"fogalmuk sincs" English translation

HU

"fogalmuk sincs" in English

See the example sentences for the use of "fogalmuk sincs" in context.

Context sentences for "fogalmuk sincs" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianGyalázat, miket össze nem beszélnek az emberek olyasmiről, amiről fogalmuk sincs.
The way people talk about things they know nothing whatever about is disgraceful.
HungarianFogalmuk sincs, hogy Golodkin egy gyilkos szerszámokkal teli kamrába zárt minket.
I'm sure they aren't aware that Golodkin locked us in a room full of handy weapons.
HungarianAzoknak, akik így fogalmaznak, fogalmuk sincs a kollektív szerződések rendszeréről.
People who write such things have no understanding of collective agreement systems.
Hungarian...fogalmuk sincs a törvényességről, és úgy gondolják, hogy mindent megtehetnek.
...have little idea what is lawful and no respect for what they do know.
HungarianA gyógyítóknak nem voltak védekező eszközeik, fogalmuk sincs a harcról.
The Healers had no means of protecting themselves; they knew nothing of fighting.
Hungarian- De még így is gyorsan haladnak - mondta Aragorn -, és fogalmuk sincs, mi az a fáradtság.
'But they go with a great speed for all that,' said Aragorn, 'and they do not tire.
HungarianMilliószám élnek orvosok világszerte, akiknek fogalmuk sincs, mi van a génjeikben.
There are millions of doctors all over the world who have no idea what's in their own genes.
Hungarian- A támadóknak fogalmuk sincs arról, hogy én idekint vagyok - villant a fejébe.
The ambushers don’t know I’m out here, he realized.
HungarianÖnöknek fogalmuk sincs, miféle népekkel kellett az embernek megférnie...
All together, they elected as grand master a thoroughly upright man, the Duke of Brunswick.
HungarianFogalmuk sincs a szervezet nagyságáról, az új világról, csak a szerelemért siránkoznak!
They'd no conception of greatness of construction, of a new world, they just whined for love!
HungarianEgyébként is biztos, hogy a jairoknak fogalmuk sincs a kettő közti különbségről.
Waes hâeil! declaimed Sir Roger, an English phrase he loved even when speaking his more usual French.
Hungarian- Én csak nevetek a tudatlanságukon, mivel fogalmuk sincs róla, hogy nem is az én apámról beszélnek.
I can only laugh at their ignorance, since they are referring to the wrong father.
HungarianFogalmuk sincs arról, milyen erőfeszítés megakadályozni az összeroppanását.
Unaware of what it takes to make sure it doesn't break down.
HungarianAz orvosainknak fogalmuk sincs, ki a fenék vagyunk valójában, és egyszerűen nincs elegendő idejük ránk.
Our doctors don't know who the hell we are, and they don't have enough time for us.
HungarianÉs vannak olyan nem-nulla összegű kapcsolatok is, amelyekről lehet, hogy az embereknek fogalmuk sincs.
And there are non-zero-sum relationships that maybe people aren't aware of.
HungarianEzeknek fogalmuk sincs a felelsségrl, a kötelességrl pláne.
These shits don't understand the first thing about responsibility or duty.
Hungarian- Igen, lehetséges, de fogalmuk sincs arról, édesem, hogy mivel próbálnak összeakaszkodni.
Yeah, maybe, but they dont know what theyre dealin with, honey.
HungarianArgrow tanácstalanságot eláruló arckifejezésük láttán megállapította, hogy fogalmuk sincs az egészről.
Argrow watched them with their puzzled faces and thought how truly clueless they were.
HungarianEz egy titkos recept, és csak a család férfitagjai ismerik, a nőknek fogalmuk sincs róla, és nem is lesz.
Theres a secret that the men of our family share; the women dont know and wont know.
HungarianMikor a felnőttek a gyermekek ártatlanságát emlegetik, tulajdonképpen fogalmuk sincs róla, mit beszélnek.
When grown people speak of the innocence of children, they dont really know what they mean.

Other dictionary words

Hungarian
  • fogalmuk sincs

Translations into more languages in the bab.la Greek-English dictionary.