"gabona" English translation

HU

"gabona" in English

HU gabona
volume_up
{noun}

volume_up
grain {noun}
Sajnos a gabona esetében ez rendkívül nagy összegeket kívánna meg.
Unfortunately, in the case of grain, this would require extremely large sums.
Nem csak ezt a kérdést, hanem a génmódosított gabona témáját is meg kell tárgyalnunk.
We must address not only this issue, but also the use of GM grain.
A spekuláció következménye, hogy a gabona ára gyakorlatilag az olaj árához kötődik.
The consequences of speculation are that the cost of grain is in practice tied to the price of oil.
Különös volt egy gabonakirállyal összeakadni ezen a helyen, ahol évszázadok óta egyetlen szem gabona sem terem.
It was strange to find a Corn King here, where no corn had grown for centuries.
Amikor Jákob meghallotta, hogy Egyiptomban van gabona, akkor elküldte először atyáinkat.
But when Jacob had heard that there was corn in Egypt, he sent our fathers first.
Afrikában sok helyen a gabona az egyik legfőbb étel.
In Africa, corn is one of the main foods in many places.
gabona

Context sentences for "gabona" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMég mindig csak tízmillió tonna gabona megszerzésérőől beszéltünk mondta Komarov.
We are still talking only of a total acquisition of ten million tons, said Komarov.
HungarianÉgető szüksége van pénzre, amit föld, gyár, olaj és gabona formájában szerez meg.
He desperately needs cash, so he'll simply take it in the form of land, factories, oil, crops.
HungarianOk, nos, most hagyjuk -- a gabona útján, menjük vissza, nézzük meg ezt a 12 lépést.
Okay, so, now, what we -- in the journey of wheat, let's go back and look at these 12 stages.
HungarianHa közvetlenül a gabona betegsége lenne, akkor legalább területi eloszlást kéne mutatnia.
If it were a straight disease of the crop, it would be at least regional.
HungarianErre nagyon jó példa a gabona: ezen a téren hat nagy multinacionális vállalat uralkodik.
Cereals are a very clear example of this: they are dominated by six large multinationals.
HungarianSzertartás, amely megújítja a gabona meg a föld és az asszonyok méhének termékenységét.
A rite for the renewal and fertility of crops and land, and of the wombs of the women of the tribe.
HungarianEz az a pont, ahol a gabona a legnagyobb megaláztatást szenvedi el.
And at that point, the wheat has suffered the ultimate indignity.
Hungarianmeredeztek az összedőlt házak helyén, a dudva akkora táblákban nőtt, mint a gabona.
Rowan went on, her eyes fixing on me, then moving away.
HungarianA gabona ára 40 euró per tonna, azaz elmarad a termelési költségektől!
Wheat is now EUR 40 a tonne less than the cost of production.
HungarianHegyekben állt a marhahús, hegyekben állt a vaj, tengernyi tejünk volt, és hegyekben állt a gabona.
We had beef mountains, we had butter mountains, we had milk lakes and we had cereal mountains.
HungarianA területpihentetést befagyasztottuk, a tejkvótákat megnöveltük és a gabona vámterheit eltöröltük.
Set-aside has been frozen, milk quotas have been increased and customs duty on cereals has been abolished.
HungarianAz újak közül Litvániában majdnem megduplázódott a gabona, a tej, a gyümölcs és a zöldség ára.
Of the new Member States, Lithuania too has seen the price of cereals, milk, fruit and vegetables almost double.
HungarianA gabona ára az égbe szökött, és ennek eredményeképp a lakosság jelentős része éhezett, különösen Afrikában.
The price of cereals rocketed and, as a result, massive populations went hungry, especially in Africa.
HungarianA gabona szűkösen is csak egy napra elegendő.
These horses cannot force drifts like these and go hungry too.
HungarianAmit nyertünk, az ötvenötmillió tonna gabona biztos megvásárlása a júliusi mérsékelt árakon.
What we have gained, he said, is the assured sale to us, at last Julys reasonable prices, of fifty-five million tons of grains.
HungarianA többi csak annyit, hogy gabona.
The others just said cereal which might mean anything.
HungarianElérték Jerle célját, még mindig a gabona takarásában, de elég közel ahhoz, hogy lássák az állomás homlokzatát.
Then they were where Jerle wanted them, still concealed within the wheat, but close enough to see the front of the outpost.
Hungarianmivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabona Irányítóbizottságának véleményével,
Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the Opinion of the Management Committee for Cereals,
HungarianMi van a gabona háziasításával?
What about the domestication of grains?
HungarianA fenti összeg felét az engedély kiadásakor, a fennmaradó részt pedig a gabona átvétele előtt kell rendelkezésre bocsátani.
Half of the security shall be lodged when the licence is issued and the balance shall be lodged before the cereals are removed.