"folyamán" English translation

HU

"folyamán" in English

EN
EN

HU folyamán
volume_up

folyamán (also: szerint, -be, -en, alatt)
volume_up
in {prp.}
A tételek összetételének változásai a termelés folyamán.
Variation in the composition of the batches in the course of production.
Ennek folyamán átfogó, kiegyensúlyozott stratégiát fog követni.
In doing so, it will pursue a comprehensive and balanced strategy.
A nap folyamán Kijev legjobb ortopéd sebésze megoperálta törött combcsontját.
During that day the finest orthopedic surgeon in Kiev operated to set her broken femur.

Context sentences for "folyamán" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz illető két szikla közé szorult, nyilván a dagály sodorta oda a nap folyamán.
The man was wedged between two rocks, flung there by the tide earlier in the day.
HungarianEzért van, hogy élete folyamán a gerinc-kígyó kénytelen meghajolni, megcsavarodni.
And so, in the course of a life, the serpent was made to bow, to bend and twist.
HungarianAz éjszaka folyamán tizennégyet elhajtottak Lord Loftus legszebb marhái közül.
Fourteen of Lord Loftus' finest cattle had been stolen by night, and herded south.
HungarianA következő néhány hét folyamán tehát a helyzet rendkívül feszült lesz Tunéziában.
The situation in these next few weeks will therefore be very tense in Tunisia.
HungarianArra bíztatnám Kínát, hogy ne akadályozza ezt a fontos lépést a jövő hét folyamán.
I would urge China not to block this important action during this coming week.
HungarianVégig én beszéltem, mert velem sokkal több minden történt, mint vele a nap folyamán.
I did all the talking because my day had certainly been more eventful than his.
HungarianEz a nyár folyamán is előfordult, és most is ez történik az adatbázisok esetében.
This also occurred during the summer and it is happening now with databases.
HungarianA Császár az este folyamán ezt egyszer már megkérdezte, de Hari nem tette szóvá.
The Emperor had already asked him that at their last meeting, but Hari did not let on.
HungarianÚgy tudom, hogy 2009 folyamán több mint 1,8 millió kkv részesült hitelgaranciában.
I believe that over 1.8 million SMEs benefited from loan guarantees in 2009.
HungarianNos, valóban ismeri a hátteret mondta az elnök egy ízben a beszélgetés folyamán.
Well, he does know the background, said the president at a point in their conversation.
HungarianMindkettőőt a bárkából szedték előő és fújták fel az elmúlt egy óra folyamán.
Each had been dragged out from the fishing launch and inflated in the previous hour.
HungarianA mezőgazdaság miniszterek tárgyaltak erről Annecyban a tegnapi és a mai nap folyamán.
These were discussed by ministers of agriculture in Annecy yesterday and today.
HungarianStabilitás az előkeverékek és takarmányok tárolása folyamán (tárolási idő).
Stability during the storage of premixtures and feedingstuffs (storage time).
HungarianKorábban, az este folyamán Vanion rávette Sephreniát, hogy ruházza át rá a kardokat.
Earlier that evening, Vanion' had compelled her to give those swords to him.
HungarianNos, az egész éjszaka folyamán a kicsi nagyon sok nehézséget okozott a szüleinek.
So the whole night that young one really created trouble for his parents.
HungarianKésőbb az este folyamán éktelen veszekedés tört ki Mr. Crale és Angéla közt.
The evening was taken up with a kind of running quarrel between Mr Crale and Angela.
HungarianSir Jaucinet lova elszabadult az éjszaka folyamán, és most nyoma sem volt sehol.
Sir Jaucinet’s horse had broken loose during the night and was nowhere to be seen.
HungarianAz este folyamán a garotte és a kés helyes használatával ismertetem meg önöket.
Tonight I shall demonstrate the proper use of the garotte and the knife.
HungarianA vita folyamán számos aggályiunk volt az egyetemes postai szolgáltatásokat illetően.
Throughout the discussion we have had many concerns about universal postal services.
HungarianHölgyeim és uraim, számos más projekt is beindul az elkövetkező hat hónap folyamán.
Ladies and gentlemen, many other projects will be launched over the coming six months.