HU

fogékony {adjective}

volume_up
fogékony
Nagy hatással volt rám ez az eset kilencéves lehettem akkoriban, nagyon fogékony életkor.
It made a great impression on me - I was nine years old at the time - an impressionable age.
Nash természetesen egyetértett azzal, hogy a tökéletes korban vagyok a nagy európai körutazáshoz, és én el is hittem neki, hogy soha többé nem leszek ennyire fogékony.
Of course Nash agreed with her that I was the perfect age for the Grand Tour, and I believed Nash when he told me that I would never quite again be as impressionable as I was now.
fogékony
Samuel Taylor Coleridge költő volt, aki elsőként javasolta ezt a fogékony állapotot.
It was the poet Samuel Taylor Coleridge who first suggested this receptive state of mind.
This was not a receptive audience.
Úgy gondolom, hogy nagyon fogékony és nyitott biztos lesz, aki szorosan együttműködik majd a Parlamenttel.
I believe that she will be a very receptive and open Commissioner who will work closely with Parliament.
Még a legutóbbi pedagógussztrájk is erőtlennek bizonyult fogékony állami intézmények nélkül.
Even the recent teachers' strike is toothless without responsive state institutions.
Reméljük, hogy továbbra is ezt az érzékeny, ésszerű és fogékony szerepet fogja játszani.
Let us hope it will continue to play that sensible, reasonable and sensitive role.
Az Európai Parlament fogékony arra, ha megsértik a demokráciát, a szabadságot és az emberi jogokat a világban.
The European Parliament is sensitive to the violation of democracy, freedom and human rights around the world.
Do you know what a sensitive is?
A klón ezért fogékony lesz a betegségekre és az élősködőkre.
This makes the clone susceptible to diseases and parasites.
Ez az evolúciós reakció a betegségre fogékony haldoklónak már nem sokat használ.
This evolutionary response is not one that does the genetically susceptible dying individual any good.
Marcus nagyon fogékony a bajban lévő szépségek iránt.
Marcus is very susceptible to beauty in distress.

Context sentences for "fogékony" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianMindig azt hitte magáról, hogy fogékony a kalandokra és a váratlan helyzetekre.
He'd always thought of himself as a free spirit who thrived on change and the unexpected.
HungarianReméljük, hogy továbbra is ezt az érzékeny, ésszerű és fogékony szerepet fogja játszani.
Let us hope it will continue to play that sensible, reasonable and sensitive role.
HungarianSamuel Taylor Coleridge költő volt, aki elsőként javasolta ezt a fogékony állapotot.
It was the poet Samuel Taylor Coleridge who first suggested this receptive state of mind.
HungarianMég a legutóbbi pedagógussztrájk is erőtlennek bizonyult fogékony állami intézmények nélkül.
Even the recent teachers' strike is toothless without responsive state institutions.
HungarianRoy tudta, a modern nők nagyra értékelik, ha egy férfi fogékony az ilyesmire.
He knew well that the modern woman responded to sensitivity in men.
HungarianNagy hatással volt rám ez az eset kilencéves lehettem akkoriban, nagyon fogékony életkor.
It made a great impression on me - I was nine years old at the time - an impressionable age.
HungarianEz az evolúciós reakció a betegségre fogékony haldoklónak már nem sokat használ.
This evolutionary response is not one that does the genetically susceptible dying individual any good.
HungarianNem hiszem, hogy ilyen fogékony vagyok, de mit mondjak Vervain bácsi terveire?
I do not believe that my reason is so susceptible, but what am I to make of Oncle Vervain's designs?
HungarianTudnunk kell, hogy társadalmunk hogyan tekint az egészségre, mennyire fogékony a különböző betegségekre.
We must know our society's perception of health, its susceptibility to different illnesses.
HungarianMagának bevallhatja, hogy mindig is fogékony volt erre a kelta sötétségre és misztikumra.
Michael had to admit he himself had always had a susceptibility to is very kind of Celtic darkness and mystery.
HungarianA klón ezért fogékony lesz a betegségekre és az élősködőkre.
This makes the clone susceptible to diseases and parasites.
HungarianNagyon fogékony elme vagy, Kinson Ravenlock felelte Mareth.
You are perceptive, Kinson Ravenlock, she told him.
HungarianHasonló okokból üdvözöltem, hogy a fiatalok a lakosságnak az IKT iránt leginkább fogékony rétege.
On the same lines, I welcomed that young people are the section of the population which is most receptive to ICT.
HungarianÚgy gondolom, hogy nagyon fogékony és nyitott biztos lesz, aki szorosan együttműködik majd a Parlamenttel.
I believe that she will be a very receptive and open Commissioner who will work closely with Parliament.
HungarianJól tudta, hogy az orgyilkos egyáltalán nem fogékony a finomságokra, és irtózik a mágiától.
He knew Riven lacked subtlety, in manners as well as thought, and he knew of the assassin's distaste for things magical.
HungarianAmint tudja, az Európai Parlament mindig is rendkívül fogékony volt az afrikaiak szenvedése iránt.
As you know, the European Parliament has always been particularly receptive to the suffering of the African peoples.
HungarianFélvér lévén nagyon fogékony volt az ilyen varázslatok iránt; azonkívül hűségesen ragaszkodott Gabriellához.
She was a mulatto, and therefore susceptible to that sort of game, and she was devoted to Gabrielle Leggett.
HungarianMarcus nagyon fogékony a bajban lévő szépségek iránt.
Marcus is very susceptible to beauty in distress.
HungarianÁm az esetek többségében arra használja szerveződési adottságait, hogy egy bizonyos fogékony személynek megjelenhessék.
But most of the time a ghost uses his organizing principles to appear to one receptive individual.'
HungarianAz Európai Parlament fogékony arra, ha megsértik a demokráciát, a szabadságot és az emberi jogokat a világban.
The European Parliament is sensitive to the violation of democracy, freedom and human rights around the world.