"futár" English translation

HU

"futár" in English

HU futár
volume_up
{noun}

1. general

futár (also: idegenvezető)
Egy diplomáciai futár szállt ki belőle elsőként egy légiutas-kísérő társaságában.
A diplo- matic courier was first off, helped that way by a flight attendant.
A kabinjában nyilvánvaló okokból idegesen a kettes számú futár várta az éjfélt.
Down in his cabin, tense, for evident reasons, Courier Two was waiting for midnight.
Este pedig a futár már Nyugatra tartott a KARDINÁLIS új jelentésével.
By evening, the courier was heading west with a new CARDINAL report.
Ezen a napon nem sok küldeményt hozott a futár, így Ryan hamarosan már a Reggeli Birdöt bújhatta.
It was another quiet day on the dispatches, and soon Ryan had his head buried in the morning Post.
A futár varsói volt, a feladó pedig a lengyel kormány, illetve egy kormányügynökség, s a címzett szintén egy kormányügynökség volt egy orosz ügynökség.
The deliverer was from Warsaw, and had been dispatched by his government-actually, by an agency of his government to an agency of the recipient government.
futár (also: gyorsvonat, gyors küldönc)

Context sentences for "futár" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEbben a pillanatban jött meg a futár a reggeli Early Bird legújabb példányaival.
Just then, a messenger arrived with the day's copies of the morning's Early Bird.
HungarianEgy futár közeledett, bátran leugrott lova hátáról, és szembefordult Lord Loftusszal.
A herald rode forward, dismounted with a brave flourish and faced Lord Loftus.
HungarianKrager amolyan futár volt, és rendszerint egy fél kontinens választotta el Marteltól.
Krager was an errand boy and was frequently half a continent away from Martel.
HungarianA számára szükséges dolgokat tizenkét futár, azaz "öszvér" fogja odaszállítani.
Supplying him with what he needs will be twelve couriers, or mules.
HungarianHa te lennél az ő helyében, szeretnéd-e, ha a futár a lakásodra menne?
If you were he, would you want the couriers turning up at your doorstep?
HungarianAz utasításokat minden esetben futár fogja átadni vagy személyesen, négyszemközt közlöm magával.
Any complex information will be relayed by messenger or by face-to-face contact only.
HungarianA futár zihálva állt előttük, Balinor felindultan megmarkolta a vállát.
The runner came to a breathless stop before them, and Balinor gripped his shoulder excitedly.
HungarianAmikor a futár megérkezett kirobbant a nagy tanácsteremből.
He burst out of his grand council chamber the moment the messenger had gone.
HungarianMég a mai nap folyamán futár fog érkezni hozzá Moore levelével.
He ought to get a hand-carried letter from Judge Moore this morning.
HungarianHa a futár nem jelentkezik, ismét használnia kell a rádiót.
If the contact failed to show up, he would have to use the radio again.
HungarianIsmerte a zilált, poros jövevényt: futár volt, a bátyja szolgálatában.
Ander knew this man, a messenger in his brother's service.
HungarianA futár pont azelőtt érkezett, hogy Martel serege bekerítette a várost.
He arrived just before Martel's army encircled the city.
HungarianEzen a napon nem sok küldeményt hozott a futár, így Ryan hamarosan már a Reggeli Birdöt bújhatta.
It was another quiet day on the dispatches, and soon Ryan had his head buried in the morning Post.
HungarianÉrtesítse Bubovojt, hogy egy futár úton lesz a küldeménnyel.
Notify Bubovoy that a hand-delivered message is on the way.
HungarianA diplomáciai futár használata azt jelentené, hogy az akció a nagykövetségen levő rezidentúra bekapcsolásával megy végbe.
Using the embassy bag would mean using the KGB rezidentura inside the embassy.
HungarianTucatnyi elhárítós és hat Dagenham-futár tűnt fel, mellettük Presteign jauntőrei és a rendőrség.
A dozen Intelligence operatives and six Dagenham couriers arrived along with Presteign's Jaunte-Watch and the police.
HungarianFutár érkezett a palotából, Lord Vanion.
'There's a messenger from the palace outside, Lord Vanion.
HungarianA futár egyáltalán nem örült a küldetésnek.
The messenger was not all that pleased by his mission.
HungarianFutár hozta utána lakásáról az új egyenruhát, miközben egy közlegény tükörfényesre kefélte mindkét csizmáját.
A messenger had fetched a fresh uniform from his apartment while an orderly had polished his boots to a mirrorlike luster.
Hungarian- Ezt futár útján küldték el Konstanti-nápolyba.