HU

gát {noun}

volume_up
1. general
gát (also: árok, töltés)
gát (also: töltés, árok)
gát (also: akadály)
gát (also: akadály)
A liftben elhelyezett tájékoztató szerint hatvan eszkalátor-teniszpálya tartozott a hotelhoz, s a parkban mind gát-, mind pedig elektromágneses golfot lehetett játszani.
A notice in the lift announced that there were sixty Escalator-Squash-Racket Courts in the hotel, and that Obstacle and Electro-magnetic Golf could both be played in the park.
Az az erő olyan sima volt, olyan megfellebbezhetetlen, mint a gát fölött zúduló víz: a Por-részecskék is mintha valami láthatatlan peremen buktak volna át.
The force that carried her out was as smooth and powerful as water pouring over a weir; the particles of Dust were streaming along as if they, too, were pouring over some invisible edge.
2. engineering
A Severn folyón építendő gát az Egyesült Királyság energiaigényének akár 5%-át képes lenne ellátni, mégis ellentmond az élőhelyekről szóló irányelv értelmezéseinek.
The Severn barrage could supply up to 5% of the UK's energy needs, yet this would challenge interpretations of the Habitats Directive.
De aztán megérkezik a monszun, és a folyón lefelé sajnos mindig van egy gát vagy egy vízlépcső, és hopp, egyből a pusztulásba mossa őket a víz.
But then the monsoon arrives, and unfortunately downriver there is always a dam or there is always a barrage, and, shoop, they get washed down to their doom.

Context sentences for "gát" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianKairó nyomja a begyüket a 60-as évek óta, mikor az Aswan-gát megépült.
They've had a gripe against Cairo since the '60s, when the High Aswan Dam was built.
HungarianAz itt látható gát segítségével biztosított teljesítmény jelenleg ötszáz megawatt körüli lehet.
The current power output froa this dam is something like five hundred megawatts.
HungarianCsöngessen oda a rezidenciára, és jelentse be, hogy rosszul érzi ma-gát.
Listen, fool, ring the residence and tell them you are feeling unwell.
HungarianKépzeljük el, hogy egy tomboló folyami területen számos gát található.
Imagine that, in a system of raging rivers, there is a series of dams.
HungarianPéldául 1976-ban 26 000 ember halt meg, amikor Kínában átszakadt egy gát.
In 1976, for example, 26 000 people died when a dam broke in China.
HungarianAnnak az őrnek, aki a gát közepén áll, ugyancsak fürgén kellett ugrania, hogy el ne kapja.
The sentry in the middle of the bridge had to jump fast to get missed.
HungarianA Déli Gát utcában valóságos arzenált találtak a kirakatban és a falon.
The man on South Rampart Street had an arsenal beneath the glass and on the wall behind him.
HungarianVolt egy fal, amit ilyen írás borított, egy gát, ami utunkat állta.
There was a wall, covered in such writing, a berg that blocked our way.
HungarianLementünk a lejtőn a tó partjára és a gát keskeny tetejére.
We went down the slope to the bank of the lake and the narrow top of the dam.
HungarianBurton-Cox visszavonult, azt is mondhatnám, hogy alkalmasint beásta ma gát.
She was afraid of what questions I was going to ask her.
HungarianAzután a szoba távolabbi végét célozta meg, majd teljes erőből újra a mágikus gát felé suhant.
Then he raced across the room, charging right at the magical barrier.
HungarianÍgérje azt, hogy támogatni fogja ezt a gát- és csatornaépítő programot.
You promise that you'll support this dam and barge-canal scheme.
HungarianGyorsan ellenőrizte a dolgot és kiderült, hogy az asztrális gát még mindig megvolt.
A quick check assured him that the barrier still held.
HungarianSarles megitta a bort, majd kisétált a hullámtörő gát végéhez.
Sarles finished his wine and strolled out to the end of the jetty.
HungarianAz energiatermelésben ott számolnak be a legtöbb áldozatról, ahol átszakad egy gát.
In energy production, the highest numbers of casualties have been reported in locations where dams have burst.
HungarianAztán Philip Blake elhatározta ma gát, és beszélni kezdett: - Úgy látszik, belebotlott egy tisztára személyes ügybe.
He said, By accident, it seems, you have stumbled upon a purely private matter.
Hungarian- Van valami, amire emlékeznem kéne, vagy meg kéne tennem - mondtam -, de mintha egy gát nehezítené.
There's something I need to remember or something I should do, I told her, but I'm blocked on it.
HungarianNos, mindvégig tudtuk, hogy a gát felhasználható teljesítményének körülbelül csak a felét hasznosítják.
Well, we knew all along that they were only getting about half the usable power out of the dam.
HungarianEkkor éles, velőtrázó sikolyt hallott a GAT felől - kín és félelem sikolyát.
Then a thin, drilling shriek came from the General Aviation Terminal — a scream of mingled agony and horror.
Hungarian- Igraine, én... én azt hittem, nem lehet köztünk gát, mert úgy véltem, tudod, hogyan érzek irántad.
Igraine, I have-I have taken this for granted, because somehow I believed you must know how I feel.