HU furcsa
volume_up
{noun}

Volt az arcán valami furcsa... minek is nevezzem?... valami rosszindulat.
There was a queer - how shall I describe it? - it looked like malevolence.
Furcsa hang töltötte be a szobát... nehéz, hörgő légzés hangja.
There was a queer sound in the room: stertorous, labored breathing.
Howard először meglepődött, aztán újra visszasüllyedt furcsa tompaságába.
Then he lapsed back into that queer, plastic state of apathy again.
furcsa (also: szeszes ital, szesz, fura, különös)
volume_up
rum {noun}
The Russians-they're a rum lot, you know.
A falakat különös világok és furcsa, rendellenes csillagok hangfotói borították.
Sound-stroke photos of strange worlds and weird, aberrant stars adorned the walls.
Hát, ha ez nem furcsa, akkor nem tudom, hogy mi a furcsa!
Now is that weird or is that weird?'
David azt mondta, hogy rengeteg furcsa dolog történt a tánctéren.
And David said that there was lot of weird stuff happening on the dance floor.

Context sentences for "furcsa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA bolygó furcsa, elvarázsolt tájai mélyen az átlátszó gépalj alatt suhantak el.
Floyt was ecstatic, for all the fact that Thistle was a slow and wallowing bird.
HungarianA tolvaj furcsa, töprengő pillantása akkor sem változott, amikor észrevette Sheát.
He had a peculiarly pensive look that did not alter as he caught sight of Shea.
HungarianPuha fényű láng lobogott a mélyben, furcsa árnyékokat vetett a lépcsőház falára.
A soft series of flames burned below, sending their antic shadows up the stairwell.
HungarianAmikor a pincér kiment, összegörnyedt a karosszékben, és furcsa fintorokat vágott.
When the man had gone again, he sat hunched in the armchair, frowning to himself.
HungarianFurulya halkan énekelni kezdett, és az egyik kezével gyors, furcsa mozdulatot tett.
She began to sing softly, and then she made a brief gesture with one small hand.
HungarianMilyen furcsa, hogy éppen a legújabb űrutazó faj fedezte fel a roncsflottát!
How ironic that the newest spacefaring race should discover this derelict fleet!
HungarianÁtkozottul furcsa, ha valaki éppen reggeli fél ötkor szeretne szobát nyittatni.
Four-thirty in the morning was a damned hour for anyone to be wanting a room.
HungarianA Finadd szemébe nézett, ez furcsa volt, hiszen még sosem történt meg, és folytatta.
Focused on the Finadds eyes - disconcerting, since it had never happened before.
HungarianFurcsa, békaszerű hang volt, groteszkül odaillő, és a lányok újra vihogni kezdtek.
It was a strangely froggy sound, grotesquely apt, and the girls giggled again.
HungarianA nő teljesen össze volt törve, teste furcsa pózban lógott a kőkardon, ami átdöfte.
She was a broken thing, her body slumped atop the stone sword that impaled it.
HungarianFurcsa, de Killgore az állatkísérleteknél soha nem figyelt fel az ilyesmire.
Strangely, Killgore had never paid attention to this sort of thing in animal tests.
HungarianA tanári értékelés szerint buta, furcsa, bomlasztó és lobbanékony természetű.
The teachers' report described him as stupid, awkward, disruptive and over-emotional.
HungarianFurcsa módon minél többet foglalkozott a különös látogatással, annál nyugodtabb lett.
Perversely, the more he thought about the visitation, the less disturbed he became.
Hungarian- Furcsa - felelte Anthony, és hozzátette: - nem jönne velem a tóra csónakázni?
She told me to be nice to you, and I'm going to be nice to you - by force if necessary.'
HungarianJernow Morat Gurgeh kezdte Pequil, és furcsa arcot vágott , hadd mutassam be...
'Jernow Morat Gurgee,' Pequil began, looking awkward, 'Let me introduce'
HungarianFurcsa dolgok történnek velem, olyasmik, amik soha nem esnek meg másokkal.
Like me, you are human, after all, and we know what a joy and terror that is.
HungarianKülönben is furcsa dolog mindjárt bűnt emlegetni, hiszen nincs ember gyarlóság nélkül.
Why, of course, there isn't a man living who hasn't some sins to answer for.
HungarianA vessző furcsa ívben zúgott el közöttük; Farl meglátta és visszapillantott.
The arrow wobbled past them strangely; Farl frowned at it and looked back.
HungarianTiberius, az én alacsony sorsom furcsa mód kapcsolatban van a te ragyogó életeddel.
Tiberius, my humble fate is curiously bound up with your illustrious one.
HungarianAhogy a novíciusra nézett, furcsa ürességet érzett a lelkében Parasim elvesztése miatt.
' He looked at the young novice, feeling a renewed pang at the loss of Sir Parasim.