"gaz" English translation


Did you mean: gáz
HU

"gaz" in English

volume_up
gaz {noun}
EN
volume_up
gaz {adj.}
volume_up
gaz {adv.}

HU gaz
volume_up
{noun}

gaz (also: ruha, ruházat, szivar, köntös)
volume_up
weed {noun}
Évszázados tölgyek árnyékolták be a zöld vizű tavat, a partot felverte a gaz.
Centuries-old oaks loomed over a pool of green water fringed with weeds.
A halmokat takaró gaz kiszáradt, megfeketedett.
The weeds covering the mounds were dead, blackened as if by rot.
Némelyikük megakadt és lengett a gaz szárán, akár a poros lobogó.
Some of them caught and fluttered from the weeds like dusty banners.

Context sentences for "gaz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz Európai Unió a világ gáz és olajforrásának mindössze 2%-ával rendelkezik.
The European Union has only about 2% of the world's gas and oil resources.
HungarianMégis megszavaztam a belső piaci gáz- és villamosenergia-csomagot, mivel:
However, I voted for the internal market gas and electricity package because:
HungarianAzt jelenti-e, ha a gáz ismét folyni fog, hogy minden visszatér a régi kerékvágásba?
Should gas flow once more, does this mean we go back to business as usual?
HungarianÉvszázados tölgyek árnyékolták be a zöld vizű tavat, a partot felverte a gaz.
Centuries-old oaks loomed over a pool of green water fringed with weeds.
HungarianMég mindig nem tudjuk, hogy voltaképpen mi történt, de nagy gáz lehet Denverben.
Still don't know what the hell's going on, but Denver just blew up.'
Hungariana Bizottság nyilatkozata a gáz területén a közelmúltbeli válság következményeiről;
the Commission statement on the consequences of the recent gas crisis;
HungarianA villamos energia és a gáz önálló belső piacának megteremtésére van szükség.
We must create a fully fledged internal market for electricity and gas.
HungarianGondolod, hogy az a gaz Seianus és besúgói nyíltan előállnak vádjaikkal?
You think that evil Sejanus and his Delatores bring charges out in the open?
HungarianAz asszonyt elvakította a szemébe folyó eső, és gáz is jócskán volt még a levegőben.
She couldn't see: the rain was driving into her eyes, and there was still gas in the air.
HungarianAz európai alternatív forrásokból származó gáz felhasználásának lehetősége (vita)
Possibility of using gas from alternative sources in Europe (debate)
HungarianAz ACER elősegíti az egységes európai gáz- és villamosenergia-piac megfelelő működését.
ACER helps ensure the single European market in gas and electricity functions properly.
HungarianJelenleg a gáz és az olaj 50%-a import, és ez a függőség 2030-ra 70%-ra növekedhet.
At present, 50 % of gas and oil is imported, and this dependence could grow to 70 % by 2030.
HungarianÉs van egy bináris társa, ami körülötte kering, szóval egy nagy csillag, egy nagy gáz gömb.
And it has a binary companion that goes around it, so a big star, a big ball of gas.
HungarianTovábbá a gáz alapos tisztításával eltávolíthatóak a szennyezőanyagok.
Moreover, by thoroughly scrubbing the gas, what are otherwise pollutants are removed.
HungarianHa szükséges, minden egyes esetben megfelelő (gáz)mérőkészüléket kell kiválasztani.
If necessary, a suitable (gas) gauge shall be selected in each case.
HungarianImádkozzunk, hogy legyen benne benzin, vagy gáz, vagy mi a fenétől is ég.
He sat up slowly, hurting the palm of his left hand on something rough.
HungarianA műűködési elv egyszerűű maradt, a gáz hatékonysága pedig nőőtt a további kutatásokkal.
The principle was still simple, the efficiency of the gas increased by further research.
HungarianBizonyítást nyert például, hogy a helytelenül tárolt gáz felrobbanhat.
For instance, it has been shown that incorrectly stored gas can explode.
HungarianAzt ugyan miből okoskodta ki, hogy a gáz nincs bevezetve a lakásukba?
But how on earth do you deduce that the gas is not laid on in his house?
HungarianA gáz vesse föl ezeket, ezeknél még a Journalt sem lehet idejében megkapni.
Damn, you couldn't even get the Journal out here at a decent hour.