HU fordít
volume_up
{verb}

1. general

fordít (also: nyújt, viszonoz, változtat, ad)
fordít (also: értelmez, lefordít)
Ha nem KDE alkalmazásokat fordít, nyugodtan figyelmen kívül hagyhatja.
If you are not translating a KDE application, you can safely ignore this option.
egészen a Kabbaláig és a mágiáig, sőt, egy Liber M című titokzatos könyvet még le is fordít latinra; elég az hozzá, hogy birtokába jut a makro- és a mikrokozmosz valamennyi titkának.
He also translated a mysterious Liber M into Latin, and thus came to know all the secrets of the macrocosm and microcosm.
Ha nem tesszük helyre ezt az egyensúlyt, akkor a nép hátat fordít az EU-nak.
If we do not get this balance right, our people will turn their backs on the EU.
Nem érezte volna túl nagy biztonságban magát, ha most hátat fordít nekik.
It didn't seem like a good idea to turn his back on them completely.
Perhaps he will turn away from the Empire.
Ha nem tesszük helyre ezt az egyensúlyt, akkor a nép hátat fordít az EU-nak.
If we do not get this balance right, our people will turn their backs on the EU.
Nem érezte volna túl nagy biztonságban magát, ha most hátat fordít nekik.
It didn't seem like a good idea to turn his back on them completely.
Perhaps he will turn away from the Empire.

2. "vmilyen célra"

3. "vmi célra"

Vajon helyénvaló-e, hogy az Európai Unió érdekcsoportok támogatására fordít állami pénzeszközöket?
Is it appropriate for the European Union to use public funds to subsidise pressure groups?

Context sentences for "fordít" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- A talpa, amit éppen felém fordít, barátom, egy kissé meg van perzselődve.
The soles which you are at this moment presenting to me are slightly scorched.
HungarianA jelentés nagy figyelmet fordít az oroszországi emberi jogokra és szabadságjogokra.
In the report, much attention is paid to human rights and freedoms in Russia.
HungarianA szégyen, hogy hátat fordít és visszamenekül a partra, rosszabb lett volna a halálnál.
The shame of turning away and climbing back up the beach was worse than dying.
HungarianDanték azt hitték, Isten a vétkes természetünk miatt hátat fordít nekünk.
The Dants believed that God turns His back on us because of our sinful nature.
HungarianHa nem KDE alkalmazásokat fordít, nyugodtan figyelmen kívül hagyhatja.
If you are not translating a KDE application, you can safely ignore this option.
HungarianA 2008. évi költségvetési tervezet figyelmet fordít az EU-hoz csatlakozott régiókra is.
The draft 2008 budget pays attention also to the new regions that have joined the EU.
Hungariankezdett el valamiféle titkos fegyverről beszélni, hogy majd azzal fordít a helyzeten.
Before writing the final version of my book, I'll wait to hear this gentleman's advice.
HungarianRemélem, hogy az elkövetkező csúcstalálkozó figyelmet fordít erre a kérdésre.
I hope that the forthcoming summit will give attention to this matter.
HungarianMaximum harminc órát fordít az ügyre, és tizenötezer dolláros ügyvédi díjat vág zsebre.
He invests thirty hours max, and takes a fee of around fifteen thousand.
HungarianA védelemre a költségvetés kevesebbet fordít, mint tizenöt évvel ezelőtt.
You, the Congress; he was saying, spend less on the military each year.
HungarianTudom, hogy az Európai Parlament különös figyelmet fordít erre a két ügyre.
I know that the European Parliament is devoting particular attention to these two dossiers.
HungarianÉs erre ő, a tékozló fiú, szántszándékkal hátat fordít önfeláldozása értelmének.
Now here was he, the unprodigal son, willfully turning his back on the product of that sacrifice.
HungarianAz ember csak fordít egyet a kapcsolón: a cső átforrósodik, és megolvasztja a jeget.
'Two years ago I had Billy Haversham put heat-tapes in the roof.
HungarianA portugál kormány már eldöntötte, hogy 100 millió eurót erre a célra fordít.
The Portuguese Government has already decided to make EUR 100 million available for this purpose.
HungarianLombard agyonlő, mihelyt maga hátat fordít, ha éppen ettől tart.
I don't think he'll shoot me as soon as your back is turned if that's what you're afraid of.
HungarianAkkor majd a többi ázsiai bank gondolkodás nélkül köpönyeget fordít.
The other Asian banks will then think about reversing their positions.
HungarianHa a Szentlélek el nem hagy, Thaisz még ma hátat fordít ennek a városnak, hogy kolostorba vonuljon.
If the Holy Spirit does not forsake me, Thais will leave this city and enter a nunnery.
HungarianTudta, hogy valóban létezik egy bizonyos Miss Meadowes... az Osztály ilyesmire nagy gondot fordít.
There was, he knew, a real Miss Meadowes - the Department was careful about these points.
HungarianMint tudod, gyógyító, Cephelo nagy gondot fordít a testi épségemre.
As you know, Healer, he wants to be certain that he keeps me safe.
Hungarian- Most meg egy idióta pópa fordít egyet a köpönyegén, és a cárok visszatérése mellett prédikál!
Now some demented priest has started a new hare running, calling for the return of the czar.