"foglalkozás" English translation

HU

"foglalkozás" in English

HU

foglalkozás {noun}

volume_up
foglalkozás (also: dolog, feladat, állás, beosztás)
Külön-külön vagy foglalkozás szerint csoportosítva? csattant fel Busch kancellár, mikor megtudta a hírt.
Separately, or in job lots? snapped Dietrich Busch when he was informed.
Talán csak nincs a kezed ügyében más, nekem való foglalkozás?
You don't mean to say that you've got a job going begging?
Nos, ez is egy elég veszélyes foglalkozás, állapította meg Jack, de itt legalább nem kellett egy életen át kínlódnod, ha hibáztál.
EOD, now there was a miserable job, but, if you made a mistake, at least it wouldn't hurt for very long.
foglalkozás (also: betöltés)
Rövid megjegyzést fűznék a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély témájához.
A brief comment on the topic of licence to pursue an occupation.
A halászat - akárcsak a mezőgazdaság - igencsak bizonytalan foglalkozás.
Fishing - like farming - is a very precarious occupation.
Most interesting occupation.
Minden egyéb vélekedés ellenére a pénzkölcsönzés a legősibb foglalkozás.
Despite all rival claims, pawnbroking is still the oldest profession.
Ma ez a legmagasabb kockázattal járó foglalkozás ebben az országban.
This is the highest-risk profession in Russia today.
Rendkívül tiszteletre méltó és erkölcsös foglalkozás mondtam.
It's a perfectly respectable profession, I said.
foglalkozás (also: sor, határ, határvonal, zsinór)
foglalkozás (also: állás, hivatal, rang, állomás)
Régi, jól bevált foglalkozás mondta Mr. Robinson.
It is a very old trade, said Mr. Robinson.

Context sentences for "foglalkozás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA migrációs áramlásokkal való foglalkozás egy fontos eleme a határellenőrzés.
An important element in dealing with migratory flows is border control.
HungarianA vadászpilóták dél-nevadai Mekkájában közkedvelt foglalkozás volt a navigátorok ócsárlása.
Slamming navigators was common fare in this fighter pilot's Mecca in southern Nevada.
HungarianKomoly haladást értünk el a technológia, az erdőkkel való foglalkozás és az alkalmazkodás terén.
There was significant progress with regard to technology, forests and adaptation.
HungarianKockázatos foglalkozás a kalózkodás, nem is gondoltam komolyan ezt az ötletet.
A risky business, piracy, and I don't take the notion seriously.
HungarianA foglalkozás a kígyókkal nem magyarázza meg, hogyan került oda olyan rengeteg.
Snake handling would explain how so many got to be out there.
HungarianAz IASB-ben a mérlegen kívüli tételekkel való foglalkozás szintén napirenden szerepel.
Work on off-balance-sheet items is also under way in the IASB.
HungarianEzért kérdezem, hogy vajon az elnökség tervei között szerepel-e a problémával való foglalkozás.
That is why I ask whether the Presidency intends to take any special interest in the matter.
HungarianKellenek a bővítés, illetve a válsággal való foglalkozás tekintetében, amint ezt most ismét megtapasztaljuk.
The matter will continue after that, however, because we need these reforms.
HungarianÉs az emberekkel való foglalkozás során majdnem mindig ez az a rugalmasság, amire szükség van.
And in interactions with people, almost all the time, it is this kind of flexibility that is required.
HungarianAz egyik tényező néhány olyan foglalkozás bérstruktúrája, ahol magas a női munkavállalók aránya.
One of the factors is the pay structure of some occupations with a high proportion of female workers.
HungarianAnyagainkban gyakran használjuk az olyan kifejezéseket, hogy "tisztességes munka” és "tisztességes foglalkozás”.
Many of our documents use the expressions 'decent work' and 'decent jobs'.
HungarianAmennyire vissza tudok emlékezni, a labdajátékosokkal való foglalkozás... volt minden,amit valaha csinálni akartam.
As far back as I can remember, working with ball players... was really all I ever wanted to do.
HungarianAz ingatlanokkal való foglalkozás titka a szervezettség.
The secret to managing property is being organized.
HungarianTovábbléphetünk-e együtt annak feltárásában, hogy az etnikai kisebbségekkel való foglalkozás megfelelő-e?
Can I take you deeper into the question of identifying whether ethnic minorities are actually being targeted properly?
HungarianA jelentés hangsúlyozza azt is, hogy a fiatalokkal való foglalkozás révén lehet a legjobban megelőzni a későbbi fiatalkori bűnözést.
The report also emphasises that caring for young people is the best way to prevent future juvenile criminality.
HungarianNéha nagyon unalmas foglalkozás.
It can be quite a dull business, really.
HungarianNagyon lehangoló és unalmas foglalkozás.
HungarianNem szeretek foglalkozás nélkül élni.
HungarianDe ahogyan felismertük a szén-dioxid kibocsátás és fosszilis üzemanyagok problémájával való foglalkozás eseténél is, nem létezik csupán egyetlen varázsszó.
But as we found out with addressing CO2 issues, and also fossil fuels, there is no one silver bullet.
HungarianRavasz egy foglalkozás, gondolom.