"folyik" English translation

HU

"folyik" in English

HU

folyik {verb}

volume_up
Azóta már biztos folyik az együttműködés a franciákkal.
`I suppose they'll go right ahead and co-operate with the French.
Hatalmas munka folyik annak érdekében, hogy megpróbáljuk megoldani a problémát.
There is a lot of work going on to try and resolve this matter.
- Higgye el, hogy vidéken éppúgy folyik az élet, mint Londonban.
I assure you there is quite as much of that going on in the country as in town.
Még mindig folyik a vita a választások során előfordult szabálytalanságokról.
A discussion is still under way about the irregularities that occurred in the course of the elections.
Természetesen mind aggódunk amiatt, ami ott folyik.
Of course we all have concerns about what is going on there.
Of course, you have Elven blood in you, too ...”
Tudod, az én vérem folyik benne, és talán ugyanolyan forrón, mint az én ereimben.
She shares my blood, you know, and it might flow as hotly through her veins as it does through mine.
A Mermidon délnek tart, Callahorn belsejébe, Tyrsistől pedig tízmérföldnyire folyik.
The Mermidon flows southward deep into Callahorn, within ten miles of Tyrsis.
Valahányszor áram folyik át a tekercsen, elektromágnessé válik.
Whenever current flows through the coil, this becomes an electromagnet.
Azóta már biztos folyik az együttműködés a franciákkal.
`I suppose they'll go right ahead and co-operate with the French.
I'll go down there and check it out.
Nézd, nem tudom mi folyik itt, de menj el!
Look, I don't know what you're up to, but out you go.
- Az első kiöntőn mézsör, a másodikon tiszta sör, a harmadikon pedig jó minőségű bor folyik.
The first spout pours mead, the second crisp ale and the third wine of good quality.
Úgy esek ki a harmadik emeletre, alig kapok levegőt, folyik rólam a verejték.
Falling onto the third landing, out of breath, sweat pouring off me.
Mozdulatlanul, csöndben állva néztem Deborah testét, láttam, hogy szájából folyik a vér, és fehér köntöse is vérpecsétes.
I stood still regarding in silence the body of my Deborah, and saw that the blood now poured from her mouth, and that her white gown was stained with blood as well.
És hiába folyik körülöttük a vér patakokban, őket akkor is csak a részletek érdeklik.
And even should the blood run in a river around them, they will obsess on the details.
Egy lakott területen folyik keresztül East Helenából a Helena tóba.
It runs through a populated area from East Helena to Lake Helena.
Ó, vizek legkisebbike; ha meg tudnád nekem mondani, hogy merre folyik az én Folyóm!
O littlest among the waters, if only thou couldst tell me where runs my River!
Mint amikor kő kerül egy patak útjába, és a patak egy méterrel odább folyik tovább.
Like a stream that comes to a stone, parts, and flows together again a meter farther on.
Azt is látta, hogy bal karjából folyik a vér.
At the same time, he noticed the stream of blood on
- Szok-szok jó vizű patak folyik a Nagy Folyóba, finom víz, ott, ahová megyünk.
`Good water runs down in streams to the Great River, nice water in the lands we are going to.

Context sentences for "folyik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- Nos, Jenkins őrmester - szólalt meg McLanahan -, megtudhatnám, mi folyik itt?
Now, Sergeant Jenkins, McLanahan said, can you tell me what the hell's going on?
HungarianÉs hogy én vagyok a válasz a Hetedik Lezárásra, mert rokoni vér folyik ereimben.
And that I was the answer to the Seventh Closure, because I had the blood of kin.
HungarianMi azt mondjuk Önöknek: nézzék meg, hogy már most mi folyik egyes országokban.
We therefore say to you: 'look at what is already happening in some countries'.
HungarianMiközben itt ez a vita folyik, számos emberi jogi aktivista éhségsztrájkot folytat.
At the time of this debate, several human rights defenders are on hunger strike.
HungarianA vegyi anyagokról folytatott vitánk túl sokszor irracionális szinten folyik.
Our debates about chemicals are too often conducted on a very irrational level.
HungarianA te fajtád az egyetlen, amilyennel még nem volt dolgom, és folyik a nyálam utánad!
You're the only kind of dame I never had, and I'll bet your kind is the greatest.
HungarianPár perces cipekedés, rendezkedés után Kiplerről meg rólam is folyik a víz.
Within minutes of carrying and lifting, Kipler and I are both soaked with sweat.
HungarianÓ, vizek legkisebbike; ha meg tudnád nekem mondani, hogy merre folyik az én Folyóm!
O littlest among the waters, if only thou couldst tell me where runs my River!
HungarianMa éppen erről folyik a vita; arra törekszünk, hogy mindez kicsit jobban működjön.
This is what we are discussing today; trying to get it to work a little bit better.
HungarianHogy többet láthasson, többet érezhessen mindazok által, akikben a vére folyik?
That it may see more, feel more, through each of us which carries its blood?
HungarianMert ha az, ami most folyik odakint a világban, nem átmenet, akkor mi a nyavalya?
If this were not an age of transition, then it was hard to imagine what the hell was.
HungarianDe ha ez a Varsói Szerződés hátsó ajtaja A KGB csak tud róla, hogy mi folyik ott, nem?
But if this is the back door into the Warsaw Pact-hell, KGB's gotta know, right?
HungarianAz Európai Parlamentben jelenleg folyik a pénzügyi biztonságról szóló vita.
A debate is currently under way in the European Parliament on financial scrutiny.
HungarianOdaküldjük mindezeket az egységeket, és még azt sem tudjuk, voltaképpen mi folyik ott.
We're sending in all this force and we don't even know what the hell is going on!
HungarianItt gyilkos verseny folyik, a gyengéket felfalják, az erősek pedig meggazdagodnak.
It's a cutthroat business where the weak are eaten and the strong get rich.
HungarianA mai eszmecsere az energiáról és környezetvédelemről folyik.
(PL) Mr President, today's discussion concerns energy and environmental protection.
HungarianA Mermidon délnek tart, Callahorn belsejébe, Tyrsistől pedig tízmérföldnyire folyik.
The Mermidon flows southward deep into Callahorn, within ten miles of Tyrsis.
HungarianAmíg ez a munka folyik, kirendelek önnek egy KGB-sofőrt mondta halkan a főtitkár.
I will assign a KGB driver to you for the duration, said the General Secretary softly.
HungarianMi folyik itt? kérdezte a férfi a hatalommal felruházott kisember minden nyerseségével.
What goes on here? the man demanded, with all the harshness of petty authority.
HungarianTe a DEA-tól vagy, a kopók a seggemben vannak és azt sem tudom mi folyik itt.
You're DEA, I got the feds up my ass and I don't know what's going on here.