"fogalmuk" English translation

HU

"fogalmuk" in English

See the example sentences for the use of "fogalmuk" in context.

Context sentences for "fogalmuk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianGyalázat, miket össze nem beszélnek az emberek olyasmiről, amiről fogalmuk sincs.
The way people talk about things they know nothing whatever about is disgraceful.
HungarianFogalmuk sincs, hogy Golodkin egy gyilkos szerszámokkal teli kamrába zárt minket.
I'm sure they aren't aware that Golodkin locked us in a room full of handy weapons.
HungarianAzoknak, akik így fogalmaznak, fogalmuk sincs a kollektív szerződések rendszeréről.
People who write such things have no understanding of collective agreement systems.
HungarianAz emberekkel másként bánnak, és más az emberről alkotott fogalmuk, mint nekünk.
In both, people are treated differently, and the notion of a human being is different.
Hungarian...fogalmuk sincs a törvényességről, és úgy gondolják, hogy mindent megtehetnek.
...have little idea what is lawful and no respect for what they do know.
HungarianA gyógyítóknak nem voltak védekező eszközeik, fogalmuk sincs a harcról.
The Healers had no means of protecting themselves; they knew nothing of fighting.
HungarianAz átlagembereknek többnyire nincs fogalmuk az emberkereskedelem óriási méretéről.
Ordinary people usually have no idea of the enormous scale of trafficking in human beings.
Hungarian- De még így is gyorsan haladnak - mondta Aragorn -, és fogalmuk sincs, mi az a fáradtság.
'But they go with a great speed for all that,' said Aragorn, 'and they do not tire.
HungarianMilliószám élnek orvosok világszerte, akiknek fogalmuk sincs, mi van a génjeikben.
There are millions of doctors all over the world who have no idea what's in their own genes.
Hungarian= Trout munkaadójának és munkatársainak fogalmuk sem volt arról, hogy Trout író.
Trout's employer and co-workers had no idea that he was a writer.
HungarianKínosan érezték magukat, hiszen olyasmiről beszéltek, amiről fogalmuk sem volt.
It was very discom- forting for them to say what they didn't know.
Hungarian- A támadóknak fogalmuk sincs arról, hogy én idekint vagyok - villant a fejébe.
The ambushers don’t know I’m out here, he realized.
HungarianEgyszer hallották káromkodni, de fogalmuk sem volt róla, hogy ki és mivel dühítette fel.
They heard him swear once, but had no idea at whom or for what reason.
HungarianÖnöknek fogalmuk sincs, miféle népekkel kellett az embernek megférnie...
All together, they elected as grand master a thoroughly upright man, the Duke of Brunswick.
HungarianFogalmuk sincs a szervezet nagyságáról, az új világról, csak a szerelemért siránkoznak!
They'd no conception of greatness of construction, of a new world, they just whined for love!
HungarianFogalmuk sem volt róla, hogy alig mérföldnyire állnak Tessa menedékétől.
They had no idea that her permanent abode was less than a mile away.
HungarianEgyébként is biztos, hogy a jairoknak fogalmuk sincs a kettő közti különbségről.
Waes hâeil! declaimed Sir Roger, an English phrase he loved even when speaking his more usual French.
HungarianJack szerint egész idő alatt fogalmuk sem volt róla, mibe keveredtek.
Jack said all along that they didn't know what they were getting into.
Hungarian- Én csak nevetek a tudatlanságukon, mivel fogalmuk sincs róla, hogy nem is az én apámról beszélnek.
I can only laugh at their ignorance, since they are referring to the wrong father.
HungarianNem hiszem, hogy az egyszerű egyiptomiaknak bármiféle fogalmuk is lehetett... az évszázadokról.
I'm not sure the simple Egyptian had any sense at ail ... of centuries.

Other dictionary words

Hungarian
  • fogalmuk

Search for more words in the English-Esperanto dictionary.