"folyamat" English translation

HU

"folyamat" in English

HU folyamat
volume_up
{noun}

1. general

folyamat (also: kezelés, irány, útirány, menet)
volume_up
course {noun}
De a folyamat befejezését követően természetesen ez is lehetséges lesz.
Of course, however, this should be possible when completed.
Dublinnak persze köze van ehhez, de ez egy párhuzamos folyamat.
Dublin is, of course, related to this, but it is a parallel process.
Természetesen meg kell várnunk, amíg a folyamat a Cseh Köztársaságban is a végére ér.
Of course, we have to see the completion of the process in the Czech Republic.
A folyamat neve rendes jogalkotási eljárás (régebbi nevén együttdöntési eljárás).
This process is called "Ordinary legislative procedure" (ex "co-decision").
A jóváhagyási folyamat például rövidebb és sokkal hatékonyabb lesz.
For example, the approval procedure would become shorter and more efficient.
Miért ne tegyük lehetővé a jogalkotási folyamat teljes átláthatóságát?
Why not permit full transparency in the legislative procedure?
folyamat (also: eljárás, munkamenet)
Ez számunkra is tanulási folyamat, egy folyamatos javulási folyamat.
This is for us too a learning process, a continuous process of improvement.
Az e folyamat és a folyamat káros hatásai elleni küzdelem aktuális szükségszerűség.
Combating this process and its negative effects is the need of the hour.
Jó példa erre a bolognai folyamat, a koppenhágai folyamat és a hasonló kezdeményezések.
The Bologna Process, the Copenhagen Process and other such initiatives are good examples of this.
Kivéve, hogy a folyamat mégsem volt egészen vég nélküli.
Except that the procession wasn't quite endless.
folyamat (also: előmenetel)
folyamat (also: üzem, működés, járás, átlag)
volume_up
run {noun}
Törökország kezd kifogyni a fejezetekből és fennáll a veszélye annak, hogy a csatlakozási folyamat elakad.
Turkey is running out of chapters and the accession process risks stalling.
Ma ez a - ragadozáshoz hasonlítható - folyamat több tízmillió eurót mozgat meg, és tönkreteszi az új tagállamokat.
Today, that predatory procedure runs to tens of millions of euros and is ruining new Member States.
A folyamat olyannyira rácáfolt Jessie sötét képzelgéseire, hogy jóformán nem is értette, mi történik.
Its movement ran so counter to her black imaginings that she was almost unable to understand what was happening.
folyamat (also: igazgatás, kezelés, irány, vezetés)
Törökország kezd kifogyni a fejezetekből és fennáll a veszélye annak, hogy a csatlakozási folyamat elakad.
Turkey is running out of chapters and the accession process risks stalling.
Ezért türelmesen kivárom, míg az egész folyamat beáll és működni kezd, hogy lássam, miként alakul az együttműködésünk.
I will therefore wait patiently until the whole process is up and running to see what our cooperation will look like.
A lényeges az, hogy az ENSZ-folyamat létezik és működik, és mi az Európai Unióban tudatában vagyunk annak, hogy számos út vezet egyazon cél felé.
It is important that the UN process is now up and running and that in the European Union, we are aware that many paths lead to the same goal.

2. law

Context sentences for "folyamat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA tengeri kikötők esetében jelenleg nincsen folyamatban levő jogalkotási folyamat.
On maritime ports, we do not have any legislation at this stage in the pipeline.
HungarianA válsággal való küzdelem rengeteg erőfeszítésbe került, és ez a folyamat még tart.
Tackling the crisis has cost a great deal of effort and this is still continuing.
HungarianEz az egyik olyan folyamat, amelyben együttes erőfeszítést teszünk a tagállamokkal.
This is one of the processes in which we share our efforts with the Member States.
HungarianSzorosan nyomon fogjuk követni e kérdések kezelését a folyamat előrehaladta során.
We will be carefully watching the treatment of these issues as they progress.
HungarianA folyamat azonban itt még nem ért véget, mivel a követeknek a wersgorról saját pr?
I daresay the confidence we gained thereby was itself a powerful asset to us.
HungarianAz eredeti jellegzetesen egy alkotó folyamat eredménye, míg a hamisítvány nem.
The original is typically the product of a creative act, the forgery isn't.
HungarianE téren ez megnyitja az utat egy nagyon kívánatos tisztítási folyamat előtt.
This will open the way to a highly desirable clean-up operation in this area.
HungarianSajnálatos módon sok egymást átfedő kutatás és bürokratikus folyamat zajlik Európában.
Unfortunately, there is a lot of duplicated research and bureaucracy in Europe.
HungarianUgyanez a folyamat megy végbe a régi tagállamokban is: Olaszországban és Írországban.
There is a similar trend in some of the old Member States: in Italy and in Ireland.
HungarianJóllehet az esőerdő pusztulása lelassult az utóbbi két évben, a folyamat nem állt meg.
Even though destruction has slowed down in the last two years, it has not stopped.
HungarianMi az a hét társadalmi folyamat, ami a gonosz csúszós lejtőjét zsírozza?
So what are the seven social processes that grease the slippery slope of evil?
HungarianA(z) %1 szűrési folyamat valószínűleg beragadt.Be szeretné zárni ezt a műveletet?
The filtering action %1 seems to be locked.Do you want to terminate it?
HungarianA folyamat máris elkezdődött: a törött csontok összekapcsolódtak, a sebek beforrtak.
Already, her lacerations were healing, her broken bones knitting together.
HungarianA böngészési folyamat végéig létező cookie-k automatikusan legyenek elfogadva.
Automatically accept temporary cookies meant to expire at the end of the current session.
HungarianNyomkövetési nézetekAz éppen végrehajtott folyamat különféle jellemzőit írja ki.
Debugger viewersVarious information about application being executed.
HungarianMár az első alapítók óta töretlenül tart ez a nemzedékről nemzedékre megújuló folyamat.
An unbroken chain since the first founders, renewing themselves with each generation.
HungarianMinden a pék döntésén áll, ő határozza meg a folyamat végeredményét.
And the baker's choices all along the way determine the outcome of the product.
HungarianNagyon büszkék vagyunk erre az eredményre, de tudjuk, hogy ezzel a folyamat nem ért véget.
We are very proud of this result, but we know that this is not the end of it.
HungarianA folyamat gyorsabbnak bizonyult, mint azt a korábbi közösségi előrejelzések megbecsülték.
The phenomenon has progressed faster than the Community's earlier estimates for it.
HungarianEz a folyamat a professzionális publikálást levitte az amatőr tömegek szintjére.
That has sent the professional class of publishing down into the ranks of mass amateurization.