of these enlightened districts, I think, will fail to surprise you.
HungarianAz a fehér, ájtatos, templomi angyalka, akit elvett, bizonnyal nem fog segíteni.
Surely that white, pious church angel he was marrying would do nothing to help.
HungarianKi fog minket megvédeni, ha mi nem védjük meg magunkat és identitásunk gyökerét?
Who will defend us if we do not defend ourselves and the roots of our identity?
HungarianRemélhetőőleg az őőr a kémény tetején nem felénk, hanem az Argyll felé fog nézni.
We hope the lookout atop the funnel will be looking at the Argyll, away from us.
HungarianErre most először fog sor kerülni, és igen nagyszabású vállalkozásnak ígérkezik.
This will be being done for the first time and is a very extensive undertaking.
HungarianA külső határok védelmére szolgáló alap jövőre 12%-kal több forráshoz fog jutni.
The fund to secure the external borders is to receive 12% more funding next year.
HungarianJóval többet fog keresni a vacak hatdolláros órabérnél, amit a lámpagyárban kap.
She would earn more than the six lousy bucks an hour she got at the lamp factory.
HungarianA technológiát kihasználó webhelyek tartalma látszólag gyorsabban fog letöltődni.
Websites designed to take advantage of this feature will appear to load quicker.
HungarianAz euroszkeptikus érv nem hiszem, hogy sok hullámot fog kavarni ebben a Házban.
The Euro-sceptic argument I do not expect will have much traction in this House.
HungarianEzért a Bizottság november elsejétől kezdve csak napi ügyekkel fog foglalkozni.
Therefore, the Commission will just handle day-to-day business from November 1.
HungarianÉs ha a boldogság a sikerrel ellentétes oldalon van, az agyunk sosem fog odaérni.
And if happiness is on the opposite side of success, your brain never gets there.
HungarianHa a keresőmotor engedélyezve van a Doxyfájlban, akkor a Doxytag is le fog futni.
If the search engine is enabled in Doxyfile, this also runs doxytag to create it.
Hungarian- A vesztedet engedted be a főkapun, de az nem azon az úton fog távozni tőled.
You have let your doom in by the front door, though it will not depart that way.
HungarianA világegyetem Teremtője mindig megpróbál rájönni, mit fog aznap kiáltani Dwayne.
The Creator of the Universe would try to guess what Dwayne would yell each day.
HungarianAztán szárazon hozzátette: És azt hiszem, maga se fog meghibbanni, Mr.
He added drily: And I don't think you'll be going that way either, Mr. Lombard.
HungarianBiztosra vettem, hogy megőrülök, lövöldözni kezdek, és tucatnyi marás fog megölni.
I was certain that I'd go crazy, start shooting, and be killed by a dozen bites.
HungarianDe ha szükség lesz a jelenlétére, s mi utat adunk neki, Kether meg fog jelenni."
But perhaps if the need is present, and we all give way, Kether will manifest.
HungarianA fővárosban senki se fog azzal törődni, hogy milyen gyorsan tudsz gyalogolni.
And in the capital, who's going to care if you take shorter steps when you walk?